Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Uránusz a Születési Horoszkópban!

2019.12.07

Uránusz - Jelentése és befolyása az Asztrológiában!

Léggömbök a levegőben

Az Uránusz egy modern bolygó

Az Uránusz egyike a legutóbb felfedezett bolygóknak, a Neptunusszal és Plútóval együtt, és a harmadik legnagyobb planetáris sugár tekintetében, de a negyedik legnagyobb a bolygó tömegében. 84 évet vesz igénybe Nap keringése, így mindegyik állatövben körülbelül 7 évig tart.

Ez a lázadó bolygó irányítja majd az egyén szabadságát kedvelő gondolatait, és lehetőséget teremt a menekülés előléptetésére. Felkészíti az egyént a meglepetésekre és hirtelen változásokra az életben, és erősítheti hiteit, különösen akkor, amikor az életben elérni kívánt célokról van szó. Ez a dolgok bolygója névértékű és világosabb, bár időnként a dolgok túl gyorsan haladhatnak ahhoz, hogy megfelelően értelmezhetők legyenek. Ez egyúttal a fizikai feszültség bolygója is, ezáltal elősegítve az egyén szabadon bocsátásának szükségességét.

Az Uránusz is mutathat különbséget a társaik között, különös tekintettel a nézeteltérésekre. Minden nem-szokásos kapcsolatot mutat be. Másrészről ez a bolygó hozza létre a közösség érzését és betekintést az embereket összekötő emberekbe. Segíthet az egyéni megközelítésnek új utakon, az eredetiségen és a hagyományon áttörni.

Pozitív befolyás

A változás bolygójaként elősegíti a rugalmasságot és az egyének jobban megértését, amikor az átalakulás történik, különösen meglepetésként. Ez a bolygó segít felfedni az igazságokat az egy énről, és hogyan lehet hasznos a társadalom számára konstruktív változáson keresztül. Ez a forradalom és az innováció mennyei teste, de ez nem érkezik azonnal és erőfeszítés nélkül.

Az Uránusz szintén befolyásolhatja a gondolkodás és a cselekvés szokásait és formáit, és még rugalmasabbá teheti őket. Olyan lehetőségeket teremthet, amelyekkel el lehet távolítani a rutinokat, és helyettesítheti a régieket az újjal. Az Uránusz egy kiegyensúlyozott és örömteli életet képvisel, és a legnehezebb időkben is inspirációt nyújthat. Végül is a barátság és az együttműködés bolygója.

Negatív befolyás

Az uránusz meglepetéseket hoz, és meglepetésként félreértéseket és félreértéseket okozhat. Ez a bolygó befolyása súlyosbítja a nyomásgyakorlás nyomását. Míg a szabadság és az áttörés az életben, amit mindannyian kereshetünk, ez az egyén instabil és tartósan elégedetlen természetét is feltárhatja. Ez a bolygó befolyásolhatja azt is, hogy mennyi hangot ad a körülöttetek, és mennyire befolyásolhatod, amit mások mondanak. A más vélemények alapjainak építése veszélyes, és később adózik az életben. Az is kínos és bizonytalan kísérthet szélsőséges döntésekkel, amelyek úgy tűnik, hogy felajánlják nekik a menekülést, amire vágynak.

Hasonlóképpen, az Uránusz a szülési képletben jelzi, hogy hol akar lemondói a felelősségről, és örökké fiatalos és fesztelen maradni. Az Uránusz mindegyik jelben körülbelül hét évet töltenek be, és ennek köze van a generációs gondolkodás kialakításához. Valaki, aki Uránusszal született a házasságra gondolkodó Mérlegben, a házassági feladatokkal küzdhet. Érdekes módon a válási arányok emelkedni kezdtek, amikor Uránusz 1969-75-ben Mérlegben látogatott. A titokzatos Skorpióban Uránusszal született emberek általában szexuálisan felszabadultak, lázadnak a puritán értékekkel szemben!

Uránusz a jegyekben

Hol helyezkedik el az Uránusz az állatöv jel alapján a születési diagramjában? Ismerje meg, hogy mit jelent az Uránusz, az innováció bolygója, amikor az állatöv különféle jeleiben jelenik meg.

Az Uránusz sok évet - körülbelül 7 évet tölt ugyanabban a jegyben, és ezért nemzedékek befolyásának tekintik. Ez nem személyes befolyás, de ha az Uránuszt egy személyes bolygóhoz vagy világítótesttel köt fényszöget.

Például a Naphoz vagy a Holdhoz, a Merkúrhoz, a Vénuszhoz vagy a Marshoz vagy (az Aszcendenssel az, IC, DSC vagy MC), akkor az értelmezés sokkal relevánsabb.

Például: Nap konjukció UránuszAMH)

 A szülött kiválóan alkalmas okkult erőket megtapasztalni és használatba venni, ami elsősorban abban nyilvánulhat meg, hogy bizonyos dolgokat teljesen szokatlan módon csinál. Aki nem érti meg céljait, az mindenesetre excentrikusnak és kiszámíthatatlannak tarthatja. Az ilyen aspektussal született ember valamilyen értelemben, valamilyen módon egész biztosan feszegetni fogja az emberi lét, vagy a szokásos korlátok kereteit. Nem egy átlagember, általában igen lendületes, nyughatatlan. Gyakran zseniális.

Gyerekek képletében AMH)

Az ilyen állással született gyerekek óriási szabadság vágyal születtek. Karizmatikus egyéniség (talán híres is lehet majd). Iskoláskorában ez egyre feltűnőbb lesz: viselkedésében látható, milyen példaképpel azonosult. A merev struktúrák ellen tiltakozik: folyamatosan ki akar törni a kötelességek, szabályok alól. A szülők és pedagógusok feladata, hogy sok apróbb feladattal bízzák meg őt, így a kitartása is fejlődik. Lassan rájön, mi a különbség a szabadság és az állhatatlanság között. A saját útjára így talál majd, de kevés egyenes szakasz lesz benne, hisz gyakran változtat irányt. Az ilyen állással született gyerek kevés alvással is be éri, de vigyázni kel az ilyen gyerekre, mert ez ki égéshez vezet. De a felnőttek is, akik ilyen állással születtek! Gyakorlatilag ők képesek szinte mindent sikerre vinni, amibe csak bele kezd!

Aszcendens H MUránusszal együtt áll!

Kora gyermekkorát a függetlenség a szabadság valamint a hírtelen és váratlan változások jellemzik! Sokat fog költözni!

MCHM együtthál az Uránusszal

Szokatlan munkakörülmények, legjobb, ha saját maga a főnök!

Hold szemben áll az Uránusszal

Ha gyermeke horoszkópjában a B WH- kissé szokatlan nevelésben lesz része a gyereknek. Későbbi életkorban vagy is felnőtt korában szokatlan független partnereket vonz be az életében akár Fiú akár lány. Ha az anya hangulatban, szabályokban vagy magatartásban következetlen, akkor az ilyen szempontú gyermek könnyen összetéveszthető; nem tudta, mire számíthat az Anyától.

Tudnia kell, hogy megbízhat benne. Azok a gyermekek, akiknél a Hold-Uránusz kapcsolat van, szokatlan lehetnek, még a népszerűség rovására is mehet. Tapasztalat alapján tanul, és fiatal éveiben elköltözhet az Anyától. Az ilyen gyerek, nagyon nyugtalan állandóan izeg mozog, szaladgál stb.

A személyes szabadság iránti vágya valószínűleg ellentétes a többiektől. Hirtelen hangulatváltozásoknak lehet kitéve! Gyermeke önkontroll és önismeret elsajátításával képes elsajátítani ezt a szempontot. Egyes gyermekek, egy ilyen állással ragyogó elmével és eredeti gondolkodásmódban vannak. Az Anya tanítsa meg a gyermekét a kötelezettségvállalások betartásának fontosságát.

Példa: Merkúr kvadrát az MC-IC CR

Megjegyzés

Komonikációs készsége nem tökéletes, és ez díszharmóniát okoz a családjában, a munkájában. Az ebből származó félre értések miatt nem érzi jól magát. Ha. van ilyen a gyermek képletében próbálja fejleszteni ezt a területet és a természetes képességét és megdöbbentő lesz a gyermek életében a bekövetkező változás.

Nem kel aggódni nekem is van az MC-IC-vel kvadrát fényszögem. Igaz kicsi gyermekkoromban nagyon selypítettem. A főiskolában jártam, amikor az egyik tanár megkérdezte tőlem, hogy mondani szeretnék valamit, de félek, hogy megsértő dől. Nem- nem sértődök meg diszlexia van. Igen észrevettem már gyermekkoromban az olvasásnál.

A diszlexia olyan olvasási probléma, mely épp látású és normális vagy magas intelligenciával rendelkező gyerekeknél jelentkezik. Előfordul, hogy a diszlexia évekig észrevétlen marad, és csak felnőttkorban ismerik fel a tüneteket.(nálam is így történt)!

Uránusz együttál a leszálló Holdcsomóponttal (HML)!

Az életét az erkölcs, a hit és a trend megváltoztatása zavarja meg. Ha nem tud haladni a többiekkel, kemény menetre számíthat!

Uránusz  HM együtt áll az IC-vel ez az otthon a 4-es ház!

Az ilyen állással szülei vagy az otthona bizonyos szempontból jellegzetes. Számos különös ember jön, megy körülötte.Az otthonában a legmodernebb számítógépes tecnolológia lehet jelen.

A következő években született gyerekeknek a képletükben az Uránusz  H-a Kosa jegyében tartózkodott!

2010. május 27, 2010. augusztus 13

2011. március 11. 2018. május 15

2018. november 6-tól2019. Március 6-ig

Az ebben az időszakban született, gyerekek legjobban ragaszkodnak függetlenséghez, a személyes szabadsághoz, az új látóhatárhoz, az önmotivációhoz, az önérvényesítéshez, a kezdeményezéshez és a személyes felelősséghez kapcsolódó változtatások. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi az alkalmazkodás szükségességét. Azt hiszik, hogy áttör egy olyan gátlást vagy tabut, amelyek a vágyainak merész megvalósításával kapcsolatosak. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet, és nem állhat az útjában senki. Megtámadhatja ezeknek a vonalaknak a megalapozott gondolatát, ha úgy érzi, hogy ez korlátozza az előrehaladást, vagy szükségtelenül korlátozza az egyént.

Mivel nagyra értékeli azt a képességet, hogy egy csekély mértékű vagy az intuíció hirtelen szikra alapján történő munkát végezzen, a tanulás és a rutin munka nem ideális az ők számukra. Ök,egy igazi úttörők, készen állnak arra, hogy sok barátjuk vagy folyamatosan új barátokat keressenek. Ezeknek a gyerekeknek csodálatos az intuíciójuk, sok projektet kihívást jelenthet, mivel az örömök nagy része az úttörő folyamatban van, még kevésbé a megvalósítás részében! A türelmet nem ismerik nagyon türelmetlenek és nem igazán tudja sem a tanár sem a szülők korlátozni az ők szabadságukat!

Uránusz a Bika jegyében

2018. május 15-ig, 2018. november 6-ig

2019. március 6. 2025. Július 7

A legjobban érdekli a pénz változtatása, az innováció és a hagyományok frissítése, a természeti világgal való interakció, a kertészkedés, a főzés, az üzleti élet, a biztonság iránti magatartás és a gyakorlati ügyek, valamint az érzékiség. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi az alkalmazkodás szükségességét. Gondolhatja a szexualitással, ételekkel és a kényelem szeretetével kapcsolatos gátlások vagy tabuk áttörését. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs és nem állhat senki az útjukban.

Erőteljes intuíciójuk van a gyakorlati ügyekben, különösen a pénzben és az értéktárgyakban. Készíthet valami újat a régi tárgyakból, és vonzza a természeti világot. Különösen találékonyak az élet kényelmesebbé és kellemesebbé tételéhez.

Uránusz az Ikrekben

1942. május 15., 1948 augusztus 30

1948. november 12. és 1949. június 10. között

2025. július 7-től2025. november 7-ig

2026. április 25., 2032 augusztus 3

2032. december 12-ig, 2033 május 22-ig

2025-2033-ig született gyerekek Őket leginkább majd a komonikáció érdekli,a tanulás. Több szabadságot keres azokon a területeken ahol található az Uránusz. Nem érzi, hogy nagy szükség van az alkalmazkodásra! Gondolhat úgy, hogy áttör egy bizonyos akadályt vagy tabu, amelyek az ötletek másokkal való megosztására, az oktatásra és a kommunikációra vonatkoznak. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet, és nem állhat az útjában senki.

 Csak akkor kifogásolhatja a hatalmat, illetve a hatályos szabályokat és törvényeket, ha úgy érzi, hogy korlátozzák a haladást, és megpróbálják forradalmasítani a másokkal való kapcsolat felvételi módszereket, valamint kapcsolatba lépni, tanítani és tanulni, és követni kíváncsiságunkat. Intuitív módon és gyorsan megtanul, és szokatlan, de hatékony ötleteivel rendelkezik a tanításhoz és a megosztáshoz, amelyek áthatolnak az akadályokon. Előfordulhat azonban, hogy nagyon sok gondolatával és tervével kapcsolatos problémái lesznek.

Uránusz a rákban

1948. augusztus 30. és 1948. november 12. között

1949. június 10. 1955. augusztus 24.

1956. január 27. és 1956. június 9. Uránusz a Rákban 1956 az utolsó a következő év ez eredben nem születnek Rák Uránusszal gyerekek.

A leginkább az érzelmi szükségletekkel, a nőkkel, az anyasággal, az otthonnal, a családdal, az otthoni rutinokkal, az ingatlanokkal, a történelemmel és a hagyományokkal, a kultúrával, a gondozással, az ápolással, az ételekkel és a tulajdonjoggal kapcsolatos változások elvégzésével, az innovációval és a hagyományok frissítésével foglalkoznak.

Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi, hogy nagy szükség van az alkalmazkodásra! Gondolhatja az érzelmek kifejezésével, függőségével, kötődésével, valamint a biztonság, a kényelem és az ismerkedés szükségességével kapcsolatos gátlások vagy tabuk áttörését. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet, és nem állhat az útjában senki. Csak akkor kifogásolhatja a hatalmat, illetve a hatályos szabályokat és törvényeket, ha úgy érzi, hogy korlátozzák a fejlődést, ha forradalmasítani akarja az érzéseink kifejezésének módját, kapcsolatba lépni szeretteivel és élvezni a kényelmet és a biztonságot.

Az észlelés és az intuíció villogása nem kielégítően pontos. A legtöbb ember számára nehéz megérteni a folyamatot. Valószínűleg nem hagyományos vagy egyedi és progresszív módon hoz létre vagy kezeli a családot. Család- vagy otthoni élete, vagy szülői stílusa rendkívül kreatív vagy eredeti lehet, mivel nem érzi magát kénytelennek betartani az ezen a területen érvényes összes szabályt. Lehet, hogy jó barátokat szerez a rokonai között, és felismeri a szellemi rokonság értékét, nem csak a vérkapcsolatot.

Uránusz az Oroszlán

1955. augusztus 24. és 1956. január 27. között

1956. június 9. 1961. november 1

1962. január 10-től 1962 augusztus 9-ig

A következő évezredben nem születnek Oroszlán Uránusszal gyerekek!

A legjobban érdekli a szórakozás, a szerelem, a romantika, a szabadidő, az öröm, a gyermekek, a kreatív tevékenységek és az önkifejezés változásai, innovációja és hagyományainak frissítése. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi, hogy nagy szükség van az alkalmazkodásra! Gondolhatja az önkifejezés, a dráma, a verseny, a randevú, a romantika, a szerelem, a szex, a kikapcsolódás, a személyes identitás, valamint a különlegesség és az egyén kiemelésének néhány gátlását vagy tabu áttörését. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet, és nem állhat az útjában senki!

Ragyogó az új, alternatív és hatékony módszerek megszervezésének, irányításának és vezetésének ötleteivel. Nem akarja követni a trendeket; inkább elkészíti őket. Ön az intuícióra és a kreatív impulzusokra válaszol, teljesen tudatában annak, hogy ezeket a dolgokat nem tudja ütemezni! A fegyelemmel messzire mehet. Ellenkező esetben kissé szétszórt lehet. Ötleteitek a szerelemről, randevúkról, romantikáról és vonzerejéről progresszív és szokatlan.

Uránusz a Szűzben

1961. november 1-jétől 1962. január 10-ig

1962. augusztus 9., 1968. szeptember 28.

1969. május 20-tól 1969 június 24-ig

A legjobban érdekli a munkával, a munka életével, az egészséggel, a rutinokkal, a szokásokkal, a mindennapi élettel, a szolgálattal és a foglalkoztatással kapcsolatos változtatások, innovációk és a hagyományok frissítése. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi, hogy nagy szükség van az alkalmazkodásra! Gondolhatja, hogy áttörik a szolgáltatás, az egészségügy, a higiénia, a gyógyítás, a szociális szolgáltatások, az étrend és a táplálkozás bizonyos gátlásait vagy tabu. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet, és nem állhat az útjában senki. Csak akkor kifogásolhatja a hatalmat, illetve a hatályos szabályokat és törvényeket, ha úgy érzi, hogy korlátozzák a haladásunkat, és megpróbálják forradalmasítani a mindennapi életünk és az öngondozási módszereink szemléletmódját, vagy felébreszteni mások új elgondolásait ezeken a területeken.

Miközben éber vagy, néha nehézségekbe ütközik az intuíció bizalmában. Ugyancsak türelmetlen lehet a mentális vagy a hétköznapi feladatok elvégzésekor, vagy szerelmi- gyűlölet-kapcsolata van ezekkel a dolgokkal. Kissé szétszórtan dolgozhat. Észreveszi a részleteket, amelyeket mások nem látnak, és gyorsan összerakja azokat egy személy vagy helyzet megértése érdekében.

Uránusz a Mérlegben

1968. szeptember 28. 1969. május 20

1969. június 24. 1974. november 21

1975. május 1-jétől 1975. szeptember 8-ig

A legjobban érdekli a kapcsolatokkal, a tárgyalásokkal, a társadalmi egyezményekkel, a művészettel, a formatervezéssel, az egyenlőséggel, az igazságszolgáltatással és a törvényekkel kapcsolatos változások végrehajtása, innovációja és hagyományainak frissítése. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi, hogy nagy szükség van az alkalmazkodásra! Gondolhatja, hogy áttörik a társadalmi értékekkel kapcsolatos gátlásokat vagy tabu, átjárják egymást, félúton találkoznak, és egymásba kerülnek. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet, és nem állhat az útjában senki. Valószínűleg hinni fog a barátság és a szabadság, vagy az egyéniség erősségében a partnerségben.

Uránusz Skorpióban

1974. november 21. 1975. május 1.

1975. szeptember 8-tól 1981. február 17-ig

1981. március 20. 1981. november 16

A leginkább az intimitás, a gyógyulás, a metafizika, a pszichológia, az átalakulás, a vizsgálat, a magánélet, a függőség, a támogatás, az erőforrások kezelése és az adósságokkal kapcsolatos hagyományok frissítése, újítása és frissítése érdekli őket. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi, hogy nagy szükség van az alkalmazkodásra! Gondolhatja a szexualitással, erődinamikával, halandósággal és önismeréssel kapcsolatos gátlások vagy tabuk áttörését. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs! Csak akkor vonhatja ki a hatalmat, illetve a hatályos szabályokat és törvényeket, ha úgy érzi, hogy korlátozzák a haladást, és megpróbálják forradalmasítani a másokkal és önmagunkkal fennálló intim kapcsolatunk felfogásának módját, vagy felébreszteni mások új gondolkodását e területeken. Nagyon izgatott vagy, hogy új tereket próbál megérteni, amikor megpróbálja megérteni önmaga, az életedben lévő személy vagy egy helyzet rétegeit. A kutatás tehetség.

Uránusz Nyilasban

1981. február 17. 1981. március 20.

1981. november 16-tól 1988. február 14-ig

1988. május 26. 1988. december 2

A legjobban érdekli a változások elvégzése, az innováció és a hagyományok frissítése a hiedelmekkel, a jelentés keresése, a szólás és a gondolat szabadsága, a filozófiák, a hozzáállás, a vallás, a kultúrák, az oktatás, a szellem és a látás területén. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi, hogy nagy szükség van az alkalmazkodásra! Azt hiszi, hogy áttör az előzetes elképzelésekkel, valamint a jelenlegi oktatási és hiedelemrendszerekkel kapcsolatos gátlások vagy tabu felett. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet! Optimista és hiszel a haladásban és a változásban, bár nem mindig annyira érdekli egy adott törekvés részletei, mint te, a kép vagy látomás. Mivel hiszel az inspiráció hatalmában, a tanulás vonzó lehet. Kiválóan érzi magát a trendek iránt, és az inspiráción, impulzuson és intuíción dolgozik a legjobban.

Uránusz a Bakban

1988. február 14. 1988. május 26

1988. december 2-tól 1995. április 1-ig

1995. június 8. - 1996. január 12.

A legjobban érdekli a kormányokkal, menedzsmenttel, szabályokkal, törvényekkel, karriert, üzletet, felelősséget és hatalmat érintő tradíciók megváltoztatása, újítása és frissítése. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi az alkalmazkodás szükségességét. Gondolhatja a hagyományokkal, alaki követelményekkel, hierarchiákkal, tisztelettel és szerkezettel kapcsolatos gátlások vagy tabuk áttörését. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs! Csak akkor támadhatja meg a hatályos hatóságokat vagy szabályokat és törvényeket, ha azok már nem szolgálnak jó célt, vagy ha úgy tekintik, hogy korlátozzák az előrehaladást, és forradalmasítani akarják az életünk és társadalmaink, valamint a karrierünk irányításának módját. Ez egy nagyon találékony elhelyezést jelent.

Uránusz a Vízöntőben

1995. április 1. - 1995. június 8.

1996. január 12. - 2003. március 10.

2003. szeptember 14-től 2003. december 30-ig

A legjobban érdekli a technológiával, a barátsággal, a közösséggel, a szabadsággal, az egyéniséggel, a rokonsággal és a testvériséggel kapcsolatos változtatások, innovációk és frissített hagyományok frissítése. Több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi szükségét az alkalmazkodásra - készen áll arra, hogy lázadjon, ha szükséges. Úgy érzi magát, hogy áttör az akadályokon vagy tabu okon, amelyek az együttműködéshez, az összeköttetéshez és az interakcióhoz kapcsolódnak. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs, de szerintem ők minden területen nagyon makacsok különösen 96-2003 bán született gyerekek. Hisz az új ötletek iránti nyitottságban és a szabad gondolkodásban. Nagyon érdekli az új technológiák, a tudomány hatalma és a kommunikáció fontossága.

Uránusz a Halakban

2003. március 10. 2003. szeptember 14

2003. december 30. 2010. május 27

2010. augusztus 13. 2011. március 11

Ezek a gyerekek több szabadságot keres ezeken a területeken vagy azokon keresztül, és nem érzi szükségét a levél szabályainak betartására vagy követésére - készen áll arra, hogy lázadjon. A mentális és érzelmi egészségi állapothoz, a nem anyagi értékekhez, a szolgálathoz, az odaadáshoz és az együttérzéshez kapcsolódó bizonyos gátlások vagy tabu révén érezheti a reakciót. A haladás szükségessége ellenére ezeken a területeken nagyon makacs lehet a maga módján. Ön úgy gondolja, hogy forradalmasítja a figyelmet a nem anyagi síkra. Művészete, életstílusa és ízlése az egyedi, eredeti, árnyalt és rétegezett oldalon helyezkedik el. Ez egy nagyon intuitív elhelyezés.

Uránusz a házakban - értelmezések

A házban, ahol az Uránusz áll  váratlan eseményeket és hirtelen változásokat tapasztal. Itt megtapasztalhatja a legváltozatosabb változást az életetekben, de a megvilágosodás céljából. Az Uránusz a hirtelen és eseményekről szól. Ez a fajtaváltozás váratlan villogásokban és sokkokban történik, itt egy perc, és elment a másikba, mielőtt még tudnád, mi üti meg Önt (ellentétben a Plutói típusú változással, ami még mindig mélyebbre süllyed a pokolba elpusztult). A Ház problémái potenciálisan stressz tényezőkké válhatnak. Meg kell találnod a módját, hogy ezt a feszültséget pozitív energiává alakítsd. Emiatt ez a Ház jelzi azt a tevékenységtípust, amelyen azonban az ember a sajátosságát és szabadságát sürgette. A Ház (és a Ház) ügyei tekintetében is egyedülálló leszel Uránusz uralkodója).

A házak jelentése!

Jelzi az első ház csúcspontját. Az Aszcendenst, vagy a felemelkedő jel, a mások által mutatott maszk, ahogyan bemutatkozunk. Ez a jel, a Nap jeleivel és a Hold jeleivel együtt, a személyiséged fontos eleme. Az Aszcendens jele gyakran leírja fizikai megjelenését.

A Bolygók az Aszcendenssel együtt a személyiséget és a megjelenést is befolyásolják, az adott bolygó tulajdonságainak megfelelően. Az Aszcendenst képviseli a személyiségedet, vagy ahogyan másoknak tűnik, hogyan éreznek mások, a valódi interakcióban a világgal. Az ezoterikus hagyományban az Aszcendenst képviseli valódi vagy lelki szintű személyiségedet.

Elsőként olvassa el a házak jelentését majd nézze meg,hogy melyik házban áll az Uránásza H.

PL: NEKEM A 11-ES HÁZBAN VAN (BARÁT,TÁMOGATÓ HÁZA stb)

PL

Az első ház

Az Első Ház szimbolizálja saját magunkat a személyiséget, ahogy másoknak tűnik, és az egyén sorsának kibontakozását. Kezdőpontja az emelkedő fokozat, amely az egyik legjelentősebb pont az anyakönyvben. Az első házban lévő bolygók határozottan befolyásolják személyiségét. Jellemzői a személyiség egyik fő témája, ahogyan másoknak fejezzétek ki magatokat.

Második ház

A Második Ház szimbolizálja, hogy az énnek mekkora anyagi munkával kell foglalkoznia: vagyon, pénz és fizikai erőforrások. Ez a ház is képviseli a vágyait és értékeit. A második házban lévő bolygók az anyagi szükségletek területén működnek, és azt is jelzik, hogy mire értékeljük leginkább.

Harmadik ház

A 3. ház kapcsolódik a tanuláshoz, a kommunikációhoz, az oktatáshoz és az elméhez. Itt láthatjuk, hogyan működik az agyad és hogyan kommunikálsz. Negatív vagy? Vagy egy zseni? Jó tanuló? Mind itt van. Korai nevelés, testvérek, szomszédok és rövid belföldi utak is a 3. házban

A Harmadik Ház szimbolizálja a gondolkodást és a kommunikációt, szintén hagyományosan testvéreket, írásokat és rövid utazásokat. Korai környezetét is képviseli ez a ház, valamint az elemzési és diszkriminációs hatásköre. A bolygók ebben a házban jelzik, hogyan kommunikálnak és működnek mentálisan.

Negyedik ház az IC

Jelzi a negyedik ház csúcsát. A személyiség műveletének alapjaként ez a ház nagyon fontos, mert ha nincs helye emocionálisan, a személyiség nem tud működni. A Negyedik Ház az otthoni környezetet, a családi életet és az apát, vagy talán ugyanazt a szülőt képviseli. A Negyedik Házban lévő bolygók tükrözik a család orientáltságát, a múltban való behatolás képességét, hogy felfedezzék lényed gyökereit, és hogyan érezték apádat (vagy az  anyát).

Ötödik ház

Ezt a kommunikációs háznak is nevezik, és az állatöv tizenkét háza közül a harmadik. A bolygók és jelek, amelyek ebben a házban vannak elhelyezve a születési képletben, befolyásolják az egyén kommunikációját, irányítják a szoros közösséggel és a helyi utazásokkal kapcsolatos kapcsolatokat.

A természetes jeluralkodó az Ikrek a Merkúr, a szavakkal való kifejezési bolygó a bolygó uralkodója. Ez a ház minden olyan eszközhöz kapcsolódik, amelyet az emberek használnak a kommunikációhoz, az üzenetektől, a beszédtől stb. Ez azt is jelenti, hogy az a gondolkodási folyamatokhoz, a technológiához és az ezeket a tevékenységekhez kapcsolódó érzéseit is összekapcsolja. A kommunikáció egyéni lehet a személyes gondolatok alakjában, másokkal, akik szorosak és a világ többi részével. Mivel a tudatalatti minőség a kommunikáció cselekedete, gyakran az egyén számára, többet fog továbbítani, mint amennyit kíván.

Intelligencia és kreativitás

Amikor ez a ház hatása van, az intelligencia az analitikus képességhez kötődik, és ahogyan az egyén használja a környezetét. Gondolatainkat felhasználjuk az integrációhoz. Van valami erőteljes és elérni a házból való kilábalást, de vannak kérdezetlen lehetőségek is. A ház a korai formális oktatást és a rövid távú utazást is vizsgálja. Ez büszkélkedhet az aktív keresési tudás és általában diktálja, hogy mennyi szellemi energiája van az egyénnek.

Közösségtudat

Mivel ez egy mindenfajta kölcsönhatásért felelős hely, a testvérek és a szomszédok közötti kapcsolatokat szabályozza. Megmutatja, milyen egyszerű vagy milyen bonyolult az, hogy az egyén folyamatosan kapcsolatban álljon, és a közösség aktív részévé váljon. Ez megvizsgálja, hogy az emberek hogyan gyűjtenek össze ugyanarra a célra, és hogy az együttérzés hogyan adhat választ a még bonyolultabb kérdésekre is.

Tartós élvezet

Mivel ez az örömök háza, minden olyan tevékenységre, helyzetre, érzésre vagy érzelemre vonatkozik, amelyről a natív élvezetet érez. Szorosan kapcsolódik a kreativitáshoz és a kultúrához, de a romantikához is.

Felvetődik a kérdés, hogy mi teszi az embert, ami örömet és elégedettséget kölcsönöz nekik, és amit továbbra is az életben vágynak. A romantikát és a dolgokat is befolyásolja az itt folyó tevékenység, éppúgy, mint a gyermekek születése és irányítása. Ez a hely a hobbi, a játék, a szerencsejáték és az olyan próbálkozásoknak az életében, ahol kihívást jelentenek a szerencséjükre.

Gyermekek és ifjúság

Ez a ház, amely leginkább kapcsolódik a gyermekekhez, és minden alkalommal, amikor egy natív valami gyerekes vagy játékos, ez a ház valószínűleg a forrása. Ez irányítja a korai gyermekkori tendenciákat, de a kisbabák szórakozását is. Rendeltetési hely, mint például a kreatív gyermekek megteremtése, hanem másfajta pro-teremtés helyszíne is, például a művészetektől, legyen az zene, kép, színház vagy irodalom. Pihenés pillanatai, amikor az elme álma és szabadon futtatható, szintén befolyásolhatja a házban való mozgás.

Hatodik Ház

A Hatodik Ház a betegség és egészségügy kérdéseit és a másoknak nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a mindennapi élet körülményeit vagy a munkát. Ez a ház is a tanítványozás és a mesterség, valamint az akadályok leküzdését jelenti az eredmények gyümölcseinek előállítása során. A bolygók ebben a házban kihívásokként jelennek meg a jóléteteknek, vagy a mások szolgálatára utaló jeleknek.

Hetedik ház

A hetedik ház mindenféle házasságot és partnerséget képvisel, és más emberekkel kapcsolatos kérdéseket. Az első ház személyiségével ellentétben a hetedik Ház leírja, hogyan illeszkedsz a mások világába. A bolygók ebben a házban gyakran jelzik, milyen típusú házaspár keres.

Jelzi a hetedik Ház csúcspontját.

Nyolcadik ház

A nyolcadik ház jelképezi a halál és az újjászületés kérdéseit, a szexualitást és az átalakulást. Mivel ez a ház követi a kapcsolat házát, a kapcsolat gyümölcseire utal, és ezek magukban foglalják a változás hatalma új megértésen alapulva, amely akkor lehetséges, amikor már nem egyedül cselekszik. A bolygókat ebben a házban nehéz értelmezni, de utalhat arra, hogy a szexualitás hogyan manifesztálódik, vagy a leckék, amit meg kell tanulnod a növekedés és változás érdekében.

Kilencedik ház

A kilencedik ház képviseli az intuíciót és a vallási filozófia tanulmányozását, valamint a felsőoktatást. Ezen kívül az utazás más országokba és jogi ügyek is tartozik. Ez a ház hasonlóan értelmezhető a Nyilas kilencedik jelével, és a horizontok, a mentális, a fizikai és a szellemi tágulást jelenti. A bolygók ebben a házban szimbolizálhatják filozófiai törekvéseit vagy utazási lehetőségeit.

Tizedik ház

 A ház képviseli az Ön törekvéseit és eszméit. Az Emelkedéssel együtt személyiséget képvisel a világgal való interakcióban. A Tízedik Ház szimbolizálja a közéletet, a hatalmat, a karrierlehetőségeket, és az anyát, vagy éppen ellenkező nemű szülőjét képviseli. A negyedik házzal ellentétben a tízedik ház bemutatja, hogy a személyiség alapja a világban nyilvánvaló és konkrét. A születési diagram gyakran négy hétéves periódusra tagolódik, egy negyedenkénti, kerékpározik az élet minden huszonnégy éve alatt, és a tízedik ház 21 éves korában, a felnőttkor korában érik el. A tízedik házban lévő bolygók jelzik majd, hogy milyen energiák és kihívások vannak a karrieredhez, és azt is, hogy hogyan érezte magát anya (vagy apa).

Tizenegyedik ház

Ez a barátság háza, és az asztrológia tizenkét házának elődöntője. A bolygók és jelek, amelyek a születési képletben ezen a házon laknak, befolyásolják az egyén jövőjét, reményeiket és elvárásaikat az időben kialakuló barátságviszonyokkal együtt. A természetes jel uralkodója a Vízöntő, a horoszkópkerék tizenegyedik horoszkópja, és a bolygó uralkodója Uránusz, a lázadás és a szabadság bolygója.

Barátság

Ez az ideális kapcsolatokról és azokról az emberekről szól, akikhez vonzódunk. A barátságon keresztül megtaláljuk az erőt, megtaláljuk a békét és hálózatba kapcsolunk. Ez a ház arról szól, hogy különbséget tegyen a társai mellett, és mindenféle humanitárius erőfeszítéseket irányít. Az élet kölcsönhatásaival és prioritásaival, valamint az élethez való hozzáadással kapcsolódik a társadalomsegítő tevékenységéhez. A kreativitás koncepciói reményekben és álmokban is játszanak, a kollektív alkotással együtt. Együtt jobbak vagyunk, és nagyobb sikereink vannak.

Az élet meglepő természete

Ez a ház az, ahol minden meglepetés és hirtelen változás az életben uralkodik. Jó és rossz időszakok vannak az életben, és ez a ház a tervezéssel kapcsolatos. Ezzel szemben a meglepetések, találmányok és mindazok is a fő területe, amelyek a jövőre vonatkoznak. Az egyén belső értelme, de a csoport értelme is beszél. A tizenegyedik ház irányítja a sors és a személyes teljesítmény szempontjait, és hogyan lehet nagylelkű és önzetlen a társai felé.

Tizenkettedik ház

A tizenkettedik ház az eszméletlenre és a fizikai síkon túlmutató dolgokra utal. Ez hagyományosan a szüléshez és az önmegsemmisítéshez kapcsolódik, és a karma házának nevezték. A bolygók ebben a házban olyan funkciókat jeleznek, amelyek el vannak rejtve a tudatos személyiségtől, és kifejezik pszichikai kar vagy önfeláldozás formájában.

Uránusz a házakban!

Uránusz az 1. házban

Az 1-es ház sokat mond a születés folyamatáról, és arról, ami a születés pillanatában az Anya és a szülött között lezajlott. Ha, az Aszcendensen áll az elgondolkodhat azon, hogy volt –e valamilyen komplikáció, vagy  a szülésnél. Az Uránusz az első házban, akkor erős akaratú, önálló, eredeti, talán egy kicsit különc, szabadon szerető és intuitív. Nagyon változékony külsőre, életre utal. Ez vonatkozik az életstílusodra, és arra, hogy hol élsz és hogyan. Amint megpróbálsz mindent véglegesen berendezni, és egy kellemes biztonságos környezetet teremteni a dolgok rögtön felborulnak. Belső vágyat támad arra, hogy az életed mozogásba tartsad. Az 1-es házas Uránusszal mindig, amikor megpróbálsz magadnak egy biztos környezetet teremteni, jön valami, és bumm, romba dönt mindent.

Van egy izgalmas és ösztönző személyiséged, amely hajlamos felhívni az embereket. Lehet, hogy szándékosan, magasan feszülő, ideges. A nyugtalanság és a magány érzéseit tapasztalhatja, talán az egyedülálló érzés miatt. A hagyományos ötletek kifejezésének új és szokatlan módjait felkeltik. Figyelj az intuíciódra, mert valószínűleg nagyon erős vagy nagymértékben fejleszthető. Lehetőséged van arra, hogy vezetővé válj, aki úttörő utakat fog követni mások számára. Lehet, hogy eljött az időd. Lehet, hogy nem annyira figyelmet fordít a fizikai állapotára és a megjelenésére, mint a számtalan gondolat, ami elfoglalja az elmédet.

Uránusz a 2-es  házban

Ha az Uránusz a 2. házban van, akkor pénzt kereshet eredeti és feltaláló módon. A pénz és a javak hirtelen, váratlanul jönnek és mennek. Lehetnek szokatlan és zavaró változások a pénzügyi helyzetben. Ön pénzt értékelhet annak a szabadságnak, amelyet az ön belső tehetségei folytatására nyújt, ami ritka és egyedi lehet. Képes leszel arra, hogy a pénzügyi nehézségekből ki tudsz jönni.

Uránusz a 3. házban

Ha az Uránusz a 3. házban van, az elméd független, eredeti, kreatív, szokatlan, kíváncsi, esetleg kissé különc. Az emberek körülöttetek néha nem értik, hogyan gondolkodsz. A mentális nyugtalanság arra készteti Önt, hogy mindig új információ és tudás keresése legyen. Ön egyedülálló módon tudja átadni ezt az új információt másoknak. Az éberség gyakori változásai valószínűleg új adatok szűkületnek. A testvérekkel és a szomszédokkal való kapcsolatok valószínűleg szokatlanok és néha kissé feszültek. Az unalom ritkán jelent nálad problémát. A friss élmény vágyad nagy utazást eredményezhet. A szellemi szabadság fontos számodra.

Uránusz a 4. házban

Ha az Uránusz a 4. házban van, megzavarhatatlan otthoni vagy családi körülmények között lehet. Ezek az események általában váratlanul, érkeznek, a család öröksége lehet különös vagy szokatlan. Ez a helyzet nyugtalanságot ad, talán gyakran a vágyakozással. A szülő (k) vagy a szülőkkel való kapcsolata szokatlan lehet, ami érzelmileg (idegenként) érinti Önt jó vagy másképp. Sok változás lesz az életedben, beleértve a különböző helyszíneket is. Ön kívánja, hogy a kötelezettségvállalásoktól mentes legyen otthon vagy közösségben. Lehet, hogy nem szokványos és nem érdekli, hogy a többiek hogyan látják Önt. Később az életben érdeklődhet az asztrológiában vagy a metafizikában.

Uránusz az ötödik házban

Ha az Uránusz az 5. házban van, feltétlenül megvan a kreatív eredetiség. A hobbija szokatlan és érdekes. A függetlenség iránti vágya miatt a szerelmi ügyek és a gyermekekkel való kapcsolatok zavart okozhatnak. Gyermekeid nagyon egyediek lehetnek, annyira, hogy sem te, sem a másik ne értse meg. Ön nem érdekli a társadalom társadalmi játékaiban, és jobban aggódnak a saját hajlamai miatt. A spekuláció bajba kerülhet - legyen óvatos. Hirtelen nyereség és hirtelen veszteség lehetséges. A váratlan nyereségek bármilyen erőfeszítés nélkül eljuthatnak hozzád, ami olyan magatartást vonhat maga után, amit csak nem veszíthet el. Vigyázz rá. Szerelmi életed szokatlan, néha talán még vad. A romantika és a társkeresés megközelítése kissé lovagló, szokatlan és / vagy lázadó.

Uránusz a 6. Házban

Ha van Uránusz a 6. Házban, akkor egyedülálló képességeid és eredeti módszereid vannak, különösen a munkádban. Nagyon ideges feszültség és furcsa balesetek szenvedhetnek a munkában. A megjelenésed és a ruhadarabod alkalmas arra, hogy meglehetősen szokatlan legyen. Tetszik az a fajta munka, amely rendhagyó órákban van, más, és nagyon változatos. Jó munkás vagy, de óvatosnak kell lennie, nehogy túllépj a határokon. Fejleszthetsz okos ötleteket, amelyek segítenek neked a munkádban. Maga a legjobb, ha független lehet és a saját főnöke lehet. Lehet, hogy türelmetlen másokkal, és úgy tűnik, hogy hirtelen, és leválik a munkatársak. Különös és váratlan fordulatok fordulhatnak elő az egészségében. Görcsölő egészség szintén lehetséges. Sokszor az ok egyszerűen idegesség, szorongás, stressz és feszültség. Lazuljon el.

Uránusz a 7. házban

Ha van Uránuszod a 7. Házban, akkor a partneri viszonyok egyediek vagy szokatlanok, általában csodálatos kapcsolat vagy teljes megértés hiánya. Ön és / vagy partnere általában szokatlan, és a sokk sokasága miatt döntenek. A kapcsolat nagymértékű szabadságot igényel, és lehet, hogy hiányzik az elkötelezettség vágya. Tény, hogy talán különleges helyzeteket keres a kapcsolataidban, amelyek kevés elkötelezettséget biztosítanak. Talán leginkább vonzódsz azokhoz, akik már kapcsolatokban vagy másként "nem érhetők el".

A partnerkapcsolatában meglévő egyediség miatt valószínű, hogy mások nem fogják megérteni. Talán nem érti meg őket. Találkozni fogsz az életed folyamán a legérdekesebb és szokatlan emberekkel.

A kapcsolatokban lévő másik személy irányításának szükségessége valószínűleg katasztrófához vezet. Partner, és meg kell találnia a saját kényelem szintjét a másikra fordított idő és figyelem tekintetében. Sokkönyökös helyiségre lehet szükség. Az a kapcsolat, amelyben úgy érzi, hogy szabadon nő, olyan, amely lehetővé teszi számodra. Bármely korlát vagy korlátozás a kapcsolatra vonatkozóan valószínűleg egy bizonyos "hit az úton" hozzáállásnak felel meg. Hirtelen és váratlan fordulatok valószínűek. Talán egy embernek hosszabb ideig távol kell lennie a másiktól. Ez a pozíció sok hosszú távú, "alkalmi" típusú kapcsolatot eredményezhet.

Valószínűleg olyan partnert keresel, aki életedben biztosítja az izgalmakat és a kiömléseket. Kívánatos a mentálisan és érzelmileg kihívó partner. A kapcsolatai lehetnek laboratóriumi kísérletek, ahol reméljük, hogy megtudjuk, ki ismeri. Valaki, aki leleményes, individualista, kreatív, eredeti, kimerítő, különc vagy radikális fellebbezést nyújt Önnek. A partnere jelentős személyi mágnesességgel és néha zsenialitással is rendelkezhet, de lehetnek különösek, furcsa tendenciák és még a fanatizmus is.

A házasságodhoz való közeledés lehet nagyon idealista vagy utópikus, és hajlamos lehet a platói szerelemre! Azt akarod, és szükséged is van arra, hogy  partnere a barátod legyen. A kapcsolatok többsége valószínűleg barátságként indult. Másrészről lehet, hogy hajlamosak arra, hogy partnerkapcsolatokban izgalmakat keressenek, és a romantikus kalandok iránti jelentős érdeklődés az elkényeztetéshez vezethet, ami a házassági partnerrel való szakadást okozhat.

A házasság legnagyobb veszélye akkor fordulhat elő, ha az egyik partner önfejlődési képessége nagymértékben meghaladja a másikat, így az egyik házastárs már nem ismerhető fel, mint a házasságkötéskor. A sikeres partnerség érdekében Önnek és partnernek fejlesztenie kell a tolerancia, az együttműködés, a leválás és a szabadság minőségét. Akinek itt áll az Uránusza, annak elkel fogadni, hogy semmi sem tartós! Elkel fogadni a partnerét olyannak amilyen és ne próbálja őt megváltoztatni, mert nem lehet. Önmagát igen, de ahhoz egy élet is kevés, de a partnerét nem tudja megváltoztatni!

Uránusz a 8. házban

Ha az Uránusz a 8. házban van, erős pszichikai érzelmeid és lelkes intuíciód vannak. Lehet, hogy nem szokványos elképzelései vannak az életről, a szexről és a halálról, amelyeket nem feltétlenül feltár. A túlvilág nagy titokzatos jelent számodra, és megpróbálhatod megkeresni a válaszokat. Az okkult tudományok általában intik Önnek. Nehéz feszültség következtében nehézségek merülhetnek fel. A hirtelen veszteség vagy nyereség más emberek erőforrásaihoz vezethet. Rendkívüli forrásokból váratlan örökség vagy pénzügyi haszon lehet. Legyen óvatos a villamos energia és a gép körül. A gyógyítás iránti érdeklődés, talán a kezek felhelyezése révén, részt vesz ebben a helyzetben

Uránusz a 9. házban

Ha az Uránusz a 9. házban van, akkor a gondolkodásod, ötleted és filozófiád eredeti, szeszélyes, független és nem-igazságos. Lehet, hogy vágyakoznak a metafizika, a szegény vallás vagy az idegen kultúra tanulmányozására. Hirtelen és váratlanul hosszú utak lehetségesek. Az álmok, a látomások, az intuíció és a próféciák formájában mentális utazások lehetségesek. Az elméd valaha is kibővíteni, tudást szerezni és utazni, ahol még soha nem ment. Túl sok mentális tevékenység idegességet idézhet elő, és talán szellemi bontást eredményezhet. Tudjon meg többet Uránuszról a kilencedik házban.

Uránusz a 10. házban

Ha az Uránusz a 10. Házban van, akkor nem vagytok konform erek, és nem kívánod a karrieredet, ami stabil, rendíthetetlen és közhelyes. Maga nagyon független és önálló vállalkozó kíván lenni. A lázadó természeted azt eredményezheti, hogy megtegye az ellenkezőjét, amit mondanak neked a munkádban. Az erős képzelőerő, az intuíció és a kreativitás minden olyan karrierre alkalmazható, amelyet választottál. A munkanélküliség hirtelen változása valószínű. A rutinos munka meghajtja a bátorságot. Az elektronika, a számítógépek, a találmány, a metafizika vagy a mechanika területén végzett karrier lehet.

Uránusz a 11. Házban

Ha van az Uránusz a 11. Házban, ez intuíciót, eredetiséget, leleményességet és kreativitást eredményez. A humanitárius eszmék fontosak az Ön számára. Szokatlan barátságok vannak szokatlan emberekkel. A barátságok, a célok és a csoportokkal való kapcsolatok hirtelen megváltozhatnak. Könnyedén barátkozik, de sok ismerősét kedveli csak néhány meghitt baráttal. A barátai látni fogják, hogy kicsit távolodtak. Lehet, hogy elég lázadó vagy reformáló, és jobb lenne, ha az energiákat konstruktív vonalak mentén használja, nem pedig az ellenkezőjét.

Uránusz a 12. házban

Ha van Uránuszod a 12. Házban, hajlamos vagy nagyon intuitív és titokzatos, humanitárius eszmékkel. Lehet, hogy magányos érzése van. Ideges nehézségek merülhetnek fel. Érdeklődés a metafizikai témák iránt. Lehet, hogy egyedülálló pszichikai tapasztalatai vannak, amelyeket megtartasz magadnak attól tartva, hogy nevetségessé válsz. Nagy óriási vágyakozol arra, hogy szabadulsz és állandóan megkérdezzétek az élet értelmét és a körülötted látott tökéletlenségekről. Feloldatlan nehézségeket kell felkelned és eldobni a tudatalattiidban. Van hajlam arra, hogy úgy érzitek, hogy valami "kap" neked, hogy feldobja magát, ha nem vagy óvatos. Olyan, mintha mindig érződne a közelgő végzet. Meg kell oldania ezt a fel fogást. Az önszabályozást fejleszteni kell.

Példa

Egy ismerős családnak a  Fiú gyermekének példájával mutatom be, hogy mit jelent az gyermeknek az Uránusz a 10-es házban áll, sőt az Édesanyjának is a 10-es házban áll. A IV-es és a X-es ház azt mutatja meg, hogyan látjuk és éljük meg a szüleinket. Általában egy archetipus mintáról van szó, amelyet a család közvetít, és sok minden függ attól, hogy a szülő képes-e ezt a mintát pozitívan kifejezni. Az Uránusz külső planéta, amely a jövőbeni fejlődéssel van kapcsolatban, és az adott szülő valószínűleg nem volt tudatában, hogy milyen erős kollektív erők hatnak a családi pszichére. Egyébként nem lett volna szülő, vagy is Anya mivel a mítoszban az Uránusz nem éppen az ösztönös gondoskodás prototípusa.

Ez így is van mivel az első gyermekét 36-évesen a második gyermekét 38.-évesen szülte. Az életkorral nincs is semmi gond, de ő soha nem gondolta volna, hogy lesz gyermeke, vagy is nem volt felkészülve az Anyaságra.

De nézzük a Fiú gyermeket hogyan élte meg a gyermekkorát. A Fiú az Anyát gyakran nagyon idegesnek, ingerlékenynek élte meg. A Fiú soha nem tudta, hogy éppen most hányadán áll az Anya Önmagával. Az Anyának valóban többször volt idegeivel probléma és soha nem lehetett tudni, hogy most mit miért tesz. Az első gyermeke is így élte meg az Anyát, sőt az Anya is így élte meg az ő Édesanyát mivel az Anyának is a X-es házban van az Uránusszá.

A X-es házas Uránusszal a szülők, ha elválnak, a gyerek az Anyával marad még, akkor is, ha az Anya ilyen instabil személyiségű, és kiszámíthatatlan. Sajnos ez is így történt az Anya mind a két gyermeket becsapta magának nevelte és eltiltotta az Apától. A Fiúnak szív problémái voltak 16-17 évesen műtötték. Az Anyának szintén szív problémai voltak, vannak őt is műtötték. Az Uránusz mindenféle nyugtalanságot, izgatottságot, és bizonytalanságot találunk a család pszichikai struktúrájában nyíltan vagy rejtve.

A X-es házas Uránusszal a gyerek bizonytalan szociális helyzetbe kerülhet, amely nagyon jellemző a X-es házas Uránusza. Az ilyen esetben nem akarja alávetni magát az olyan anyagi és társadalmi struktúráknak, amelyek előírják, hogy milyen a „rendes” munka, vagy a „tisztes” társadalmi szerep. Ezzel az állással a gyerek vagy is Fiú arra kényszerülhet, hogy átvegye a szülei meg nem élt életét. A Fiú felnőttkorában forradalmár vagy egy örök vándor lesz, reméljük nem! De lehet, hogy örökké a szép új világ után sóvárog.

A X-es házas Uránusz a Fiú szülői örökséget felnőttkorában kívánja kifejezni. Ez addig történik gyakran akarata ellenére, míg fel nem ismeri annak a kollektív forradalmi szellemnek az értelmét és célját, amely már a szülőkön, de lehet a nagyszülőkön keresztül is akart fejlődni. A Fiúnak meg kel találni a módját, hogy kreatívabban cselekedjen, mint a szülei.

A Fiú Napja a 12-es házban van ezzel megvizsgálva a szülők korlátozó hitét. A 12. házban lévő Nap elnyomhatják önkorlátozó mintái miatt, amelyeket a Fiú öntudatlanul felszívott a szüleitől.

Gyermekként kérdései nélkül elfogadhatta a szülei hiedelmét magról és a világról. Talán hitt, hogy a nők (vagy Ő) nem érdemelték meg az oktatást, vagy nem voltál elég méltó, vagy az érzéseid nem számítottak. Az ilyen meggyőződések tudatában maradhatnak, és a "rejtett ellensége" úgy viselkedik, hogy megakadályozza, hogy teljesítse a céljait.

Vénusz is a 12. házban: arra utalhat, hogy korlátozza a kapcsolatok hiteit. Talán az otthoni szerepmodell annyira gyenge volt, hogy nem volt más választása, mint az ideális kapcsolatokról alkotott kép a fikcióról. A valóság soha nem fog összeegyeztetni az eszmékkel, és a frusztráció eredményezhet.

Szaturnusz szintén a 12-es házban

Erről már nem írok le mindent mivel ez az Uránusz bolygóról írok.

A Fiú fiatal gyermekként az Apa a férfias hatalom modellje volt - talán ő volt a legmagasabb a Fiú világában!  Az Apával való érzelmi kötődése erős lett volna mindkét gyermeknek, de az Anya ezt nem engedte meg egyik gyermekének sem, mert mind két gyereket az Anya irányít a mai napig is, és mindent megtesz az Anya, hogy az Apával ne legyen jó kapcsolata. A tiltás ellenére én bízom benne, hogy a Fiú önbizalmával növekedni tudott abban a képességében, hogy megvédje magát és felelősséget vállaljon a világon.

De, ha az Apa érzelmileg hiányzik a fiúnak, de fél az Anyától, akkor sajnos dühös vagy felelőtlen, akkor felnőtt egy apa sebével, amely elmaradt férfiassághoz vezetett (a nemétől függetlenül). Amíg nem érkezik az apa sebéhez, érzést érezhet gyengeség, vagy akár hiábavalóság, amikor megpróbálja elérni a céljait a világon. Könnyű elképzelni, hogy a fenti minták bármelyike ​​később okozhat problémákat mindkét gyereknek.

Szerkesztés alatt

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.