Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Biotérkép

2018.02.12
Biotérkép

 

 

               

 

 

                              Kapcsolódó Gondolathidak

                         Segítség a biotérkép értelmezéséhez.

A biotérkép egy rendkívül jó módszer az önismeretünk fejlesztéséhez. Azok az, információk melyek táblázat és szöveges formában megjelennek, adnak felvilágosítást azokról a feladatokról, melyeket születésünktől a halálunkig érdemes elvégezni. Az energiaközpontok működése, jól ábrázolja, hogy életünk mely területén kerülhetünk el jellemünkből adódó emberi problémákat, és ami a legfontosabb a problémamegoldás elkerülhetővé teszi sok betegség fizikai síkon történő megjelenését.

Hogy érhetjük el azt, hogy egyéniségünk, jellemünk az elvárható módon segítsen az életben előrejutni, javítani sorsunkon, vagy netán betegségeket elkerülni?  Erre használhatók azok a meridiánok, gondolat hidak, melyek kapcsolatot teremtenek, energia központjaink, a csakráink között.  Fontos információ a táblázatban, hogy igazán azokra a csakrákra kell nagyobb hangsúlyt fektetni, melyek 0% -ot mutatnak.

Ezeknek, az energiaközpontoknak, csakráknak a helyes irányba történő irányítása, nagyon fontos, hiszen elviselhetőbbé válunk magunk és környezetünk számára is. A lélek gyógyulása maga után vonja a test gyógyulását is, de ez fordítva is igaz. A testi problémáink megszűnése, enyhülése, a lélekre van pozitív hatással.  Csak annyit tegyünk, hogy a feladatként megjelölt csakrákat összekötő gondolathíd, pozitív megerősítéseit megpróbáljuk beépíteni mindennapi gondolkodásunkba.  Az egyértelműen jól működő energiaközpontjainkra vigyázzunk. Tartsuk szinten, ne éljünk vissza a jó

élethelyzetekkel, mert könnyen lehet, hogy fegyelmezetlenségünk az energiaközpontjaink diszharmóniáját okozhatják. Tehát tartsunk egyensúlyt. Ilyen egyszerű lenne az egész? Nem, ez a feladat nem könnyű. Sok esetben lemondást, áldozatvállalást jelent, de minden esetben megéri. Az életünk jobb minősége szebbé gördülékenyebbé teszi azt, amiről eddig lehet, hogy nem is álmodtunk.

               

 bioterkep.png 
 
Sorszám
Csakra
Helye
Mirigy
Színe
Százalék
Értekezés
1.
Korona csakra
Fejtető
Tobozmirigy
Ibolya, fehér, arany
10 %
Átlagos
2
Homlok csakra
Szemöldök közepe
Agyalapi mirígy
indigó
20%
Erős
3
Torok csakra
Nyak, első rész közepe
Pajzsmirigy
Kék
10%
Átlagos
4
Szív csakra
Mellkas középső része
Csecsemőmirigy
Zöld, Rózsaszín
10%
Átlagos
5
Plexus soláris
Köldök felett
Hasnyálmirigy
Sárga
0%
Feladat
6
Nemi csakra
Keresztcsont
Nemi mirigyek
Narancs
20%
Erős
7
Gyökér csakra
Gerincvégződés
Mellékvese
Vörös
10%
Átlagos
8
Lép
Lép
Lép
 
10%
Átlagos
9
Cél
Alta major
Plexus caroticus
 
10%
Átlagos
 

1. energiaközpont: Akarat és erő

Elhelyezkedése: Fejtető (Korona csakra)

Hozzá tartozó mirigy: Tobozmirigy

Testrészei: Jobb agyfélteke (az intuitív és kreatív elme); jobb szem; fej jobb oldala. A

központ irányítja még az érzelmeket és a vágyakat is.

Kozmikusan a Szaturnusz uralma alatt áll

Hatások:

Pozitív: Igen erős jellem. Természetes intuíció és kreativitás jellemzi; kellő akarattal és képességgel rendelkezik ahhoz, hogy az ötleteket a gyakorlatban is megvalósítsa. Alkalmazkodóképesség; önbizalom; Másokkal való kapcsolatában diplomáciai érzék.

Negatív: Önfejűség; gyávaság; mások manipulálása. Pozitív értelmezés hatásai:

Pozitív értelmezés hatásai:

Az akarat és erő kombinációja nagy jellemerősséget eredményez. Az ebben az energia központban magas százalékos arányt felmutató emberek intuitívak; az akarat és intuíció kapcsolata következtében pedig nem pusztán csak megérzik, hogy valami jó, hanem testileg és szellemileg is képesek arra, hogy ösztönös tudásuknak megfelelően cselekedjenek. Az intuitív cselekvés képessége miatt nem éreznek félelmet, ha a magán- vagy üzleti életben problémával kell szembenézniük. Az ilyen emberek fejében születnek meg az új ötletek, hiszen az intuíció, a kezdeményezőkészség és a kreativitás szorosan összefüggnek egymással.

Az eseményeket átfogóan szemlélik, és ennek segítségével képesek az élet mélyebb értelmű kérdéseinek számos aspektusát felfogni. Emiatt alkalmazkodóképességük és mozgékonyságuk jelentős fokú; rendelkeznek a vélemények összeegyeztetéséhez és az emberek megszervezéséhez szükséges diplomáciai érzékkel, amelyet az üzleti életben és szélesebb közösségükben is gyümölcsöztetni tudnak. Erős önbizalmuk és kezdeményezőkészségük következtében mindig jelen vannak a gazdaság vagy az élet új fejleményeinek megszületésénél.

Ugyanezen tulajdonságaik miatt sikeresek az üzleti életben; üzleti kapcsolataikban becsületesek és őszinték. Időnként számítóak lehetnek, de sosem tisztességtelenek. Emberi kapcsolataikban kitartóak és igazak. Pusztán elmebeli erejükkel képesek a körülöttük zajló eseményeket befolyásolni.

Az l. energia központ hajlamosít arra, hogy az élet leglényegesebb dolgainak megfejtésére törekedjünk. Ennek során gyakran jelentős ellenállásba ütközünk, azonban az intuíció és a kreatív gondolkodás segít céljaink elérésében. Fontos, hogy felismerjük képességeinket és erősségeinket, és hagyjuk, hogy esszenciánkon keresztüláramolva felépítsék életünk célját. A személyiség ezen belülről kifelé irányuló expanziója azonos azzal a kreatív késztetéssel, ami a klasszikusan szép műalkotások hátterében rejtőzik.

2. energiaközpont:

Önfeláldozásból vagy konfliktusból eredő harmónia

Elhelyezkedése: A szemöldökök közepe (Homlok csakra)

Hozzá tartozó mirigy: Agyalapi mirigy

Testrészei: Bal agyfélteke; bal szem, orr, melléküregek, idegrendszert

 

Kozmikusan a Jupiter uralma alatt áll.

Hatások:

Pozitív: A gyakorlati tapasztalatokból tanul. Logikus bal féltekei gondolkodás. Kedvesség és gyengédség.

Negatív: Éretlen és én központú. Materialista.

Pozitív értelmezés hatásai:

A konfliktus nem feltétlenül erőszakos, ezért a 2. energia központ "konfliktus általi harmónia" Megnevezését talán úgy lehetne a legjobban megmagyarázni, mint álcázott áldások képében megvalósuló változásokat. Egy esemény - amely esetleg egyértelműen kellemetlen természetű megnyithatja a továbbvezető utat, a konfliktus időszaka után megmutathatja a cél irányát. A belső vagy külső konfliktusok átlépése egybeesik az élet elavult feleslegessé vált hatásaitól való megszabadulással, és lehetővé teszi a semmitől sem korlátozott előrehaladást.

Ez pedig egybevág azzal a ténnyel, hogy a 2. energia központban a tudást a legjobb tanítómester, a tapasztalat adja. Az energia központ számos sajátlagos erénnyel függ össze, azonban a legfontosabb a bal féltekei, a logikát és az ítélőképességet vezérlő tudatosság. Az ide tartozó emberek gyors felfogóképességűek. Érzelmeik ereje kedvességükben, együtt érző képességükben és nagylelkűségükben nyilvánul meg. Szeretik a színeket és a művészeteket, szívesen veszik körül magukat szép és értékes tárgyakkal. Bátrak és eredendően tiszteletet parancsolóak. További jellemzőik az akaraterő, az ambíció és az önbizalom.

 

 3. energiaközpont: Magasabb rendű aktív intelligencia

Elhelyezkedése: Nyak elülső rész közepe (Torok csakra)

Hozzá tartozó mirigy: Pajzsmirigy

Testrészei: Hangképzés; hörgők; tüdő; tápcsatorna

Kozmikusan a Mars uralma alatt áll

Pozitív: Az élet spirituális és filozófiai kérdései iránti érdeklődés. Tiszta intellektus; rugalmas, optimista szemléletmód.

Negatív:Materializmus;intellektuális büszkeség; szőrszálhasogató aprólékosság; rugalmatlanság.

Pozitív értelmezés hatásai:

Az energia központba tartozó emberek elméjének rugalmassága abban nyilvánul meg, hogy képesek alkalmazkodni a változó körülményekhez. Mások iránymutatására és bölcsességére ugyanúgy hallgatnak, mint saját belső, tudatalatti (tudattalan) valójukra. Képesek az élet elvont, filozófiai jelenségeire koncentrálni. A "magasabb rendű dolgok" iránti érdeklődésük következtében belenyugvó természetűek, hiszen tudják és értik, hogy az élet eseményeinek oka van, és azt is, hogy az aggodalmaskodás semmin sem változtat.

Ugyanakkor azonban az eseményekre való reakcióinkat világos és pozitív döntésekre kell alapoznunk. Egy ilyen döntés meghozatala nélkül gondoskodnak arról, hogy terveiket véghez is vigyék. Türelmesek és óvatosak; képesek kivárni - és felismerni - a cselekvésre legmegfelelőbb pillanatot, ez pedig eredményességet és bőséget hoz életükbe. A 3. energia központ az otthoni háttér stabilitását igényli. Másokhoz barátilag közelednek; barátaikról és családjukról gondoskodnak; a rászorulókat védelmükbe veszik.

4. energiaközpont: Szeretet és bölcsesség.

Elhelyezkedése: Mellkas középső része (Szív csakra)

Hozzá tartozó mirigy: Csecsemőmirigy

Testrészei: Szív; vér immunrendszere; bolygóideg; keringés.

Kozmikusan a Nap uralma alatt áll

Hatások:

Pozitív: Az egész emberiség szeretete. Higgadtság; nyugodtság és megértés; hűség; erő és bátorság. Intuitív meglátások; a cselekvések pontos időzítése.

Negatív:Hidegség, mások iránti közömbösség; önzés. Félelem, ezzel összefüggésben a lehetőségek lehibázása vagy elvesztegetése.

Pozitív értelmezés hatásai:

A "szeretet" szó szinte minden ember számára mást jelent, hiszen a szeretet igen sok köntösben jelenhet meg. Korunkra jellemző mind az érzelmek kimutatására, mint az érzelmek rendezetlenségére való hajlam. Ezért találkozik össze ebben az energia központban a szeretet és a bölcsesség: a szeretet sokkal több, mint egyszerű érzelem vagy egy másik személy iránti fizikai vonzalom.

A bölcsesség lehetővé teszi, hogy a szeretet révén tanulhassunk, a szeretet nyújtásának és elfogadásának elsajátítása pedig a bölcsesség megszerzésének egyik módja. A fentiek következtében a 4. energia központban legerősebb (legnagyobb százalékos arányt mutató) emberek a középkori legendák erényes szerelem által vezérelt lovagjainak számos nemes tulajdonságát mutatják.

Nyugalmuk és erejük egyet jelent a bátorsággal. Emberi kapcsolataikban hűségesek, türelmesek és megértők; az emberiség egésze iránti szeretetük következtében igazak és feddhetetlen jelleműek. Intuíciójuk lehetővé teszi, hogy megértsék az

problémákat; tiszta intellektusuk révén a helyes időben és a helyes módon cselekednek. A művészek és az újítók erősen rezonálnak a 4. energia központra, miután ez az energia központ biztosítja az új ötletek és elképzelések megvalósításához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

5. energiaközpont: Odaadás és emésztés

Elhelyezkedése: Köldök felett (Plexus solaris)

Hozzá tartozó mirigy: Hasnyálmirigy

Testrészei: Gyomor; máj; epehólyag; idegrendszer.

Kozmikusan a Merkúr uralma alatt áll

Hatások:

Pozitív:  Mások iránti odaadás; céltudatosság; hűségesség.

Negatív:Hidegség, mások iránti közömbösség; önzés. Félelem, ezzel összefüggésben a lehetőségek lehibázása vagy elvesztegetése. Önzés, féltékenység, a sikertelenség feletti düh. Határozatlanság.

Negatív értelmezés hatásai:

A szeretet szempontjából az odaadás negatív megjelenési formái az önzés, a féltékenység és az emésztő düh. A megalapozott döntésekre való készség kifejlesztése helyett az emberek gyakran az ellenkezőjét teszik, és döntésképtelenekké válnak. Esetleg még gyanúsnak is találják a gyorsan meghozott döntéseket és következtetéseket. Döntésre való képtelenségük morális botlásokat eredményez, és erőteljes kísértéseket hoz létre, amelyek álcázottan egy másik - szintén visszarettentő – kihívást rejtenek.

Feladat:

Hűségesség, hódolat, az ésszerű és kiszámítható kockázat vállalása.

Lehetséges testi gyengeségek:

Miután az 5. energia központ a gyomor, a belek és a többi hasüregi szervek működését szabályozza, a helytelen gondolati formák (pl. a féltékenység és az önzés) gyomor- és emésztőszervi panaszokat okoznak.

  Kapcsolódó Gondolathidak

                                         7. gondolathíd

Összeköttetés: 1 központ (Akarat és erő, Korona csakra, Tobozmirigy) és 5 központ.

(Odaadás és emésztés, Plexus solaris, Hasnyálmirigy)

Alapvető jellegzetesség: Önbecsülés; a siker akarása.

Biokémiai ásványok: MgP, CaP, NaCl (javasolt potencia: 6c)

Életben elért sikereink közvetlen összefüggésben állnak elkötelezettségünk mértékével a nehézségeket, például kitartással és kemény munkával lehet legyőzni; az anyagi sikeresség a személyes igyekezet eredménye.

A 7. Gondolathíd biztosítja a felszínességnél mélyebbre terjedő, valódi sikerhez szükséges igazság, pontosság és erőkifejtés energetikai gondolatait. A Gondolathíd gyümölcsöző kifejlődéséhez azon kell munkálkodnunk, hogy megismerjük az élet igaz minőségét. Amennyiben mások pénzügyi segítségére vagy örökölt vagyonunkra támaszkodunk, értékrendünk és akaraterőnk is károsodhat. Figyelemmel kell lennünk a körülöttünk levőkre; nem szabad rajtuk átgázolva, erővel törni céljaink felé.                                                 

                                             12. gondolathíd

Összeköttetés: 8 központ (Fizikális cél és vágy, Lép, Lép) és 5 központ (Odaadás és emésztés, Plexus solaris, Hasnyálmirigy)

Alapvető jellegzetesség: Rugalmasság drámai változások időszakában.

Biokémiai ásványok: FeP, CaP, NaCl (javasolt potencia: 6c)

A tudatalattinkból a 12. Gondolathídon át előhívódó belső tudás és bölcsesség arra utal, hogy készek vagyunk alávetni magunkat belső lényünk útmutatásainak. Ez az utóbbi tényező változás - akár egészen drámai, például a foglalkozásban bekövetkező változás - beköszöntét jelzi, és ezért a Gondolathíd biztosítja az elme adaptációhoz szükséges rugalmasságát.

Amikor a kívánt változásokra megérik az idő, a gyakorlati és anyagi megfontolásokat félretolva, ösztönösen érezzük, hogy képesek leszünk harcún végeredményét elfogadni - bármi legyen is az. Életünk során látszólag nem kívánt változással is szembetalálkozhatunk. Legyen ez kezdetben bármennyire ellenszenves is, lehetséges, hogy éppen erre van szükségünk ahhoz, hogy életutunkon előbbre lépjünk. Ha elutasítjuk, vagy a már lejátszódott változáshoz nem vagyunk hajlandók alkalmazkodni, hosszútávon visszafejlődés lehet a részünk.

                                          20. gondolathíd

Összeköttetés: 4 központ (Szeretet és bölcsesség. Szív csakra, Csecsemőmirigy) és 5 központ (Odaadás és emésztés, Plexus solaris, Hasnyálmirigy)

Alapvető jellegzetesség: Az "újraszületés" öröme és boldogsága.

Biokémiai ásványok: FeP, CaP, NaCl, Si (javasolt potencia: 6c)

A Gondolathíd energiaárama képessé tesz arra, hogy élvezni tudjuk az élet legapróbb örömeit is. A maga teljességében csodálhatjuk a természetet, jogosan örömteli érzelmek töltenek el saját teljesítményeink felett, de ugyanúgy örülünk mások eredményeinek is - legyenek bármilyen jelentéktelenek.

Az átélt kiteljesülés-érzet az újjászületéshez hasonlítható; időnként az erős immunrendszeren alapuló tartós egészség ismételt megszerzésének formáját öltheti magára. Ha megérezzük, hogy bensőnk ilyen változástól pezseg, nem szabad vesztegetnünk az utunkba kerülő lehetőségeket, hiszen tudatosságunk meg növekedett szintjével új csúcsokat hódíthatunk meg.  A Gondolathíd menti energiaáramlás az élet tudatos élvezetével és értékelésével serkenthető.

                                              21. gondolathíd

Összeköttetés: 5 központ (Odaadás és emésztés, Plexus solaris, Hasnyálmirigy) és 10 központ (Feladat végrehajtás,)

Alapvető jellegzetesség: A jelen események csúcspontja; a végzet ciklusának lezárása. Biokémiai ásványok: CaP, NaCl (javasolt potencia: 100c)

A 21. Gondolathíd a folyamatban levő cselekmények sikeres befejezése; az események csúcspontja és a végzet ciklusának lezárása. A feladat elvégzéshez vezet minket, azaz a szimbólum nélküli láthatatlan központ felé, ahol a feminin és a maszkulin egyesül.

A feladatvégzés, amit egyesek a rejtett, fel nem fedett egyetemes elme tízedik központjának is tartanak, a szemnek láthatatlan, azonban a felé vezető gondolathídból következtethetünk létezésére. Ez az a cselekvéskör, ahol mikroszkopikus szinten a központok és a Gondolathíd aktivitás korábbi sejtreprodukció során megszerzett emlékezete tiszta erőként beteljesedik és alakot ölt a következő sejt megszületéséhez. 

A feladat elvégzés egyben az emberi figyelem legmagasabb szintje is; a szubtilis test kilenc energiaközpontjának csúcsa. Hidat képez a következő dimenzióba vezető úton; életpályánk beteljesülésekor a "következő lépést testesíti meg, és a választás lehetőségét kínálja a más szférában történő továbbfejlődés vagy a szinten maradás között.

                                   6. energiaközpont: Intellektus és nemzés

Elhelyezkedése: Keresztcsont

Elhelyezkedése: Keresztcsont (Nemi csakra)

Hozzá tartozó mirigy: Nemi mirigyek

Testrészei: Nemi szervek

Kozmikusan a Vénusz uralma alatt áll

Hatások:

Pozitív: Erős igazságérzet, pontosság, rendezettség. Hagyományos kereteken belül maradó eredeti ötletek.

Negatív: Szűk látókörű; kompromisszumokra képtelen. Másokkal ellenséges. Mindig igaza van.  Kötelességének érzi saját ötleteit mindenkire ráerőszakolni. Esetlen.

Pozitív értelmezés hatásai:

Uralkodó beállítottság az "igazságosság". Az energia központba tartozó személyes és üzleti kapcsolatait a kijelentések pontossága és az erős igazságérzet jellemzi; kevés figyelmet szentelnek azokra, akik nem a törvény betűje szerint járnak el, vagy éppenséggel világos célok nélkül téblábolnak az életben. 

Hajlamosak a dolgok kategorizálására, a kijelentések pontos feljegyzésére; a tárgyakat mindig hajszálpontosan az eredeti helyükre teszik vissza, mivel szeretik, ha környezetük rendezett, takaros és tiszta. A felmerülő problémákat ismert receptek alapján próbálják megoldani. A tudásszomj és a háttérben álló okok iránti kíváncsiság élénk intellektussal és alapos gondolkodással társul.

Az energiaközpontból áradnak az elképzelések, azonban üde és kreatív természetük ellenére mindig a hagyományos gondolkodás határain belül maradnak.

A hagyományos ismeretek gyakran a 6. energia központon keresztül kerülnek átadásra, különösen akkor, ha a mélyenszántó gondolkodásból származó megvilágosodás a magyarázatok már bebizonyított és felismert folyamatával, pl. egy matematikai elmélettel párosul. A tanácsadói munkakörben dolgozók kiemelkedő munkát végezhetnek, ha erre az energia központra rezonálnak                 

         7. energiaközpont: Fizikális akarat - kiválasztás

Elhelyezkedése: Gerincvégződés (Gyökér csakra)

Hozzá tartozó mirigy: Mellékvese

Testrészei: Gerincoszlop; vesék; mozgásszervek. A terület uralja még az akaraterőt is.

Kozmikusan a Hold uralma alatt áll

Hatások:

Pozitív: Jellemerősség. Önzetlenül használt akarat és erő.

Negatív: Beképzelt és engedékeny; hajlamos önös érdek alapján cselekedni.

Pozitív értelmezés hatásai:

A gerinc bázisa és a mellékvese (a stressz reakció központja) biztosítja a kihívások elfogadásához szükséges erőt és kitartást. Az energia központba tartozók kifejezetten igénylik a kihívást ahhoz, hogy képesek legyenek aktívan reagálni; reakcióképességük következtében pedig kizárólag önmagukra támaszkodnak, amikor az élet útjait járva akadályokba ütköznek. Az elért anyagi jólét és pénzügyi biztonság saját kemény munkájuk és önzetlenségük eredménye; nem örökségből vagy más módon "könnyen szerzett". Az energia központtal együtt jár még a vallásos, polgári vagy egyéb ceremóniákat kísérő, illetve a hagyományos gyógyítók által használt rituálék iránti erős vonzalom.

                     8. energiaközpont: Fizikális cél és vágy

Elhelyezkedése: Lép (Lép)

Hozzá tartozó mirigy: Lép

Testrészei: Vér; bőr. 

Hatások:

Pozitív:  Domináló érzelmi-mentális kiegyensúlyozottság és stabilitás. Szeretet; erős egyéniség; jó ítélőkészség.

Negatív: Az elme egyéni fejlődést korlátozó rugalmatlansága.

Pozitív értelmezés hatásai:

Az energia központhoz tartozók többségükben természetesen viselkednek, mély érzelmi életet élnek; erős személyiséggel vannak megáldva. Józan ítélőképességük segítségükre siet, ha az élet színpadán fontos szerepet kell eljátszaniuk; képesek a környezetükben levők vitás ügyeit megegyezés révén feloldani, mivel mindkét fél érveit megértik. Gyakran nagyformátumú személyiségek: melegszívűek, akik nyilvánosan is ki tudják mutatni a világ elnyomott népeivel való együttérzésüket. Képesek magukba rejteni érzelmeiket, így mások azt gondolhatják róluk, amit jónak látnak. A lépen keresztül működő gondolati formák a tudatunkhoz, a belső hanghoz kapcsolódhatnak, amire mindig érdeme odafigyelnünk, és amitől igazságérzetünk és integritásunk foka is függ. Ugyanez a belső hang biztosítja a jövő lehetőségeinek felismerését, és életünk beteljesedésére vezérel.

    

                                 9. energiaközpont: Cél

Elhelyezkedése: Alta major (Cél)

Hozzá tartozó mirigy: Plexus caroticus

Testrészei: Gerinc; vérnyomás; testnedvek.

Hatások:

A 9. energia központ leginkább aspirációként létezik, hiszen valamilyen tökéletességre és az életajándékainak legteljesebb megtapasztalására törekszünk.

Pozitív értelmezés hatásai:

A tervrajz kidolgozásával és értelmezésével kevés olyan emberrel találkozunk, akinek domináns ereje a 9. energia központ lett volna. Ez a legkevésbé sem meglepő, hiszen majdnem mindenki élete céljának beteljesítésére törekszik. Amikor egy tervrajzban mégis felbukkan, akkor igen nagy akaraterejű és erős jellemző személyre utal, aki képes az emberek, az állatok és a természet igényeinek megértésére.

A 9. energiaközponton rezonáló emberek keményen harcolnak, bármibe is fognak. Bár fiatal korukban lehetnek gondjaik, a középkort elérve már minden törekvésükben sikeresek. Nagy gondolkodók és tervezők, akik sosem kezdenek semmibe a lehetséges eredmények és tágabb összefüggések alapos elemzése nélkül. Rendszerint visszahúzódók, akik békésen, csendesen végzik munkájukat, nem vágynak sem ünneplésre, sem tömjénezésre. A tanácsadókhoz és döntőbírákhoz illő rezonancia: nem csak másokra, hanem belső, tudati hangjukra is figyelnek.

                 10. energiaközpont: Feladat végrehajtás

Ezt az energia központot mindenki saját maga kell, hogy értékelje, az elért eredmények, és feladatok összesítése pontosan megmutatja az erőt, a gyengeséget. Feladatok sokaságával születtünk, és életünk befejezése egy úgynevezett számadás arról, hogy sikerült megállni helyünket az élet viszontagságai között. Ez az elszámolás jól kifejezi azt is, hogy a következő inkarnáció feladatai során mire számíthatunk.

Amennyiben mindent teljesítettünk, eldönthetjük, hogy a mások segítése, tanítása céljából ismét anyagi testet öltünk-e, vagy maradunk a lélek és a szellem útján. Ha nem sikerült minden próba, akkor sem kell megijedni, hiszen az iskolában is ismételni kell. Az ismétlés előtt új születési tervet, biotérképet kapunk és kezdődik minden elölről. Az energiaközpontok / csakrák / kialakulása hosszú időt vesz igénybe, még be sem fejeződik és a legtöbb ember nem emlékszik az előző inkarnációban történtekre / kb. 5 éves korig sok gyermeknek vannak emlékei/, nem véletlen ez, hiszen „puskázni” nem lehet, mert ilyenek a szabályok

                     

       Kapcsolódó Gondolathidak

                                           21. gondolathíd

Összeköttetés: 5 központ (Odaadás és emésztés, Plexus solaris, Hasnyálmirigy) és 10 központ (Feladat végrehajtás,)

Alapvető jellegzetesség: A jelen események csúcspontja; a végzet ciklusának lezárása.

Biokémiai ásványok: CaP, NaCl (javasolt potencia: 100c)

A 21. Gondolathíd a folyamatban levő cselekmények sikeres befejezése; az események csúcspontja és a végzet ciklusának lezárása. A feladat elvégzéshez vezet minket, azaz a szimbólum nélküli láthatatlan központ felé, ahol a feminin és a maszkulin egyesül. A feladatvégzés, amit egyesek a rejtett, fel nem fedett egyetemes elme tízedik központjának is tartanak, a szemnek láthatatlan, azonban a felé vezető Gondolathídból következtethetünk létezésére.

Ez az a cselekvéskör, ahol mikroszkopikus szinten a központok és a Gondolathíd aktivitás korábbi sejtreprodukció során megszerzett emlékezete tiszta erőként beteljesedik és alakot ölt a következő sejt megszületéséhez. A feladat elvégzés egyben az emberi figyelem legmagasabb szintje is; a szubtilis test kilenc energiaközpontjának csúcsa. Hidat képez a következő dimenzióba vezető úton; életpályánk beteljesülésekor a "következő lépést” testesíti meg, és a választás lehetőségét kínálja a más szférában történő továbbfejlődés vagy a szinten maradás között.

                                               22. gondolathíd

Összeköttetés: 10 központ (Feladat végrehajtás,) és 9 központ (Cél, Cél, Plexus caroticus)

Alapvető jellegzetesség: Kiteljesedés; a magasabb rendű kihívások elfogadása.

Biokémiai ásványok: CaP, nők: KCl (javasolt potencia: 100c)

A 22. Gondolathíd a sejtreprodukció anyagi szintjén a tudás és az intelligencia áramlását közvetíti az anyagi test további sejtjeinek megszületéséhez. A legmagasabb szinten pedig az ösvény, amelyen az

érkező lélek a fogantatás pillanatában halad az esszencia, férfi (pozitív pólus) és nő (negatív pólus) hármasság megteremtéséhez. A tiszta erő által működésbe hozott esszencia határozza meg a lélek ösvényének tervrajzát, azaz az élet során követendő útját és az ehhez szükséges anyagi testet. A 22. Gondolathíd révén programozódik be a múlt karmája a tíz energiaközpontba és a huszonkét Gondolathídba. Más (és mélyebb) értelemben a régi ciklus lezárult, és egy másik kezdődik.

Ha felkeltettem az érdeklődését kérem, rendelje meg a Biotérkép elemzést, hogy minél alaposabban megismerje Önmagát.

Az elemzéshez a következő adatokhoz van szükségem.

Név: Nőknél a lánykori nevet kérem, és ha két keresztneve van, akkor mindkét keresztnevét kérem.

 

Név:

Születési idő:

év hónap nap

E-mail cím:

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.