Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Fényszög kapcsolat a születési Radix horoszkópban!

2020.02.19

Fényszögek

Képtalálatok a következőre: астрология угол света изображения

 A fényszögek esetében nem lehet egyértelműen pozitív és negatív kapcsolatokról beszélni, mert egy-egy fényszög jelentése rendkívüli mértékben függ az őt létrehozó égitestek harmóniájától.

Például a Szaturnusz általában nehézségeket, kihívásokat, akadályokat hozhat illetve hátráltat abban, amit nagyon szeretnénk. Ezt nem könnyű elfogadni, de a mi érdekünkben teszi, de amikor megéljük a kézzelfogható nehézségeket, akkor többnyire nem ez a magasztos állapot uralkodik el rajtunk. Bölcsebbek leszünk. Lehet, hogy egy fényszög harmonikusan, akadálytalanul áramlik, de ha két hátráltató tartalmat erősít fel, akkor a nehézségeinket erősíti fel!

A fő- és mellék fényszögek jelölhetnek semleges, harmonikus (előnyös) vagy diszharmonikus (feszült) hatású kapcsolatokat. A fényszögeket a teljes kör, azaz a 360° megfelelő hányad szerinti felosztásából kapjuk meg. A 30° többszörösei általában harmonikusan áramlanak, míg a 45° többszörösei feszültséget keltőek.

Fényszögek a Radix horoszkópban

Fényszög nélküli bolygók:

Azok az égitestek, amelyek a horoszkópban fényszög nélkül állnak, kiemelkedő jelentőségűek a személyiségben. Ez a személyiség-tartalom magára marad, felerősödik, és nincs hova levezetni az energiáját. Szélsőségessé válik, és az adott jegy jellegzetességeit vagy egyik, vagy másik végletben éli meg, mintha hintázna. A szülött többnyire csak nagyon nehezen tudja beépíteni a személyiségébe. Előfordulhat, hogy egy-egy mellék fényszöget mégis találunk; ebben az esetben máris nyílik egy kapu a megoldáshoz, mert a kapcsolódó égitest megmutatja, milyen csatornán keresztül fejezhetjük ki az adott tartalmat. Ha azonban még mellék fényszög sincs, komoly konfliktusok támadhatnak az egyén lelkivilágában, és emiatt a környezetével is összetűzésbe kerülhet. Nem ritkán valamiféle terápiás segítségre szorul.


Ha sok a harmonikus fényszög: nincs késztetés feszültségre, az illető ellustulhat, ellaposodik nincs hajtó erő benn.
Ha sok több diszharmonikus fényszög van a horoszkópban, akkor az illetőt, rá kényszeríti, hogy a feszültségekkel is foglalkozzon.

Ha egy képletben nincsenek diszharmonikus fényszögek

Az előző életében hárította a feszültséget. Elvárja, hogy mások oldják meg helyette az életet. Mindenkit hibáztat, és felelősségre von, de ő saját magán nem veszi észre. Az élet sok nehézséget hoz be az életében, és szembeállítja sorozatosan a nehézségekkel, komoly konfrontációkra számíthat élete folyamán.

Megjegyzés

Sajnos az én képletemben egy diszharmonikus fényszög van ER J. Fiatal életemben 29-évesen a férjem halála után én is mindenkit hibáztattam, de én nem éreztem magam hibásnak. Az élet 1977 - olyan sok nehézséget hozott be a „sors” az életemben, hogy az egyikből ki másztam jött a következő, de szerencsére megoldottam!

„Teher alatt nő a pálma”!

Ha vannak diszharmonikus fényszögek:

Oldják meg a feladataimat mások helyettem! Nem vállalja tettei után a következményeket.

Ha nagyon sok a diszharmonikus fényszög:

Rá kell bíznia magát a többi emberre, mások felé kell nyitnia, mert csak mások segítségével jut el a célig

Fényszögek

(A bolygók egymással való állása)

-Konjunkció M0 fok.

Együttállás: ugyanazon a fokon áll és jegyben vannak, egymással együtt állnak. A két bolygó-1-6, esetleg 8-fogig. A konjunkcióban levő planéták azonos fokon és jegyben vannak, egymással együtt állnak. A konjunkció jellege attól függ, hogy az ilyen állásban levő bolygók közt milyen kölcsönhatás jön létre, vagyis együtt tudnak-e működni az együttállásban résztvevőbolygók, avagy ellentétes hatásúak egymással, illetve. hogy egyik vagy másik közülük nem a saját jegyében áll? (ez utóbbi esetben persze megnövekszik ennek a bolygónak a befolyása a többire).

Minél több bolygó áll minél szorosabb együttállásban áll, annál bonyolultabb, nehezebben elemezhető lelki struktúrát jelent, amit aligha lehet bolygóként szétválasztani. Az ilyen szoros csoportosulások azonnal feltűnő súlypontot mutatnak a képletben. A jellemtulajdonságok ez által később fejlődnek ki az érintett bolygók területén, az illető csak lassan és későn tud önmagán belül kibontakozni.

Bolygókkal képzet fényszög kapcsolat

A   MB

Ha  egy jegyben van, akkor az illető újholdkor született. Akaratának és egójának tökéletes keveréke által mindig meg kapja, amit akar. Alkotásvágya mély ösztönös szintekről fakad. Erőss kötelék fűzi a családjához, gyermekeihez, párjához és az otthonához.

 A gyerekek esetében a szülők közt nincs harmónia. Ha, lány gyerekről van, szó felnőve arra ösztönzi, hogy túllépjen az anya és feleség szerep keretein, riválist lásson a férfiakban, ösztönösen uralni akarja partnerét és karrierépítése is nagyon erőteljes, férfias legyen.

AMD-

Kellemes beszélgetőpartnerként a szavai nyugalmat sugároznak. Talán ezért is tudja a céljait másokkal könnyen elfogadtatni, hiszen a személyiségedből áradó biztonságnak kevesen tudnak ellenállni.

Mindezek ellenére a számára ismeretlen helyeken - kezdetekben visszafogott és távolságtartó. Csak akkor szabadul meg a mások elől rejtett gátlásaitól, miután szemrevételezéssel „biztonságba” helyezte önmagát, vagyis elfogadta az adott környezetet és az ott lévő embereket.
A külsőségek, vagyis a megjelenés és a szépség kiemelten fontos a számára. Külső megjelenése amúgy is sugároz egyfajta természetes bájt, tisztasága csak tovább fokozza, hogy társaságban lehetetlen Őt nem észrevenni.
A pillanatnyi békesség kedvéért bevetett toleranciája gyakran vezet problémákhoz. Ha másokkal szemben alkalmazza, úgy idővel besokall és szakít. Ha viszont önmagával szemben toleráns, vagyis a feladataival szemben halogató, úgy a szőnyeg alá söprések miatt, súlyos nehézségek várnak rá.

Született szépsége és kisugárzása azonban más problémát is tartogathat a számára. Szélsőséges esetben akár a tökéletes ember szerepében is tetszeleghet, vagyis képtelenné válik arra, hogy önmaga szépségén és kiváló adottságain túllásson. Mindez a saját nemével vívott hatalmi harcokhoz vezethet, hiszen ők azok, akik pontosan ezért legyőzendő vetélytársnak, konkurenciának tekintenek rá.

Nők: olyan partnerre talál, akit meg sem érdemelt. Kitűnő anyagi és társadalmi háttérrel rendelkezik a férfi, de nem szerelemből köt házasságot. Főnökkel, vagy annak fiával.

AMF(e)

Hatalmas benned az életerő, bátorság, nagylelkűség. Anyagi sikerek, szerencse, még a nehéz időszakban is, megvéd a teljes anyagi csődtől. Ha pénzről van szó pazarló, segítőkész, adakozó vagy bőkezűség elégedetté tesz. Becsületes, magabiztos, segítőkész személy vagy.

AMG

Már kora gyermekkorában felelősség nehezedik a vállára, melynek hatására könnyen visszahúzódóvá válhat. Ő a magányos farkas, független, de elhagyatott.

 AMH

Éles, briliáns elme, erős műszaki érzékkel rendelkezel. Munkádnak köszönhetően biztos pozíciót érsz el és tisztelnek a körülötted lévő emberek. Beszédstílusod, gyors, de objektívan gondolkodsz a legnagyobb értelmi zűrzavar közepette is a logikádra hagyatva átgondolod a helyzetet. Ragaszkodsz a véleményedhez, de figyelembe veszed a másokét még akkor is, ha nem értesz vele egyet.

A KM

Ezzel a fényszöggel a L hold csomópont W .Az önkifejezés lehetőségei erőteljesen előtérbe kerülnek, vezetés vagy hatalom formájában jelentkezhetnek. Erre a fényszögre jellemző szerencse előző életeinek hozadéka. Amikor erőfeszítései az önmagán túli világra rányúltak. Nap vagy Holdfogyatkozás történt születési időpont táján.

HMJ

Különösen erős fényszög utoljára 1963,1969 között volt Orbison belül a Szűz jegyében. Sok változás és drasztikus lépésekre ösztönző fényszög.

Akinek a Szűz jegyében a Nap jegye vagy ez a jegy áll az MC-n azok nemzedékük vezéregyéniségei lehetnek. Életük során ez a generáció számos igazságtalanságot számolnak fel gyakran kemény kézzel.

Jupiter - Szaturnusz KonjukcióFMG

A horoszkóp tulajdonosa optimista szemléletű, ám időnként hajlamos a búskomorságra. Gyakorlatiasan és kitartóan végzi feladatait, mindig eléri a kitűzött célt.

Jupiter - Plútó Konjukció FMJ

A horoszkóp tulajdonosa törekszik a hatalomra. Jó vezetői- és szervezői képességekkel rendelkezik, gyakran befolyásolja a nála gyengébb jellemeket. Hajlamos arra, hogy céljait fanatikusan kövesse, ennek érdekében átgázol bárkin, aki az útjába kerül.

 (GMJ

Törekvéseid nem szorulnak senki és semmi mögé a második helyre. Leg áhitatobb vágyad bármilyen formában is a hatalom. De még fejlesztenünk kell az önuralmat bármilyen hatalmi pozíciót keresnének maguknak. Fiatal éveidben az a kétség, hogy vajon tehetséged elegendő-e magasba törő céljaid megvalósításához

Szextil, avagy hatod fény (60°)  P

Már önmagában harmonikus, a két elv harmonikus találkozása. Az adottság, amit a két vagy több bolygót összekötő szextil képvisel, nem magától értetődő, nem a vérükben van, hanem olyasvalami, amit a sorshelyzetek újra meg újra próbák elé állítanak. Megmaradásáért sokat kell tenni, és ezért az ember nem kényelmesedhet el. Ezt az erőforrást nem vehetjük természetesnek, hanem újra és újra cselekednünk azért, hogy kiaknázhassuk. A Vénusz-jellegű szextil kreativitásunk kiélésére ösztönöz, munkabefektetést kíván. Ezeket a képességeket fejlesztenünk kell, ki kell próbálnunk a gyakorlatban, így egész életünkre termékeny forrást biztosíthat, ez a barátság.

APB

Az érzelmek és az akarat békében állnak egymással, ami meglehetősen kiegyensúlyozott személyiségre utal. A gyermekkorban beérkezett „üzenetek” összességében nem voltak ellentmondásosak, és ezeknek az embereknek nagyobb értelme van a célnak és a harmónia elismerésének, mint a legtöbb ember. Sok ilyen szempontból személyesen népszerű, valószínűleg azért, mert harmóniát várnak a kapcsolataikban.

APF

A nagylelkűséggel és barátságossággal rendelkező emberek látszólag szerencsések az életben. Pozitív elme és jótékonysági elkötelezettséggel vonzanak jó dolgokat. Általában segítőkészek és jól tájékozottak. Élvezik  az utazást és különleges szeretettel rendelkeznek az idegen helyeken  és az idegen emberekkel. Általában nem túl versenyképes emberek, és nagyrészt nem harciasak. Ennek eredményeként általában kedveltek.

A P G

Gondosan tervez, komolyan veszi a munkáját, és úgy építi fel az életét, hogy minden igazságosan kiegyensúlyozott legyen. Saját erőfeszítésének köszönheti a sikereit. Képes energiáit féken tartani hajlamos a sportra, a tanulásra képes vagy elfogni, hogy tanítanak.

Mars - Uránusz SzextilEPH

A szülött rengeteg idegi energiával rendelkezik, ami időnként feszültséget okoz. Általában eredeti ötleteivel és gazdag fantáziájával nagy sikereket ér el. Jellemző rá a függetlenségre törekvés. 

Neptunusz - Plútó Szextil IPJ

Ez a fényszög kapcsolat nagyon sok horoszkópban megtalálható, jelentősége elenyésző. Növeli a szülött intuíciós képességeit és érzelmeinek intenzitását.

Szemiszextil: N30°Másodlagos fényszög

Tanító, nevelő jellegű fényszög, amely egy kimondott területet hangsúlyoz, hiszen vagy egymással szomszédos házakat köt össze, vagy ugyanazon házban található. A terület által jelzett dolgokkal korábbi életünkben/életeinkben sokszor visszaéltük, nem megfelelően kezeltük őket, így ezeket “dobja vissza” a szemi-szextié ezen inkarnációban. Olyan dolgokat (is) jelez, amelyeket még magunknak sem nagyon merünk kimondani, bevallani. 

ANB
Ön jobban tudatában van, mint a legtöbb embernek, hogy szükség van az élet „megállásának és elhagyásának” módosítására. A határozatlanság olyan, amivel küzdhetsz, amíg meg nem találod a tudatos kívánságaid igényeid és a belső vágyad egyszerre történő kielégítését. Ön nagy támogatója az oktatási normák javításának, és előmozdíthatja a fiatal gyermekek oktatásának javított módszereit és szabványait is. Talán úgy találja, hogy gyakran állíthatja be az utat, mert több ötlete van, mint amennyit reálisan megvalósíthat; vagy azért, mert a logikus érvelési képessége gyakran ellentétben áll azzal, amit tudsz csinálni. Az élet az Ön számára több mint az önmegértés keresése. A félreértés gyakran előfordul, mert gyakran bizonytalan, hogyan kell meghatározni magát. Gyakran bizonytalan a véleménye, és az, ahogyan ezzel foglalkozol, a vonakodástól a véleménynyilvánítástól a túlkompenzálásig változhat, különösen azért, mert így elkerülhető, hogy mások megismerjék a bizonytalanságodat.

ANC

Előfordulhat, hogy gyakran abban a helyzetben van, hogy módosítsa útját, mert több ötlete van, mint amennyit realisztikusan megvalósítani képes; vagy azért, mert logikai érvelési készségei gyakran ellentétesek azzal, amit képesek vagytok tenni. Gyakran olyan döntéseket hoz, amelyeket végül elhagy, mert bármilyen okból nem tudja őket végrehajtani. Az ön számára az élet több mint a legtöbb, az önmegértés keresése.

A téves bemutatás gyakran fordul elő, mert gyakran nem biztos benne, hogyan kell meghatározni önmagát. Gyakran nem biztos a véleményében, és ennek kezelésének módja változhat a véleménynyilvánítás vonakodásától a túl kompenzációig, különös tekintettel arra, hogy kifejezetten megbecsüljük, hogy elkerüljük, hogy mások megismerjék a bizonytalanságát. A tapasztalatokkal (ideális esetben) megtanulja elkerülni a pazarló túlzott gondolkodást és a vele járó bűntudatot.

A ND

A legvalószínűbb, ha egy új házba vagy lakásba költözik, a képek a falakon és a virágok vázában lesznek hamarosan. Nagyon kényelmetlenül érzi magát olyan környezetekben, ahol nincs legalább kis fokú báj és szépség. A szeretet természete, a szeretet iránti igénye és a módja annak, hogy hogyan jutsz el, és hogy hogyan költesz el pénzt, inkább ellentmond az általános személyiségednek. Gyakran küzdhetsz azzal, hogyan érzékeled a személyes megjelenésedet, nehezen találod magad vonzónak itt és most, amikor valójában nem valószínű, hogy probléma lenne. Ez a fényszög N növeli az ember alkalmazkodóképességét, mivel hozzászoknak a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz.

A N E

Elegendő erőd, energiád és törekvésen van, hogy bármilyen akadály, amivel az életben találkozol, meg tudod oldani! Az erőd nem lehet a legszembetűnőbb jellemzője, vagy lélegzetelállító, de van energiád és hajtásod, hogy hatékonyan alkalmazd azokat a dolgokat, amelyek nagyon fontosak a Te számodra. A kihívás az, hogy egyszerre egy útvonalra összpontosíts, a folyamatosan változó tervek helyett. Ennek érdekében kapcsolatba kell lépned azzal, amit valóban szeretnél tenni, és ez erőfeszítést igényel. Te sokkal rugalmasabb, mint sok ember, mivel ösztönösen tudod, hogyan kell viselkedned.

 ANJ

  Ha az önmegvalósítás jól sikerül, akkor az anyagi javak, a tehetség szempontjából jól érvényesül, az erőit össze kell fognia egy határozott irányba, ha nem tud átnevelődni szívbetegség 

Kvadrát, avagy negyed fény (90°) R

A kvadrátot úgy éljük meg, hogy belülről valami újra meg újra akadályoz minket az életben, méghozzá kiismerhetetlen, alattomos módon. Belülről jön egy gátlás, egy belső ellenség, ami sokszor valami kényszer formájában kerül a felszínre - vagy nem ritkán a másokkal való összezördülésekben nyilvánul meg. A kvadrátfejlődésre serkent.

A feszültséget nem szabad elfojtani vagy figyelmen kivel hagyni. Ha nem foglalkozunk vele, mindig ugyan az a törés ismétli önmagát, amíg meg nem zabolázzuk. A Szaturnusz-jellegű kvadrát olyan kemény feladatok elé állít minket, amelyek megoldását szinte lehetetlennek érezzük. Olyan, mintha vállunkon kővel tömött zsákkal kellene tenni a dolgunk. A fényszög megoldásához fegyelem és korlátozás szükséges. Hiánya: az ellenállóerő és energiatartalékolás hiánya.

ARB:

Nap kvadrát Hold (A RB növekvő félholdnál született

Akik ilyen Holdállással születtek, amire szükségük van, konfliktusban vannak! Külső akadályokkal küzdenek. Az igazság, a harc van belül, mivel ez az eset, hogy „a saját ellensége”! Az a tendencia, hogy a korai gyermekkori feszültség újbóli felismerése érdekében az életbe vonzza a kihívást jelentő helyzeteket. A specifikus szokások és attitűdök is akadályozhatják az élet előrehaladását.

Ezeknek az embereknek általában szükségük van valamilyen fontos cél elérésére és megvalósítására, és belső útjukat az út mentén teszik ki. Bármilyen oknál fogva ezek az emberek nem érezték szükségesnek vagy elfogadottnak önmagukat. A szüleik vagy a szülői adatok közötti összeütközés, ha valóban ott volt, arra késztette őket, hogy elfogadhatatlannak érezzék magukat, akik voltak, és lehet egy igazi mozdulat, hogy bizonyítsák magukat a világnak (és / vagy a szülőknek). A kozmikus levegőben lévő feszültséget, aminek eredményeként született, és nem érezte magát biztonságban. Bizonyos esetekben szó szerint úgy érezték, hogy egy vagy mindkét szülő nem kívánatos. Még ha a szülők nem ütköztek össze, akkor is!

Amikor önálló lesz, és vágyik, egy társ után a másik fél nem támogatja őt!

Amikor megkapják a megkeresett támogatást, úgy érzik, hogy elfojtották. Ez a belső összecsapás leginkább az általa alkotott kapcsolatokban nyilvánul meg, különösen életük első felében, amikor nem tudják ezeket a mintákat. A konfrontációk és a kihívások gyakori - nem csak a romantikus partnerekkel, hanem a munkával, a barátokkal és így tovább. Azonban ezeknek az embereknek sok a meghajtása és a punkja. Ezek rugalmas lények, akik konfliktusokkal szembesültek és túlélték azt. Bár változó energiával küzdenek, motiváltak valamit elérni. Ideális esetben.

Növő holdkor született

A Fiú meg akar felelni a világnak, soha nem elégedettek Önmagával. Mindig előrébb akarna jutni egy munkahelyen vagy az iskolában ő szeretett volna a legjobb tanuló lenni. Versenyszelleme elkíséri őt egy életen át. Az életet is egy versenynek, játéknak fogja fel. A párkapcsolatban mindig meg akar felelni a partnerének és könnyen válhat a párkapcsolatban "papuccsá", mivel szó szerint mindent meg ad a partnerének. Kreativitásuk nagyon jó, a lustaságot nem ismeri, mindig ő az elsők mindenhol.

 Élvezi a vezetői pozíciót, viszont mivel jószívű, ezért ő az akik, baráti viszonyban van az alkalmazottakkal és ezért gyakran kihasználják őt. Nem tudnak nemet mondani és állandó megfelelési kényszer van. Nagyon sok példaképe van. Imád szerepelni, középpontban lenni, baráti társaságban lenni. Jó kedélyű és nagyon jó humorérzéke van. Bika Vénusz:  rendkívül romantikus és olyan kapcsolatra van szüksége, amely a valóságban gyökerezik, ha ez a jel nem támogatottnak érzi magát, akkor máshol keres vigaszt.  A lány olyan Férfire vágyik, aki jól néz ki (Mérleg Hold) szép szeme lehet a lánynak és sokat beszélhet.

GRB Szaturnusz kvadrát Hold

Az érzelmek áramoltatása keretek közé van szorítva befelé fordulásra való hajlamát a Szaturnusz fokozza depresszió, szorongás, halálfélelem félsz elaludni, fél az álmoktól, azok üzenetétől már kicsi korában szorong, de nem tudja miért.

45° O Semiquadrat Másodlagos fényszög:

Akadályt jelző fényszög, a két princípium akadályoztatja egymást, próbák elé állítják az egyént, az akadályok nem látványosak, minél inkább felvállalja ezeket az akadályokat, annál könnyebben tud haladni.

Példa röviden:

AOB

 (Nap - Hold diszharmónia, közepesen erősen érvényesül)

A Nap-erők diszharmonikusan jelennek meg a Holdon keresztül; a szellemivel való kapcsolódás is diszharmonikus. Öntudata és önérzete, emóciói konfliktusban állnak egymással. Önképe torz, mintegy görbe tükörben látja önmagát, mert benyomásai önmagáról eltorzítva jutnak a tudatába, a tudat által látott kép pedig az érzelmekben nem, vagy nem annak megfelelően jelenik meg. Ennek ösztönéletbeli, lelki és hangulati instabilitás, belső konfliktusok és nyugtalanság, határozatlanság, tompaság, elégedetlenség, visszahúzódás, életidegenség, esetleg vegyes értelmű üzenetei miatt - népszerűtlenség a következményei. Zavarok és harcok várhatók a külvilággal szemben, és regeneráló-képessége sem maximális - mindez pedig az egészségét is veszélyeztetheti. Praktikus érzéke gyenge, és nehezen tudja megvalósítani elképzeléseit, általában nehezebben ér el eredményeket. Ez a fényszög valószínűsíti, hogy párkapcsolatai is kiegyensúlyozatlanok, ahogyan szülei viszonya is - a férfi és női princípiumok belső diszharmóniája okán.

Szülei viszonya jó volt, de az Apa fiatalon súlyos betegségben halt meg. Ez nem jelenti azt, hogy aki ilyen Holdállással született ugyan ez fog be következni. Az viszont előfordulhat, hogy ki egyensúlyozatlan lesz a házassága.

BOH - Kiszámíthatatlanság

A feszültség többnyire rejtett és tudatalatti szinten marad. Gyermekkorában sok nyugtalanító hatás, kiszámíthatatlanság, izgalom és feszültség volt jellemző a környezetében. Éreznie kell, hogy valami történik Ön körül. Ez annyit jelent, hogy kihívó lesz, ha unatkozik, és ez sokszor előfordul. Olyan kapcsolatok valók Önnek, amelyekben minden nap új kihívást talál. A partnerkapcsolatok megfelelő működéséhez lényeges, hogy felhagyjon az érzelmi távolságtartással, mivel ezzel azt a benyomást kelti, hogy nem törődik kedvesével.

Trigon S, avagy harmad fény (120°)

Életsors, minden önmagától adódik. Ha túl sok van: lapos és érdektelen az egyén. A trigon természetes belső harmónia, ami születésünktől kezdve adott. Az ember előnyös képességeit felerősíti, életét bizonyos téren rendkívül kellemessé teszi. A pozitív hatásokat azonban hajlamosak vagyunk a sors ajándékának tulajdonítani, sőt, legtöbbször nem is vesszük észre, annyira természetesnek tartjuk. Ez a tudat elkényelmesedéshez, passzivitáshoz és ellustuláshoz vezethet, ha a trigon mellett nem jelennek meg feszültséget keltő, viszont energiát adó fényszögek a képletben. Ez a kapcsolat Jupiter- és Nap-jellegű, azaz szerencseként, a bőségként és belső energiaforrásként éljük meg, ez a testvériség.

 Hiánya: kiegyenlítődés, harmónia és nyugalom hiánya az életben.

Túl sok trigonS soha nem hoz létre erős, férfias karaktert, mert túl kevés akadály van a leküzdéshez és túl kevés küzdelem szükséges. A karaktert az akadályok leküzdésével fejleszti ki, nem pedig azzal, hogy másoknak lehetővé tegye azokat eltávolítását, így az út könnyű lesz. Bármi jót is jelent a trigon, akár a születési táblázatban, akár a progresszióban, arányos erőfeszítés nélkül jön. Az egyik szó, amely a legjobban kifejezi a Trigon legszembetűnőbb befolyását, a SZERENCSE

Példa röviden:

ASGSI(gyerek)

A G Szaturnusz lehetővé teszi a gyermek számára, hogy reális célokat tűzzön ki maga elé, s meg is valósítsa azokat. Neptunusz együttérzéssel ruházta fel mások iránt. Együttesen a IS megfelelő lehetőségeket teremt meg céljai eléréséhez.

ASB

Ebben a szerencsés esetben a kisgyermek szülei viszonyát harmonikusnak éli meg, a férfi és női oldal egyensúlyban van nála, amely segíti majd őt a sikeres párkapcsolatok kialakításában. Tudatos és tudatalatti vágyai segítségével elérheti, amit akar, és amire szüksége van.

V150° ötjegyfény:

Másodlagos fényszög, de rendkívüli jelentősége van a képletben. Jelzi az önnevelésre való hajlamot. Cselekedhetünk is, de el is mulaszthatjuk a cselekvést, de aki nem cselekszik, az visszafejlődik, és csak sóvároghat az elmulasztott lehetőség után. Különleges, karma-fényszög, hiszen olyan jegyeket köt össze, amelyek sem elemben, sem polaritásban nem egyeznek. Ezt a két energiát olykor nehéz egyensúlyba hozni, de nem lehetetlen! Akinél 2 3 ilyen fényszög van, az általában nem kap külső segítséget, önmagát neveli.

Fél fényszög a 150 fokot, a quinqunksz általánosságban kevésbé ismert téma köré csoportosul, ez pedig az un, fél fényszögeknek a vizsgálata. A V fényszögről tettem fel most több fényszög kapcsolatot, hogy jobban megismerjük ezt a fényszöget. Ha, foglalkozik asztrológiával, akkor jobban megérti, és ha bárki megnézi a saját horoszkópját, meg találja a V   rá fog jönni arra, hogy az életében az összes problémás helyzetet ez okozza, hogy másként gondolok rá. Ha alapvetően valaki a saját életében felteszi azt a kérdést, hogy az ő problémájáról mit gondol, amit ő problémának tart.

 Például, ha valakinek van egy párkapcsolati problémája, 5-10 éve egyedül él, mert, nem talál párt, és ha felteszi magának a kérdést, hogy hogyan képzeli el a párkapcsolatot, könnyen megtalálja a N vagy az V, mert ezek vezetnek minket félre. Legközelebb a másik fél fényszögről írok példákat 30 fokot, a fél szextilről N

Példák

BVD Vénusz a túlzott bántalmazáshoz kapcsolódik.

 Nem nehéz elképzelni, hogy egy ilyen aspektusú személy túlzsúfolhatja a kényelmet, a kiadásokat, és így tovább, mert az V, ha nem integrált és megfelelően kezelik, mindkét bolygón való elégedetlenséghez vezet . az B és az D egyaránt kényelmével és örömével foglalkozik, és ha nem örülünk ezeknek az életterületeknek, biztosan hajlamosak vagyunk túlkompenzálni.

Nézzünk egy másik példa: Egy Férfi, a DVE. Ebben az esetben az D a Rákban jegyében van, a E pedig Nyilas jegyében van. Az érintett jelek igényei közötti különbségeket a V további energiái miatt hangsúlyozzák. (Ha a bolygók között nem alakult ki egy V, és egyszerűen csak D volt a Rák jegyében és az, az Ea-Mars a Nyilasban, akkor nincs kritikus kapcsolat a bolygók energiái között). A romantikus helyzetekben és partnerségben a gondoskodás, a közelség és a melegség iránti igénye ellentétes az ő szexuális és magabiztos szükségleteivel.

 Ha ezt az alapokat szakítjuk meg azzal, hogy az D a szeretet / partnerség és a E szexével egyenlővé tesszük, akkor azt találjuk, hogy ez az ember megtalálja a módját, hogy lebontja ezeket a két szükségletet ahelyett, hogy megpróbálná őket egyesíteni. Talán romantikus partnerséget tart fenn (például házasságot), és egyéb ügyeket talál a szexuális igényeihez, olyan ügyekben, amelyekben több tüzes, önálló szexuális jellegű cselekményt cselekedhet, amely úgy tűnik, hogy ellentétes a biztonság iránti igényével, romantikával és a szeretet gyengédsége. Mert természetesen nem látja a módját, hogy integrálja a két energiát, úgy érzi, hogy külön kell választani őket. Mint a fenti példa, lehet, hogy úgy érzi, ő van, hogy ezt valamilyen okból. Talán úgy érzi, hogy a szexuális meghajtása zavarja partnerségének harmóniáját (D) vagy családi céljait.

Ez a szempont gyakran olyan módon játszódik le, hogy az emberek, akiket romantikusan vonzanak, radikálisan különböznek a szexuális vonzódástól. Más szintre véve egyenlítsük a D-t a pénzügyekkel és a E-sal a sporttal. Talán szembe kell néznie azzal a problémával, hogy nem rendelkezik pénzeszközökkel sporttevékenységeinek finanszírozására. Ha a D-Vénuszt a kényelem és az akciójával egyenlővé tesszük, akkor úgy tűnik, hogy nem mehet például olyan nyaralásra, amely sok tevékenységet egyesít szabadidővel.

Egy vagy többet fog tenni! Vagy eleget tehet a vándorlási vágyának (E Mars a Nyilasban) a társulásán kívül, utazása nélkül a partnerével. Ha a D-VÉnuszt a harmóniával és a E-Marssal egyenértékűnek tartjuk, akkor talán azt találjuk, hogy ez az ember elválasztja a két meghajtót / igényt is átirányítja ezt a haragot egy másik életterületre. Ha E-Mars szabályozza például a hatodik házát, akkor agresszióját és állítását nagyrészt a munkájába irányíthatja. Ennek eredményeként úgy tűnik, mintha teljesen más ember lenne a munkahelyén, mint otthon a partnerével.

Nézzünk egy másik példát, ha párkapcsolatot nézzük.

Rák B V  Vízöntő D Vénusz

Például a Férfinek Rák Holdja van a Nőnek a Vénusza a Vízöntő jegyében.

A Férfi Rák Holdja és a Nő Vízöntő Vénusza közötti némileg problémás viszony. Nincs semmi probléma a Rák Holddal, sőt a belső nagyon is örülnek neki, különösen a Holdammal és Napommal értik jól meg egymást.

Csakhogy a nagy egyetértésből kilóg a kis különc Vízöntő Vénusza.

Rák Hold: A Rák számára az otthon, a családi fészek egy nagyon fontos dolog, szeret otthon lenni és fontos is számára a saját kis világában (vagyis az otthonában) eltöltött idő. Ha egy Rák Holdú férfi talál egy megfelelő nőt, akkor az érzelmi késztetése, hogy megfogja, haza vigye és biztonságban, békességben éldegéljenek életük végéig az otthon melegében.

Vízöntő Vénusz:

Na, itt egy nagyon levegős, társaságimádó, szabadságfüggő. A Vízöntő Vénusz alapvetően a szabadságtól érzi jól magát. Persze ez nem partnernélküliséget vagy a kapcsolatoktól való menekülést jelenti, sokkal inkább egyfajta szellemi szabadságot. Szeret mindenféle emberekkel ismerkedni és társaságban vagy a barátaival tölteni a szabadidejét. Imád az eszmék, és még inkább a forradalmi vagy szélsőséges gondolatok világában barangolni, nagyon nyitott az újdonságokra, szívesen próbál ki furcsa vagy extrém dolgokat. Ezek jelentik a szabadságot a Vízöntő Vénusznak.

AVB

A születési táblázatban azt javasoljuk, hogy az egyén, aki úgy tűnik, hogy életet él, folyamatosan módosít és engedményeket tesz. Lehet, hogy túl sok a kínálat, és aztán az érzés kihasználta. A passzív agresszivitás is problémát jelenthet. A személy, akinek ez a fényszög kapcsolat van, a horoszkópjában úgy tűnik, elvárja, hogy kompromisszumokat kell tennie az életben annak érdekében, hogy megkapja, amit akar, de a folyamatban alulértékeli az igényeit. Amikor a natív kifejezi az akaratát (Nap A), úgy érzi, hogy bizonytalanul bizonytalan, mivel az érzelmek nem „visszaállítják” az akaratot. Amikor a natív kifejezi szükségleteit (B-Hold), az ego. Az eredmény a határozatlanság, valamint az a tendencia, hogy meglehetősen céltalan, feszült, szélsőséges, és nagyrészt rendezetlen.

A  V az, hogy a V „tulajdonosa” a két bolygó energiáit nagyon különállónak tekinti, és nehézségei vannak az eltérő igények egyidejű kielégítésében. Korrekciók hogy lehet az energia-elvezetés érezhető, hogy szükséges és elfogadott tény az élet. Kívülről nézve elképzelhető, hogy miért nem tudja egyszerre teljesíteni az igényeket. Gyakran előfordul, hogy az egyénnek fogalma sincs arról, hogy miért nem lehet ezt megtenni, és hibáztathatja az élet körülményeit vagy másokat.

Néhány asztrológus azt mondja, ami igaz is, hogy az egészséggel, kapcsolatos problémákkal társult. Ennek van értelme, mert úgy látom, hogy van egy csomó rosszul elhelyezett energia, amikor az egyén munkálkodik a bolygók és a pontok részvételével. A bűntudat és a meghibásodás érzése gyakran a V mellékterméke, és ezek biztosan hozzájárulhatnak az egészségügyi problémákhoz.

A V- az alacsony önbecsülés szempontjából gyengeséges területeket mutatnak, amelyeket mások könnyen megkaphatnak. Az egyén, aki nem fogadja el a bolygók által képviselt életterületeket, úgy nyitva áll, hogy kihasználja őket. A V olyan területre mutatnak, ahol lehet, hogy van egy alsóbbrendűségi komplexum. Nehezen tudjuk integrálni ezeket az energiákat a személyiségünkbe arra a pontra, ahol nem vagyunk elégedettek az energiával. Egy bolygó szükségleteinek táplálása külön tevékenység, a másik bolygó energiáinak táplálása. A homályos bűntudat gyakran az eredmény, és ez alááshatja a bizalmat mindkét energiával szemben.

AVE

Természeted harcias és védekező része, hogy félsz, hogy kihasználnak. Ennek az aggodalomnak köszönhetően olyan önkifejezés mintát hozhatsz létre, amely energikus és kreatív, de gyakran vezet távol a kijelölt céltól. A valódi fejlődés útján jársz, amikor a lelkes érdeklődésű robbanások felkeltik a másik személy pozitív érdeklődését, és a célok eléréséig, még akkor is, ha az utad meglehetősen meggyengült.

AVF

A lustaság vagy a túlterhelés az életed bizonyos pontjain nagy probléma. A személyiséggel kapcsolatos bármilyen nehézség (beleértve az értékeket is) tisztázódik az önértékelés és a becsületes elmélkedés révén, hogy a múltbeli elvárások megfeleljenek.

AVG

Könnyű, ha vállalja a felelősséget, ami nem a tiéd, miközben figyelmen kívül hagyja azokat, amelyek vannak. Mivel keményen dolgozol, és nem mindig ismered fel vagy kompenzálod, gyakran a „gőz a hajtóerő elfogy”, mielőtt a munkát elvégeznéd. Az életed a legjobban működik, ha először megtanulod a legfontosabb feladataidat.

AVH

Az önkifejező erőfeszítéseket általában az emberek félreértik, és ez frusztrálásokat okozhat számodra. Amikor leválasztod a megértés iránti igényeidtől, és jobban kapcsolatba lépsz azzal a szándékkal, hogy pozitív eredményeket érj el a te cselekedeteidből, az igazi éned a személyiségedből származik. Gyerekkori berögződései miatt olykor azt érzi, hogy Ön kívülálló.

AVI

Az energiádat irreálisan irányítod! Önmagad megváltozásának érzése, ahogy tanulsz az számodra fontos helyzetek helytelen értékeléséből. Ha úgy érzed, hogy frusztrált vagy, mindig hasznos, ha megnézed az élet általános irányát, és határozd meg, hogy többet vettél-e át a nagy eszményeidnél, mint a fizikai vitalitásod. Mindig érdemes megnézni, hogy mások hogyan fogadják el az ötleteidet, hogy lásd, hogy be tudod -e vonni őket a látomásába. Ha nem tudsz, ne próbálj meg mindent megtenni. Lassíts, "ha érdemes megérni, érdemes várni."

AVJ

Újra és újra arra kényszerülsz, hogy figyelmen kívül hagyd a részleteket. Amikor az élet lelassul vagy kényelmetlen lesz, egyszerűsödik és türelmes. Megváltozik és növekszik olyan módon, hogy alig észrevehető. Maradjon a mindennapi rutinjaidban, és csak akkor változtasd meg magadat, ha úgy érzed, hogy megismétlődik egy ismétlődő minta.

BVC

Időnként összezavarodhatsz, mert többet olvasol a kommunikációban, mint ami ott van. Jó, ha képes vagy olvasni a sorok között olvasd el azt is, ami a vonalakon van. Az elvárásaid és képzeleteid olyan eszközök, amilyenek csak akkor képesek kidolgozni egy módszert az igazi érzéseidnek kifejezésére jutnak. Mivel sok érzésed rejtve van tőled, az önkifejezés az önfelismerés útja lesz a végeredmény.

BVD

Az életben tapasztalt frusztráció gyakran azért jön, mert más emberektől (és általában az élettől) megkapod azt. Sajnos, amit kérsz, nem az, amit akarsz. Részben lassan megtanulod a jobb kommunikációs készségeket, és részben megtanulod megérteni saját mélyebb vágyaidat, ahogyan vannak. Látod az érzékenységed és kreativitásod ismeretlen és megemlíthetetlen részeit másokban, de ezek valóban előrejelzések, hogy a sajátodban kell lenned, ha jobbra akarsz váltani.

BVE

Az érzelmileg következetes tanulás nehezebb számodra, mint a legtöbb ember számára, mert az érzéseid és vágyaid a lehetséges kifejezések széles skáláját lefedik. Az önkifejezés módja véletlenül hozzáadhat súlyt és bátorítást a személyiségednek olyan összetevőire, amelyeket ténylegesen minimalizálni vagy átalakítani szeretnél. Sok kísérletet folytatsz a kapcsolatokkal annak érdekében, hogy az érzelmek, amelyek a magasabb szükségleteket szolgálják, nem pedig csak a saját, a vak, leválasztott kifejezéssel kapcsolatos missziódon futnak. Az elégedettség eléréséhez művészeti vagy idealista célok szükségesek.

BVF

Ahhoz, hogy valóban megértsük mások és az életet, meg kell engedni másoknak, hogy ismerjenek meg. Mindig „leereszkedsz a lábadra”, de gyakran olyan messze attól, ahonnan vártad, vagy ahol azt mondtad, hogy leszel, hogy megzavarsz másokat. A gyakorlat megbízhatóbb; akkor egyszerre megérted magad, és mások életét. Az optimizmusnak összpontosítania kell, és konkrét projektekhez kell felhasználnod.

BVG

A tündöklésről, az elismertségről kell, lemondania önnevelés útján Ha már nem várod el a külvilágtól, hogy elismerjenek, automatikusan felismerik Napságod és el fogják ismerni. Az életedre és magadra vonatkozó feltevéseidet a korai gyermekkori inkonzisztencia tapasztalata és a szülők szerepével kapcsolatos bizonytalanság jellemzi. Úgy tűnik, hogy elfordultak tőled.

BVH

Lehet, hogy rendeznie kell a „rejtett üzeneteket”, amelyeket gyermekként kapott, hogy megértse néhány felnőtt tevékenységét. Időnként cselekszel, minden elképzelés nélkül. Ez azért van, mert az erőket az azonnali tudatosságból vezeted. A spontán lelkesedések jól szolgálnak, vagy nem. Az élet elején talán „azt mondták”, hogy másnak kell lennie, de a különbségek megakadályoznak a sikertelenségtől. Időre és kiigazításra van szükség ahhoz, hogy tényleg megtudjuk, hogy mindegyik egyedülálló és sikeres.

Női képletben ilyen fényszöggel azt gondolja, hogy ha gyermeke születik, nem lehet szabad. Ez nem így van, mert miért ne lehetne szabad. Ezt gondolják és lehet be is Vonza a negatív gondolkozásával.

BVI

Romantikus és idealista, könnyedén kiválaszthatja a tulajdonságokat olyan helyzetekre és emberekre, akiket nem tudnak élni. E probléma gyökere valójában pontatlan önértékelés. Többet vársz magadtól, mint amennyire reális, majd reagálj a hiányosságaidra, másokkal való bűntudatú szolgálattal, és a túlságosan szimpatikus érzések mély kifejeződésével. Hosszú távon sok lehetőséged van a természeted ezen aspektusán keresztül, hogy finomítsa és fejezze ki az igazság magasabb szintű látását másoknak. Ezzel a kifejezéssel a mindennapi életed világosabb képet kap az igazi belső lényedről.

BVJ

Az összezavarod az intenzitást a vágy és a szeretettel. Ennek következtében másokkal (különösen a romantikus partnerekkel) fennálló kapcsolataink erőteljesek és „fűszeresek” anélkül, hogy sok közelséget hoznának létre. Időbe telik ahhoz, hogy felismerje azokat a szokásokat, amelyek az intimitás útjába kerülnek; időbe telik, hogy felismerjük őket. A negatív történelem elengedése a változás alapját képezi. Adjon másoknak engedélyt, hogy más legyen, mint mindenki más. Ezzel Ön engedélyt ad önnek, hogy más legyen.

CVE

Az általános körülmények, valamint a többi ember arra ösztönzi az elérését, hogy meghaladja a megértését. A harag és az impulzivitás meghaladja az erőforrásait. A túlzottan túllépett pozícióban maradt a hatalmas mennyiségű energia elvesztése, megpróbálva tenni azt, amit mondott, amit tennél, vagy elszökne olyan helyzetekből, melyeket a gondolat hiánya miatt teremtettél. Az elismerés, hogy az ideálok különböznek a tényleges körülményektől, helyes irányba tesz.

CV J

Túlzás a második természet az Ön számára. Bármit is összpontosít, az elmédben növekszik anélkül, hogy bármi történik a külvilágban. Az élet körülményei könnyen jobbnak vagy sokkal rosszabbnak tűnhetnek, mint amilyenek valójában. Tanulj meg, hogy bízz más emberek értékelésében, és jobban megítélje az életet a konkrét tényeken, és kevésbé az erkölcsi kijelentéseken, amelyek az önigazolás és az elkerülés miatt nagyon színesek.

CVG

Ahhoz, hogy az életed rendben legyen, pozitív megítélés szükséges ahhoz, hogy meg lehessen szerezni azokat a nagy projekteket, amelyeket látni akarsz. Az életünkben rejlő célok puszta kiterjedése több erőfeszítést igényel, mint amilyen azonnal nyilvánvaló. A kemény munka megterhelheti egészségét. A nagy ötletek megfelelő szétválasztása olyan szakaszokra, amelyek egyenként elérhetőek és az időpontos igénybevétele lehetővé teszi, hogy előre haladjon, miközben megtartja a belső egyensúlyt és a külső egészséget.

CVH

Az új és szokatlan dolgok, amelyek az Ön számára előfordulhatnak, távol tarthatják Önt a mindennapi élet alapvető szükségleteitől. A jó ötletek nem feltétlenül teszik szükségessé, hogy haladéktalanul cselekedjenek, hogy azokat előidézzék. A pozitív innováció megköveteli, hogy megváltoztassa magát és az alapvető szokásait, mielőtt nagy változást látna a világban vagy a környezetben.

CVI

Rengeteg időt és erőfeszítést lehet elpazarolni, ha olyan dolgokra tervezel, amelyek nem érhetők el. A képzeleted és az eszmék jól szolgálnak, amikor óvatosak vagyunk az alapvető események sorrendjének szem előtt tartásában, és elfogadják a saját sajátosságait. Légy óvatos, hogy ne ígérjen többet másoknak, mint amennyit tudsz szállítani. Az ön-őszinteség nem könnyű, de elengedhetetlen a fejlődéshez.

CVJ

A természetkényszerítő oldala elvezethet az irányítástól. A körülményekre vonatkozó ítéleted (akárcsak magad és mások) annyira súlyos lehet, hogy nem tudsz intelligens és következetes előrehaladást elérni az életben. Törekedjünk arra, hogy bizalmasabbak legyünk, és kevésbé szigorúak legyünk önmagaddal és könnyebbé válj az életed.

DVE

Könnyedén vezethetsz mások munkájához. Azt akarod, hogy mások jól gondoljanak rád, és összezavarodjanak a valódi felelősségedről. Tanulj meg magadnak a kapcsolatokban való megőrzésében, és nehezebbé válj, amit akarsz. Bosszantó lehet, ha mindig ideális idejét kergeted, és nem kapsz igazi lehetőséget az elégedettségre. Az interakciók tisztasága és a helyes értékelés, amit igazán akar, segít az örömben, az életedben, és jobban kihasználja az energiát.

DVF

Könnyedén túlléped magad. A túlzsúfoltság és a kimerültség a túlzottan optimista érzéssel és az, amit a világ a számodra fog tenni. Olyan kötelezettségeket vállalsz, amelyek más emberek felelősségei, mert így érzed magad jól. Boldog és egészséges vagy, amikor megtanulod, hogyan állítsd be a valóságos korlátokat anélkül, hogy beszélnénk vagy kénytelenek lennének túlzásba hozni az életed bizonyos területein.

DVG

Nehezen látod, hogy mi a felelős valójában a kapcsolatokért. Következésképpen több felelősséget vállalsz, mint amire szükséged van ahhoz, hogy biztosítsd kapcsolataid folytatódását. Ebben a pontban könnyen összezavarodsz.

DVH

A múltból való elengedés megtanulása azt jelenti, hogy hajlandóak vagyunk kibontani a kiépített kapcsolatokat. Továbbá, újra kell értékelnie azt a módot, ahogy börtönbe helyezed magad a gondolkodás nélküli rutinokban, aztán lázadás ellenük. A különbség nem szükségszerűen javul, de a változás szerves része a fejlődésnek. A növekedés útja a tanulás, hogy hirtelen megváltoztassuk az érzelmi zűrzavar nélküli körülményeket. Szabadságra van szükséged a kapcsolatokon keresztül, nem pedig a kapcsolatoktól való szabadságtól.

DVI

Időnként szenvedsz, a mások pontatlansága miatt. Ez azon alapul, hogy helytelenül értékelik, hogy kik vagytok, és hol vagy. Naiv bizalommal közeledsz az elérhetetlenhez, majd összezavarodsz, ha nem tudod teljesíteni a különböző projektjeidet. Ez teremt egy olyan környezetet, ahol mások megláthatatlanok és nehezen ismerhetőek. Ahogy valódi önfelvételt mutat (beleértve a korlátait is), növeli a szeretet kifejezését.

DVJ

A csalódás és másoktól való félelem a szerelmi természetének hullámvasúton való megőrzésének mechanizmusa. A növekedés megköveteli, hogy őszinte legyél, hogy mi okozza a félelmeidet. Ezek a jó határok hiányában és a pozitív önbecsülés hiányában gyökereznek. Szükséges a rutinok és érzéseid körültekintő vizsgálata a szeretet fejlesztéséhez és növekedéséhez. Ez mély, belső gyógyulást hoz létre.

EVF

A mások gondozása lehet egy módja annak, hogy el lehessen őket helyezni. Fel kell ismerned saját versenyképes ösztöneit azzal kapcsolatban, hogy mi ahelyett, hogy elrejtenéd őket a másokkal való szolgálat gondolatában. Értékelje a projekteket, mielőtt részt vesz. Ha pozitívan tudod értékelni a mindennapi szokásaidat, akkor látni fogod, hogy valóban támogatják-e a hosszú távú célokat.

EVG

Az érzésed, hogy csak akkor tudsz valamit jobbá tenni, az egyensúlytalan önképedbe kerül. Túl sok munka és túl kevés spektrum a hozzátartozónak, hogy kissé áldozatnak érzed magát az élet. Saját határokat hozol létre. A lelassítás és a csendesítés segít megnézni ezt. Szükség van egy jobb időérzetre, akkor jobb eredményeket érhetsz el kevesebb erőfeszítéssel. Ezt megteheted, amint jobban kiegyensúlyozott a kilátások, és az ítélet kevésbé összehasonlító módban működik.

EVH

Olyan mást akarsz, mint a társadalom többi része, és ez önmagában semleges. A csalódottságaid azért merülhetnek fel, mert az egyedülálló vágyak kifejezésének módja a többi szemtől elvárható szemcsékkel szemben, és a módszerek nem érik el a célokat. Lassíts - az intenzitásod és a meghajtója elhagyhatja, anélkül, hogy közelebb kerülnél a céljaidhoz. Csak akkor tudsz eredményeket kapni, ha hosszú időn keresztül képes vagy a cselekvésre. A „gyors győzelemre” tett kísérlet mindig megköveteli, hogy kezd el.

EVI

Az idealizmusod és mások és az élet felfúj ott várakozásai nagyon frusztráló körülményekhez vezethetnek, ahol érzelmileg és fizikailag lecsapol. Az energiád és az érzelmek erősödnek, amikor megtanulod, hogyan és hol lehet részt venni más emberek projektjeiben. Nehezen tanulhatsz reális határokat másokkal, és reális korlátokat szabhatsz meg arról, amit magadtól elvárhatsz. A művészi kifejezés segíthet adni a humanitárius temperamentumodnak.

EVJ

Önnek van egy képe arról, hogy mit kell tenni és hogyan kell megvalósítani. Ez vezethet ahhoz, hogy kontrolláljon és vitatkozzon. Amikor úgy érzed, hogy milyen súlya van a felelősségnek, vagy ha magányosnak és izoláltnak érzed magad, akkor érzed magad a személyes fejlődéshez. Meg kell változtatni a vágyadat, a kifejezésmódot és az energiafelhasználás módját - hogy kevésbé kényszerítő, kevésbé erőteljes legyen, így nagyobb teljesítményt és több személyes boldogságot tudsz elérni.

FVG

Könnyedén túlléped magad, majd csodálkozol, hogy mások miért használnak ki. A sikerhez vezető út az, hogy megtanuld, hogy megismerd a valódi kötelezettségeidet. Egy csapdába juthatsz, hisz abban, hogy csak egy bizonyos feladatot tehetsz, így végül meg kell csinálnod. A gyökéren ugyanaz a tétel találhatók a személyiségedben, hogy az önmagad képe olyan, ami olyan minőséget eredményez, amely önmaga igazi kötődését fejezi ki a mélyen megtartott előítéletekhez.

FVH

Túl ambiciózus, intuitív megértésed van a nagy képről, amely az értékek optimális rugalmasságából ered. Könnyedén vezeted az impulzusaid, hogy gyorsan alkalmazkodj az értékeidnek mély változásaihoz. Fegyelem nélkül bajban leszel, mert a lelkesedésed elviszi Önt a feltárt vizekre. Az energia kifejezése bajba kerülhet. Lassan meg tanulod ezt a kifejezést valami igazán kreatívvá tenni.

FVI

A természet képzeletbeli és humanitárius oldala sok gyakorlatot igényel „próba és hiba” módban, mielőtt képesek lennének arra, hogy a legjobb készségeket olyan módon hozzák létre, amely nem tolakodó, és másokban a legjobb tulajdonságokat keltheti. A természet művészi oldala olyan kifejezést kereshet, amely lehetővé teszi, hogy a színfalak mögött maradhasson, így nem kell közvetlenül a nyilvánossághoz való kapcsolódáshoz szükséges tanulási görbére.

FVJ

Amikor a saját gyengeségeiddel találkozol, és nem olyan mélynek vagy rossznak látod őket, akkor egyszerre nyíltabbá válsz és elismeri más emberek értékeit és nézeteit. Ez megteremti az alapot arra, hogy pozitívan használd a hatalmas betekintést és a látás terjeszkedését.

Oppozíció, avagy szembenállás (180°) W

Lelki feszültségek, problémák, vívódások, harcok. Az W konfliktusokon keresztül idéz elő változást. Néha ez a fényszög személyiségünkben be nem épített és másokra kivetített tulajdonságjegyeket jelképezi. A W úgy szemléltethetjük a legjobban, ha egy olyan sziámi ikerpárt képzelünk el, melyeknek mindkét tagja mást akar. Az „a” iker szeretne otthon maradni és olvasni: a „B”iker bulizni szeretne menni. Hogyan lehet két ilyen éltére célt megvalósítani?

A lényeg, hogy az ellentétet nehéz feloldani, vagy talán egy egész élet is kevés lenne rá. Az W opozició gyakran poláris ellentétek tartalmaz: Iker- Nyilas, Bika- Skorpió. Ilyenkor a jelük különbözik levegő a tűzhöz, föld a vízhez, ám kiegészítik egymást. Rendelkezhetnek közös tulajdonságjegyekkel, mint a két korábbi példában.

 Az Ikrek és a Nyilas egyaránt változó jegy: a Bika és a Skorpió pedig szilárd. Ez szolgáltatja a közös alapot kompromisszumra. Egy dolog azonban biztos a szembenállással kapcsolatban: a különbség feladása végül gazdagítja életünket. Ha a képletében hangsúlyosak az oppozíciók, gyakran választ a két tartalom közül. Azonban mint minden feszült kapcsolat, a Mars-jellegű oppozíció is energiaforrás: nem hagyja az embert elkényelmesedni, edzésben tartja.

A Nap-opoziciókkal a feszültség az ellentétes szándékok összeütközésben nyilvánul meg. Nem létezik opozició a Nap, Merkúr, és a Nap-Vénusz között.

Hiányuk: a feszültségek és problémák hiányát jelzi. Az a probléma hiányzik az életből, ahol meglenne a “tükör”, azaz a kiegyenlítésre való törekvés, azaz a feszültség = megmérettetés a világ és köztem, kontroll nélküliség.

Ha túl sok van: végletes, labilis, állandóan a különböző pólusok közt ingadozó egyént mutat.

Példa röviden:

Plútó - MC Oppozíció JW

A horoszkóp szülöttének időről időre nehézségei támadnak karrierjében, amelyet a kellő magabiztossággal és önbizalommal rendelkezők sikerrel megoldanak, ám a gyengébb idegi energiájú szülöttek esetleg összeroppanhatnak.

AWB

A teliholdnál született gyermek esetében a szülők is szemben állnak egymással, felfogásuk, értékrendjük nem összeegyeztethető. A gyermek, aki az anyjának és apjának egyaránt szeretne megfelelni, azon fáradozik, hogy ide-oda ingázva egyensúlyt teremtsen kettőjük között. Legnagyobb félelme, hogy szülei esetleg elválnak, így mindent elkövet, hogy együtt tartsa őket.

AWB

Érzelmei és egója méri össze erejét. A feszültség az ellenkező nemmel való kapcsolataiban jelentkezhet. Érintheti az egészséget különösen, ha női horoszkópban látjuk a szembenállást. Kénytelen objektívebben szemlélni az élet dolgait, és ennek folytán állandóan úgy érzi, hogy választani kell a kapcsolata és egy másik személy között.

Nap quadrátban vagy oppozícióban a Szaturnusszal ARvagyWG

Fiatalabb korban kissé korlátozva van az önkifejezés képessége. Jó ítélőképességgel rendelkezik, főleg azon a területen, amelyek fontosak a karrierje szempontjából. Ha egyszer megérzi a siker ízét, nagyobb önbizalma lesz. Ez a fényszög néha gátolja az édesapával való közeli kapcsolatot. Nincs jelen, távol dolgozik, hogy a családot eltartsa, vagy más ok miatt van távol. Óriási belső hajtó erő visz előre, kéz a kézben jól körülhatárolt tervekkel.

 Különösen férfi horoszkópban

Nagy fokú anyagi siker is társul. Szeret önállóan dolgozni, messze a szülői helyedtől és a szüleid házától. Mind addig, míg az otthon vagy Édesanya közelében marad, vagy családi kötöttség, felelősség vállalás nehezedik rá, és kötelezettséged vannak a nyakában nehezített az anyagi helyzeted. Sok büszkeség van benned. A társadalmi rang fontos számodra, táplálja a hiúságodat. Nagylelkű, humánus és boldogan segítsz a rászoruló embereknek, mert nagy adag jótékonysági hajlam kíséri ezt a fényszöget.

Ez az aspektus sok esetben mutat olyan házasságot, melyet özveggyel kötöttek, vagy korban, rangban, egzisztenciában eltérő személlyel kötött házasságot is jelezhet.

Hold szemben áll Uránusz BWH

Ez a szempont az embereket érzi, hogy bántalmazták őket, és valamit meg kell tenniük ezzel. Gyakran váratlanul úgy döntenek, hogy radikális változásokat hajtanak végre. Szereti a káoszt, és nem szeretik tiszteletteljes családi életet élni. Imádják az alternatív életmódot, nagyon individualisták. Ezért a közösségi vagy családi környezetben való élet nem igazán illik számukra. Elkülönülnek a társadalomtól (az elválasztás komplexe). Ezek az emberek hajlamosak nagy érzelmi feszültségre, egyensúlyhiányra, érzelmi labilitásra, robbanásveszélyes érzelmekre és érzelmi sebezhetőségre.

DWG 

Nő esetében hajlamos korlátok közé szorítani a nőiességét ilyen férfiakat is fog ki. Férfiak is nehezen nyílnak meg érzelmileg mások előtt, félénk és tartózkodó. Ha, házasságot kötnek érzelmileg hűvös, és minden bizonnyal idősebb álla. Ha, a Szaturnusz R-rál, akkor, ha a Nő idősebb fiatalabb lesz a férje.

 

Hold BMRWI : különleges érzékenység

A Hold az  ösztönöket és érzelmeket képvisel. Neptunusz finomítja mindazt. Amikor a Hold és a Neptunusz egy aspektust képeznek, érzelmi receptorai sokkal kifinomultabbak és érzékenyebbek a többiekhez képest.A Hold és Neptunusz aspektusa "különleges érzékenységet" sugall, ami gyakran élénk képzelőerővel és intuícióval jön.

Hold és Neptunusz fényszög kapcsolata érzékenységet és képzeletet és tehetségre utal. Ez a bolygó állás gyakran láthatjuk költők, írók és zenészek, színészek horoszkópjában. De ebbe a szempontból sikeres sportolókat, orvosokat és vállalkozókat is találunk. A sikeres emberek általában bizonyos tulajdonságokkal rendelkeznek.

A választott témában olyan finom árnyalatokat érnek el, amelyeket mások kihagyhatnak. A munkában az empátia, a képzelet és a vízió a célok elérése. A Hold Neptunusz emberek képesek elképzelni a "helyes képet" az elméjükben, ami segít abban, hogy jobban teljesítsenek másoknál a választott területen (sport, orvostudomány, ezotéria stb.)

A választott témában olyan finom árnyalatokat érnek el, amelyeket mások kihagyhatnak. A munkában az empátia, a képzelet és a vízió a célok elérése.

A különleges érzékenységgel való felnövés nem könnyű, mások túlságosan érzékenyek lehetnek. A keménység vagy elhagyás hatása sokkba zavarhatja a pszichéét. Az erős érzékenység kezelése nem mindig könnyű, különösen, ha instabil érzelmi alapon, durván nevelkedett. Mint a legtöbb Hold -felé feszültségtől a válasz abban rejlik, hogy teljesen érzi az érzelmeket, nem pedig elkerüli őket.

A saját horoszkópomban is megtalálható ez a fényszög kapcsolat

B gMIg

K Holdcsomópont W az MC-vel,M az IC-vel.

A családjában és a családi életében találhat, támogatást ez jelenti számára a menedéket. A főnökével és munkaadóval adódó problémáinak köszönhetően legjobb, ha saját vállalkozásba kezd.

T 135° Szexquiquadrát Másfél kvadrát.

Ez a viszony nagyon hasonlít a fél kvadráthoz, csak időben változó intenzitású. Ha a két bolygónak együtt kell megnyilvánulnia, a belső ellentét felerősödik, de ez a fényszög sokszor teljesen kikapcsol. Itt is rapszodikus Uránusz-energia jelenik meg.

Kvintil Q(72 fok) : Ebben az állásban a bolygók már nincsenek azonos fokon sem. Nem mindig lehet észrevenni, bár új lehetőségek tárháza nyílhat meg előttünk.

BikvintilU144 fok.

Az állandó megújulás jelképe, ezért plutonikus jellegű, ám a legkreatívabb cselekedetek is ide tartoznak. Valamit mindenképpen létre kell hozni ebből a fényszögből, rengeteg energiát hordoz magában, ezért is kapcsolódik a Plútóhoz.  Ha ártó hatású állócsillaggal együtt áll és így alkot fényszöget, akkor hatása megnehezíti a célok elérését, esetleg késlelteti azokat.

AQUF

Kiváló a problémamegoldó képességgel rendelkezel különösen szellemi szinten. Lehet, hogy tanár vagy tanácsadó vagy, és mások gyakran fordulnak hozzánk tanácsért. Van egy bizonyos stílusa, amit mások érdekesnek vagy vonzónak találnak, ahogy dolgozol és tanácsot adsz vagy tanítod őket. Az emberek szellemi szinten vagy magas erkölcsi színvonalú személynek tekintenek téged.

BQUF

Olyan környezetet keresel, amely élvezetes és érdekes. Te mindig olyan kellemes helyeket keresel, ahol a nevetés, a kreativitás és a boldogság bővelkedik. Legyen gazdag vagy szegény, és a háttértől függetlenül élvezetes tevékenységeket végzel. Mindennapi tevékenységek kreatív és érdekes megközelítésed révén találsz rá. Segítsz másoknak is, hogy könnyebbé váljon, az életük segítesz abban is, hogy ne aggodalmaskodjanak vagy egyszerűen megnyitják a saját életükben érdekes és élvezetes dolgokat.

BQUI

Természetesen képes vagy megérteni és értékelni a különböző művészi stílusokat. Intuitív módon megértheted, hogy az emberek álmait, reményeit, törekvéseit és vallási meggyőződését a hagyományok, a zene, a művészet és az életmód kreatív módon fejezd ki. Gazdag képzeleted és érzékenységed van arra, hogy saját kreatív munkádat használd.

Nagyon kreatív képzeleted van. Értékeljük a képzeletbeli történeteket, a művészetet és a zenét. Az álmaid élénkek lehetnek. A művészet vagy a zene jó kiindulópont az Ön számára, akár maga a mű létrehozása, akár mások munkájának értékelése.

FQUI

Nagyszerű képzeletbeli művészetet, ruházatot és zenét élvezed. Valószínűleg nagyon érdekes díszítéssel vagy művészettel rendelkezel.

Speciális fényszögek

Több fényszög kombinációjával egyedi minták jöhetnek létre, melyek megváltoztathatják vagy felerősíthetik az eredeti fényszöget. Öt ilyen minta létezik, melyet a születési képletértelmezésekkor meg kell vizsgálni.

T Quadrát

Két egymással szemben elhelyezkedő bolygóból áll, amelyekhez egy mindkettővel Quadrát alkotó bolygó csatlakozik. Feszültséget és dinamizmust hordozó alakzat. Hatalmas energiákat képes felszabadítani, és minden más negatív hatást kiváltó aspektus ellenére általában erőt ad az egyénnek. Bizonyos esetekben ugyanakkor komoly akadályt jelenthet. Sok függ attól, hogy milyen bolygók vesznek részt a T Quadrátban? Ha bármelyikük személyi, az alakzat hatása megnövekszik. Ha a horoszkóp általában véve energiát, erőt tükröz, akkor tulajdonosa határozottan legyőzheti mind a lelki, mind az anyagi akadályokat célja elérése érdekében.

Nagy trigon vagy „átfutó” trigon

a

 

S

j

g

 

Itt a trigon S fényszögek kapcsolnak össze bolygókat pozitív, harmonikus módon ám legyünk óvatosak, mert kevésbé előnyös lehet, mint aminek látszik, különösen, ha nem csak az alapbolygó szerepelnek benne. Az egyén rendkívül kedves, vonzó, de a minta néha bizonyos gyengeséget mutat. Számítani lehet egyfajta érzelgős, affektáló, panaszkodó magatartásra. A rajz nem pontos, mert a S csúcsa a j jegyére kel esni, de sajnos rajzolni nem tudok.

Kereszt quadrát

Nem túl gyakori, de ha megjelenik egy horoszkópban, elsöprő hatása van. Négy megközelítően (90°-fokot bezáró bolygóból áll, amelyek két W aspektusban rendeződnek, és keresztet formálnak. Ugyanakkor a négy quadrátban áll egymással. Ebben az esetben is csatlakozhatnak más bolygók az alakzathoz quadráttal vagy W szembenállással.

A keresztquddrát általában egyetlen tulajdonságot foglal magában. A „mindent vagy semmit” mintának mondhatjuk, mivel az ezzel rendelkező emberek vagy különlegesen, végletesen bátrak, energikusak, erőteljesek és sikeresek, gyakran óriási akadályokat leküzdve vagy nem tudják feldolgozni az erős hatást, és felmorzsolódnak.

Kardinális kereszt quadrát

Kos, Rák, Mérleg, Bak

A kardinális kereszt quadrát gátló hatású: az egyén fel akarja szabadítani és kifelé irányítani, ám ebben komoly akadályok hárítják. Ha, viszont sikerül legyőzni az önbizalom hiányát, akkor rá jön, hogy milyen erős. Nagy teljesítésre teszi képessé.

Szilárd kereszt quddrát

Bika, Oroszlán, Vízöntő, Skorpió

Olyan személlyel találkozunk itt, aki makacssága miatt gyakran válik Önmaga legkeményebb ellenfelével. Más esetekben szülei annyira „, elnyomják”, hogy ez minden maga biztonságot és kezdeményező készséget kiöli belőle. Ha, sikerül átalakítani Önmagát, rugalmassá, nyitottá válnia, akkor jelentős sikereket érhet el.

Változó kereszt quddrát

Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak

A változó jegyek miatt gyakran okoz zavart, mert az egyén alkalmazkodni kíván, gond nélkül, bonyodalmaktól mentes, kielégítő életet akar élni, de több okból nem érzi megvalósíthatónak talán erős kötelesség érzete miatt, amely néha az önbizalom hiánya miatt visszaigazolásra szolgál. De, meg van a lehetősége az akadályok leküzdésére, és –e harcban nagy eredményeket érhet el.

Ha a szülött mindhárom kereszt kvadrát esetében jelen lévő gátló tényezőket tudatosítja, az elhatározás valóban csodálatra méltó eredményekhez segítheti. Bizonyos esetekben azt fogjuk találni, hogy a T quddrát és a kereszt quddrát egy tulajdonságot foglal magában, ennek következtében bizonyos mértékig csökkenhet az erőteljes hatása. Ugyan ez vonatkozik a nagy trigonra is, amelynél általában hangsúlyos valamelyik elem.

Nyílhegy

Ezt sem tudom lerajzolni, de leírom a trigon első szára a Mérlegben mondjuk a 4-es házban az 5 ős házban a Skorpió és a 6-os házban a Nyilas és végül a nyíl a 11-es házban a Bike jegyére esik. Feszültségekkel tele alakzat: egy W-ban lévő bolygó V alkot két másikak, nyílhegy alakot formálva. Az is előfordul, hogy a két bolygó N-ben áll az alap bolygóval. Ez a fényszög szimbolikusan „mutatja az utat” az egyénnek azon ház ügyeire kel összpontosítania, amelyen a nyíl hagy elhelyezkedik. Jelen esetben a 11-es  házra. Ne támaszkodjon teljesen erre az elméletre, de ne feledjük, hogy az irányt mutató bolygó a horoszkópokban mindig nagyon feszültség teljes területét jelzi, és valamennyi fényszög hatásának a negatívabb oldala lesz jelen az egyén személyiségében.

Stellium

Stellium nevezik az egy jegyben vagy házban előforduló három vagy több bolygóból álló bolygócsoportok, amelyek időről időre” közlekedési dugót okoznak” a Nap rendszerben. Általában nagymértékben kiemelik a jegy jellegzetességeit vagy a ház által érintett dolgokat. A Stellium legtöbbször a Nap-jegyet érinti: gyakran a Nap, a Merkúr és a Vénusz van ugyan abban a jegyben (így a szülöttnek nem csak a jegy jellegzetességei mutatkoznak meg, de eszerint gondolkodik és érez is). Ha viszont a bolygókat összeköti a Hold (új Holdkor született), válaszai reakciói ekkor is mindig a jegy sajátosságát fogják tükrözni. A többi bolygóra ugyan ez érvényes.

Ezek az erőteljes stelliumok megbontják az egyensúlyt nem csak a Naprendszerben (gyakran oka ez a földregéseknek), de az egyénben is oly módon, hogy az érintett jegy pozitív és negatív vonási nagyon erősen uralják majd a személyiségét. Koncentráljunk más bolygókra és jegyekre, bátorítva a született az élethez szükséges egyensúly megteremtésére.

Fényszög nélküli bolygók

Ha, találunk fényszög nélküli bolygót a horoszkópban, mert biztos, hogy találunk, akkor az igen erőteljes gyújtópont, és általában azt jelenti, hogy azt jelenti, hogy rendkívüli tudatában van a bolygó hatásának. De nem biztos, hogy tulajdonságait be tudja építeni a személyiségében. A fényszög nélküli bolygó lelki konfliktusokat okozhatnak.

Példa röviden:

A Nap fényszög nélkül

Gyakran független másoktól (partnerek, család), illetve a személyiség más részeitől, például az érzéseitől. gyakran független másoktól (partnerek, család), illetve a személyiség más részeitől, például az érzéseitől.

B Fényszög nélkül áll

Az érzelmei erősen ingadoznak, anélkül, hogy intellektuálisan az ellenőrzése alatt állnának. Néha igen érzelmes, néha érzéketlennek tűnik, gyakran úgy érzi, hogy amit racionálisan belát, érzelmileg mégsem tudja elfogadni.

C Fényszög nélkül

Könnyen lebecsüli a saját intelligenciáját. Gondolkodása, kommunikációja elszakadhat személyiségének többi részétől, például érzelmeitől. Ha levegő-jegyben áll logikusan irányíthatja a személyt, változó jegyekben idegrendszeri problémákat okozhat.

Változó jegyek.

Halak, Ikrek, Szűz, Nyilas

D Fényszög nélkül

Művészi hajlamai és megnyilatkozásai összefüggenek a komolyságával és ez a kívülálló számára nem illik bele a szülöttről alkotott képbe. Előfordulhat, hogy a szeretet szükséglete nélkül éri el céljait, vagy pedig állandóan  igényli a szeretetet, az érzelmeket, de mindig úgy érzi, keveset kap belőle, egyedül van.

A fényszög kapcsolatot a bolygókról röviden írtam, az V öt-tizenketted-fél 150 fokos fényszögről viszont minden bolygó kapcsolatát leírtam. A V fényszög mellék fényszög ezért kevés asztrológus veszi, figyelemben pedig sok mindent elárul egy születési képlet tulajdonosáról. Ha, valaki asztrológiát tanul és szeretne, a fényszög kapcsolatokról bővebben hívjon fel és meg beszéljük.

A következő években születtek személyek Jupiter együtt áll a Szaturnusszal FMG

1961. február 18

1980. december 31

1981. március 4. 1981, július 24.

2000. május 28

 

2020. december 21

G MF A SzaturnuszG és JupiterF -20- évenként évenként áll együtt.

Az egyik legjelentősebb együttállás. A húsz évenkénti Mmindig egy újabb 20 éves ciklus kezdetét jelenti. Valami véget ér, és valami elkezdődik. A törvények és a rend időszakát jelzi, az ekkor született személyek. A társadalom pillérjei szeli den nagylelkűen szeretnének sikereket elérni, s készek lesznek ezért tiszteletre méltó módon elérni. De csak akkor tudnak maradandót alkotni, ha elegendő tőke áll rendelkezésükre. A sorsát gyakran társadalmi események határozzák meg. .A világban történő nagy események nehézségeket hozhatnak az életükbe.

Tántoríthatatlanul hisznek önmagukban, és a gazdag reményeket valóra váltó élethez. Talán másol nem értik meg a céljaidat, de megadják Neked az állóképességet, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kemény munkád meghozza az eredményt. Minden képességedet, energiátokat sikerre öszpontosítsáK igaz a magad elképzelése szerint.

Bónusz ként a fent felsorolt születési években született személyekre vonatkozik,de G MF  Szaturnusz Jupiter együtt állása is! .

Ez vonatkozik még a 61-80-81- évben született személyekre.

Ha alaposan áttekinti életét, észreveszi ciklust - 10 éves vagy 20 éves. Csak ebben az évben érkezik a változás ideje. Ez egy nagyon fontos idő számodra. Sőt, nem egész évet különböztethet meg, hanem a 2020. november 23-tól 2021 februárig tartó időszakot. Készüljön fel az élet drámai változásaira.

Remélem érthetően írtam le,ha még is valakinek kérdése lenne kérem,hívjon fel!

Köszönöm minden kedves látogatónak, hogy az oldalt végül elolvasta (megtekintette)!.

Üdvözlettel

Zsóka

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.