Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Asztrologia

2019.01.04

Az asztrológia eredete és fejlődésének fontos szakaszai! Az asztrológia szó a latin és görög asztrológia szóból ered. A hagyományos szótári értelmezés szerint az asztrológia jelentése " olyan tudomány, amely megjósolja a jövőt, és megmutatja, hogy az égitestek milyen hatással vannak az emberek sorsára.

Napjainkban inkább az a meghatározás helytálló, hogy az asztrológia egy komoly tudomány, mely nem annyira az események bekövetkeztének valószínűségét, hanem az emberi viselkedés indítékait vizsgálja.

Az évszázadok során és ma is az asztrológiát nagyon sokféleképpen gyakorolták és gyakorolják. Eleinte minden nagyon egyszerű volt, azt állították, hogy az emberre csak a Nap és a Hold gyakorol hatást. Később ez kiegészült a planétákkal, a zodiákus jegyekkel, a fényes csillagokkal, az szteroidokkal és számos más asztronómiai tényezővel, melyeket együttesen kozmikus hatásnak nevezhetünk. Általánosságban elmondható, hogy az asztrológia egy olyan tudomány, amely azt vizsgálja, milyen hatást gyakorolnak e kozmikus tényezők az ember magatartására, viselkedésére.

Az asztrológia a pszichológiai és spirituális vizsgálódás kulcsa, amelyet más tudás rendszerekből nem szerezhetünk meg. Közvetlensége abban áll,/időszerűsége/ hogy a Nap, a Hold és a planéták ciklikus mozgásának időbeli és térbeli vonatkozásával foglalkozik. Az asztrológia az a tudomány, amely ezeknek, ciklusoknak az emberre gyakorolt hatását vizsgálja.

A modern asztrológiát úgy határozhatjuk meg, mint a Nap, a Hold, a planéták mozgását vizsgáló tudományt, amely a földön történő eseményekkel, az emberek viselkedésével szoros kapcsolatban áll, vagy másképp megfogalmazva az a tudomány, amely az ember életét a kozmikus környezettel való kapcsolatában vizsgálja.

Az asztrológia alapvető feltételezése az, hogy a Nap, a Hold, a planéták születési időpontbeli helyzete illetve valamilyen esemény vagy vállalkozáskezdetének jellemző planétaállásai hatást gyakorolnak az egyénre és megmutatják, milyen kilátásai és eredményei várhatóak a szóban forgó vállalkozásnak vagy eseménynek.

Asztrológiai filozófia

Az asztrológia a planéták emberekre gyakorolt hatását vizsgáló tudomány. Az ember számára az egyik legjobb módszer, hogy megtanulja, ki ő, honnan jött és hová tart. Az asztrológia feltárja a jellemet, és a jellem azonos a sorssal. Ha az ember megváltoztatja jellemét, ezzel megváltoztatja a sorsát is. Az asztrológia főleg az egészséget, betegséget, jellemanalízist, gyermek horoszkópokat, és emberi kapcsolatokat vizsgálja.

Az asztrológia csak tendenciákat jelez. Az ember akaratával irányíthatja sorsát, és ha azt dönti el, hogy halad az élet árjával, akkor a születési horoszkópban jelölttendenciák érvényesülnek a szabad akarat gyakorlása teljes mértékben az egyéntől függ. A bölcs ember képes irányítani „csillagait”. A balgát azok irányítják. Az asztrológia előrejelzéseket ad, és így az ember könnyebben felkészülhet, hogy tudjon megfelelni az életben adódó feladatoknak. Fontos szem előtt tartani, hogy az úgynevezett „jó és rossz” konfigurációk nem a véletlen, vagy szerencse folytán adódnak, hanem múltbeli cselekedeteink eredményei.

A horoszkóp megmutatja, mit tanultunk elmúlt életünkben, és így mire vagyunk hivatottak most. Ami ebből az életünkből hiányzik, az úgy szerezhető meg, hogy mindig elvégezzük az aktuális, vagy adódó feladatokat. A csillagok csak utat mutatnak, és nem kényszerítenek.

„Ha az ember képes az önuralomra, akkor képes arra is, hogy megszabadítsa magát a korlátoktól”.

Az ok-okozat törvénye („amint vetsz, úgy aratsz”) harmóniában áll a planétákkal. A lélek akkor születik le a fizikai világba, amikor a törvény és a planéták egymással harmóniában vannak. Az ego születésének idejét a „sors ura” oly pontosan szabja meg, hogy a horoszkóp mely a sors órája - számon tartja azokat az adósságokat, amelyet az ego előző életeiben gyűjtött össze, és számon tartja azt az időt is, mikor ezeket az adósságokat meg kell fizetni, mikor az elvetett magokat le kell aratni. Végzet törvénye azonban nem egy vak törvény, mert az akaraterő mértékének megfelelően az ego bizonyos fokig módosíthatja ezt a törvényt.

 Három asztrológiai faktor van, mely a csillagok üzenetét mutatja:- a házak- a jelek- a planéták. Minden ház egy életterületet jelképez, a jegyek az ekliptika felosztásai, melyek házakhoz viszonyított helyzete utal az alapvető temperamentumunkra, az élethez való viszonyunkra, a planéták Isten küldöttei, melyek házakon és jeleken valóátvonulása a lélek fejlődéséhez szükséges lehetőségeket adják, melyre egyéni fejlődésünk szempontjából van szükség.

A planétákra tekintsünk úgy, mint a darabszereplőire. A jegyek a szerepeket jelentik és azt mutatják, hogyan alakít a „színész”. A házak a különböző helyszíneket jelentik, a planéták szögkapcsolatai a tartalmat jelölik. Minden egyes planéta meghatározott energiával rendelkezik. Ez az energia megnyilvánulhat pozitívan, vagy negatívan is. Az, hogy az energia milyen úton fejti kihatását, azt egy adott bolygónak a többiekkel alkotott aspektusai határozzák meg. Mivel a horoszkóp csak tendenciákat mutat, magának az Embernek a feladata eldönteni, hogyan használja ki a planetáris helyzetek hatásait.

Naprendszerünk bolygója

A Nap, a Hold és a bolygók, különböző sebességgel haladnak körben az Állatöv mentén. Naponta látjuk őket feltűnni a keleti horizonton, majd eltűnni nyugaton. Nevezzük ezen túl a Napot és a Holdat is bolygónak a kialakult szokás szerint. Így jelenleg tíz bolygó-főszereplője van az asztrológia kozmikus drámájának.

A bolygók nem hatnak az emberre, csupán jeleznek. Különböző fogalomköröket képviselnek, amelyek a nagy egész nélkülözhetetlen részei. Nincs rossz vagy jó bolygó. Mi valósítjuk meg a jelképet harmonikusan vagy diszharmonikusan. Tőlünk függ, hogyan alakítjuk horoszkópunkat.

A bolygók jelentése

Röviden!

Nap

Nap jelképes tulajdonságai: tüzes, szilárd férfias, cselekvő, teremtő, sugárzó, fénylő, melegítő szétáradó.

Számunkra a Nap a legfontosabb égitest.

Nap - én + ego. A Nap megmutatja az identitásodat és az élet megvilágításának módját. Melege, fényt sugároz magából. Nélküle nem lenne élet. A Nap mindig központi szerepet játszik a horoszkópban. Fő személyiségjelölőként .Belső Én apáért, a férjét, és a férfiét egészben véve az illető egyéniségének főbb vonásait, a felsőbbrendű öntudatot. A Nap adja az életerőt, s ő képviseli az élet elvét. Ahol a Nap áll, ott akar érvényesülni, tündökölni.

Fizikai testben a Nap jelképezi: a szívet, az ereket, a gerincoszlopot, a szemet és általában az életerőt.

Uralkodik: az Oroszlán jegyében, rangját veszti a Vízöntő jegyében, emelt a Kosban, esésben van a Mérlegben.

A Nap uralkodik az Oroszlánban és az 5-ös házban.

Erőben van a kosban és az 1-es házban.

Hold

Hold - érzelmek és érzések. A Hold megmutatja a biztonság iránti igényét, és tükrözi a kívánt otthoni és családi életet.
A Hold a Föld körül kering viszonylag gyorsan.28-29 nap alatt tesz meg egy teljes kört, és vonul át az összes állatövi jegyen

Jelképes tulajdonságai: negatív, befogadó, nőies, vizes kardinális, mágikus. Kapcsolatban van a vizekkel, különösen a folyókkal.Ahol a Hold a születési horoszkópban áll, abban a jegyben és házban hat az érzelmekre. A másik fő személyiség jelölőként mutatja az illető fogékonyságát, fantáziáját, hangulatait. A lelkiségre, a kedélyvilágra hat a leginkább. A múlthoz való kapcsolatát mutatja.

A fizikai testben: az emésztőszervek, különösen a gyomor és a hasnyálmirigy, a tüdő alsó része, a női nemi szervek, főleg az anyaméh, a mell, különösen az emlő, a női szervezet és annak funkciói (havi vérzés, a fogamzás, a szülés, a szoptatás). A látással is kapcsolatban van.

Uralomban van: a Rák jegyében,
Egzaltációban: emelt helyzetben van a Bikában,
Rangvesztett: helyzetben van a Bakban,
Esésben van a Skorpió jegyében.

A Hold uralkodik a Rák jegyében és a IV. házban

Erőben van a Bikában a 2. házban.

Merkúr

Merkúr kommunikáció és feldolgozás. A Merkúr megmutatja, hogy mit gondolsz, hogyan kommunikálsz a legjobban, és milyen dolgokról szeretsz beszélni.

Keringési ideje 88 nap. Az állatövön sohasem távolodik 28 foknál messzebbre a Naptól.Hatása gyors, kiszámíthatatlan és rövid ideig tart.

Jelképes tulajdonságai: pozitív, kifelé ható, racionális, tudatos, semleges nemű, változó, labilis, mozgékony, tevékeny, légies férfias és nőies összevegyülve, sokoldalú.Az értelem, a gondolkodásmód jelölője. Befolyásolja az intelligenciát, a tanulási készséget, a mozgékonyságot. A kapcsolatteremtés, az érintkezés és a közvetítés bolygója.

 Születési horoszkópban a Merkúr helyzete jelzi a gyors fel fogást hol és milyen módon tud a legjobban kommunikálni.

A fizikai testben: az idegrendszer, különösen a mozgató idegek: a tüdő és a légzőszervek általában: a vállak, karok, keze: az emésztőszervek közzel főleg a bélrendszer.

Uralkodik: az Ikrek jegyében, a Szűz jegyében is. Rangját veszti a Nyilas és a Halak jegyében, esésben van az Oroszlánban.

A Merkúr uralkodik az Ikrekben, Szűzben, illetve a 3, és 6, házban.

Vénusz

 A Vénusz Földünk legközelebbi szomszédja a Naprendszer bolygói közzel. A Föld és a Merkúr között kering, 225 nap alatt kerüli meg a Napot. A földre nézve a Naptól soha sem távolodik el 48 foknál messzebbre.

Jelképes tulajdonságai: negatív befogadó, nőies, tudatos szilárd vagy kardinális, földies.

Jelképes lényege: Vénusz szerelem, szépség és szeretet. A Vénusz megmutatja a személyes kapcsolati stílusodat, és azt, hogy hogyan szeretsz szeretetet adni és kapni. A szeretet, a szerelem, a harmónia bolygója. Ide tartozik a szépség, a művészet és a szórakozás. Minden kellemes és szép és kellemes dolgokat. A személyes horoszkópban megmutatja, hogy hol és mely területen érzi a legjobban magát és mi okoz neki örömöt.
Férfi horoszkópban a Nőideált jelzi.

Női horoszkópban a Nő saját nőiességét.

Fizikai testben: a vesék, visszerek deréktáj, nyak, torok, mirigyek, főleg a mandulák és a pajzsmirigy.  A női testformák szépsége női nemi szervek, női keblek is idetartoznak.

Uralomban van: a Bika, Mérleg jegyében.

 Rang vesztett a Kos, Skorpió jegyében.

Emelt helyzetben van a Halakban

Esésben, a Szűzben.

A Vénusz uralkodik a Bikában, Mérlegben

Mars

A Mars a Föld külső szomszédja. Nap körüli keringésnek ideje földi években 1 év és 322 nap. Majdnem 2 év alatt ér vissza ugyanarra a helyre.

Jelképes tulajdonságai: Mars  cselekvés, szenvedély és harag. Mars megmutatja, hogyan érvényesíted magad, milyen dolgokat keltenek fel a szenvedélyedben, és hogyan irányíthatod a haragot.férfias, ösztönös, kardinális tüzes, szétáradó erejű.

Jelkép lényege: Az erőt, a tetterőt, az akaratot képviseli. Az emberben lakozó vágyat, indulatot, a vágykielégítő ösztönöket mutatja meg. A bátorság, a törekvés, az elszántság bolygója. A horoszkópban a Mars jelképez mindent, ami az erővel és a harccal függ össze.

Személyes horoszkópban azt mutatja, hogy hova fekteti a legnagyobb energiáját. Ha az IV-es házban van, akkor az otthonába fekteti a legtöbb energiát és övé az utolsó szó!

Női horoszkópban a Férfi ideál típusa.

Férfihoroszkópban a saját férfiassága.

Fizikai testben: a test összes izma, a vörösvérsejtek, a fej és a férfi nemi szervek. A Mars jelképezi a gyulladásos, lázas betegségeket.

Uralkodik: a Kos jegyében, társ ura a Skorpió jegyének.

Rang vesztett a Mérleg, Bika jegyében.

Emelt a Bakban.

Esésben van a Rák jegyében.

A Mars uralkodik: a Bikában, a Kosban, Skorpióban, illetve az I és a 8. házban.

Jupiter

Naprendszerünk legnagyobb bolygója. Nap körül keringésének ideje 11 év és 315 nap. Kb,12 év alatt ér vissza ugyanarra a helyre az Ekliptikán. Kb. 1 évig tartózkodik egy jegyben.

Jelleg: tüzes, férfias, tevékeny, szétáradó.

Jelképes tulajdonságai: Jupiter hit és filozófia. A Jupiter megmutatja, miben hiszel, és az életszemléletedet. pozitív, tüzes, férfias, intuitív, mozgékony, szétáradó erejű.

Jelkép lényege: a nagy távlatok, a magasabb szellemiség, bölcsesség, törvény a hit. A belátás, és az igazságosság jelölője. Az igazság, a törvényes rend, a jóindulat elveivel van összefüggésben.

A születési horoszkópban azt a területet mutatja nekünk, ahol a személynek sűrűn van szerencséje, és ahol szívesen tölti a szabadidejét.
Fizikai testben: a máj, csípőtáj, zsírréteg, comb és a lábfej.

Uralkodik: a Nyilas jegyében, társ ura a Halak jegyében.

Rangját veszti az Ikrek jegyében.

 Emelt a Rákban.

 Esésben van a Bakban

Jupiter uralkodik a Nyilasban, Halakban, illetve a 9. és a 12 házban.

Erőben van a Rákban illetve az IV.házban

Szaturnusz

A Szaturnusz a legtávolabbi szabad szemmel is látható bolygó „a küszöb őre”. Lezárja a belső bolygók sorát. Elválasztja őket a közelmúltban felfedezett külső bolygóktól.

Nap körüli keringésének ideje 29 év és 167 nap. Tehát nagyjából 30 év alatt ér vissza ugyanarra a helyre az Állatövön.  30 évig tart egy ember életében a nagy „Szaturnusz kör”.

Jelképes tulajdonságai:  Szaturnusz szerkezet és elkötelezettség. A Szaturnusz megmutatja azokat a személyes módokat, ahogyan a világotokban alapokat és a szilárdságot próbálod építeni.negatív, férfias, kardinális, földies, összpontosító.

Jelkép lényege: Az öncélúság, a zárkózottságot, a gátló hatásokat, az akadályokat és megpróbáltatásokat jelöli. Az elmélyedést, a mértékletességet, a megmerevedést fejezi ki.

A horoszkópban a Szaturnusz jelképez mindent, ami nehéz, gátló és beszűkítő tendenciát képvisel, valamint alapos koncentrálást igényel.
Fizikai testben: a csontrendszer, az ízületek, a térd, bőr, az inak, a kötőszövetek, a fogazat és a fül.

Uralkodik: a Bak jegyében, társuralkodója a Vízöntő jegyének.

 Rangvesztésben van a Rák jegyében.

Emelt a Mérlegben.

 Esésben van a Kosban.

A Szaturnusz uralkodik: a Bakban, Vízöntőben, illetve a X.és a 11. házban.

Erőben van a Mérlegben, illetve a VII, házban.

A Szaturnusz a hetedik ősbolygó.

A régiek a hét bolygóval mindent meg tudtak oldani, amire szükségük volt, még az orvostudományt is. A 7-es kabbalisztikus szám, sokat fordul elő az életünkben.

Minden napnak meg van a maga bolygója:

Aztán a hétköznapok számolására az emberi anatómia testrészeit kezdték el használni, a Vasárnapot a fejtető jelölte, a Hétfőt a homlok, a Keddet a szem, a Szerdát a fül, a Csütörtököt az orr, a Pénteket a száj, és a Szombatot az alsó állkapocs. Ez a hagyomány még nem rég megtalálható volt távoli tájainak ősi földművelőinél és nomádjainál, akik ujjukkal megérintve a fentebb említett testrészeiket, ezzel jelölvén a hétköznapokat.

Uránusz

A Nap kerülésének ideje 84 év és 7 nap. Kb. hét évig tartózkodik egy-egy jegyben.

Jelképes tulajdonságai: Uránusz káosz és változás. Az Uránusz megmutatja, hogyan és hol akarsz kitűnni a tömegből. Pozitív, szellemi, szétáradó erejű, észerű,  intuitív,(nem érzelmi jellegű, de mégis ösztönösen megnyilvánuló).

 Jelkép lényege: a magasabb fokú értelem, az intuitív felfogóképesség, a függetlenség, barátság a rendkívüliség, az eredetiség mutatója. A forradalmian újat, az átalakulást a reformokat képviseli.

A horoszkópban az Uránusz jelképez mindent, ami szokatlan, meglepő, váratlan, hirtelen, változással járó. Az egyéni horoszkópban: az Uránusz helyzete jelzi, hogyan és mely közegben képes leginkább váratlan, meglepő változtatásokra, szakításra a megszokottal, újításra, felszabadulásra.
Fizikai testben: a központi idegrendszer, gerincvelő, keringési rendszer és az alsó lábszár.

Uralkodik: a Vízöntő jegyében.

 Rangját veszti az Oroszlán jegyében.

Emelt a Skorpióban.

Esésben van a Bika jegyében.

Az Uránusz uralkodik a Vízöntőben illetve a 11. házban

Neptunusz

Nap körül keringési ideje 164 év és 280 nap

Jelképes tulajdonságai: negatív, passzív, vizes, nőies, labilis, változékony, megfoghatatlan, nehezen érzékelhető.

Jelkép lényege: Az egyetemes szeretet, önzetlen áldozatkészség, önfeláldozás, az egyetemességben való felolvadást foglalja magába. Az egyéniség kereteinek szétolvadása, a káosz, a ködös bizonytalanság jelölője.

A horoszkópban a Neptunusz jelképezi korlátok feloldozását és megváltozott tudatalapotokat.
Fizikai testben: a nyirokrendszert, látóidegek, lábfej.

Az egyéni horoszkópban: megadás és feloldódás. A Neptunusz megmutatja, hogyan és hol szeretsz elmenekülni, és mit jelent számodra az inspiráció.  A Neptunusz helyzete jelzi, hogyan és mely közegben képes leginkább kitágítani a tudatát.

Uralkodik: a Halak jegyében.

Erőben a Rák, Skorpió

Rangját veszti a Szűz jegyében

Uralkodik a Halakban, illetve a 12 házban.

Plútó

A Nap körüli keringésének ideje 249 év 3 nap. A Plútó hatalom és ellenőrzés.A Plútó megmutatja, hogyan tapasztalod meg és fejezed ki a hatalmat, és hogyan keresed az irányítást az életben

Jelképes tulajdonságai: tüzes és nedves, férfias és nőies (túlsúlyban a tüzes, férfias), szilárd.

  Jelkép lényege: A gyökeres átalakulást, az ellentételességet képviseli. Az oldás és kötés, az építés és rombolás, minden kiegyenlítésre törekvő ellentétes erő ütközésének és átalakulásának hatása ide tartozik.

A horoszkópban a Plútó jelképezi: a legnagyobb végleteket és a legnagyobb kihívásokat.

Fizikai testben: a belső elválasztású mirigyek, a nemi szervek (különösen a férfi nemi szervek), a szervezet immunrendszere. A has alsó része (mint Skorpió testrész), valamint az orr.

Az egyéni horoszkópban: jelzi, hogyan és az élet mely közegében néz szembe az egyén a legnagyobb kihívásokkal.

Uralomban van: a Skorpióban.

Rangját veszti a Bika jegyében

Esésben a Vízöntőben

Uralkodik a Skorpióban, illetve a 8 házban

A jegyek csoportosítása

KARDINÁLIS                FIX            VÁLTOZÓ

Tűz        Kos                Oroszlán      Nyilas

Víz          Rák                Skorpió       Halak

Levegő   Mérleg           Vízöntő       Ikrek

Föld         Bak                 Bika             Szűz

Az állatöv tizenkét jegyét többféleképpen is csoportosíthatjuk, skatulyázhatjuk, ha úgy tetszik. Az egyes csoportokat képező elemek több tulajdonságban is megegyeznek.

Az egyik csoportosítás alapja a négy őselem: tűz, föld, víz, levegő.

A tüzes jegyeket (KOS, OROSZLÁN, NYILAS) a dinamizmus, tetterő jellemzi. Kulcsszavai: lelkesedés, önbizalom, kezdeményezőkészség, türelmetlenség, nyíltság, mely a tapintatlanságig mehet.

Ha, a képletben sok bolygója van: Kos, Rák, Mérleg, Bak

Aktívak, szeretnek új dolgokba kezdeni, és a megfelelő energiával rendelkeznek Gyakran vezető pozícióban dolgoznak.

A föld-jegyek (BAK, BIKA, SZŰZ) gyakorlatiasak, kitartóak, óvatosak. Azt hiszik, amit látnak. Megbízhatóak, nehezen változtatnak kialakult szokásaikon, a kitaposott ösvényen járnak.

A víz-jegyek (RÁK, SKORPIÓ, HALAK) nagyon érzékenyek, intuitívak. Kis antennáikkal megérzik a másik ember legkisebb rezdüléseit is. Álmodozás, érzelmek, empátia, intuíció. a hozzákapcsolódó fogalmak

A levegő-jegyek (MÉRLEG, VÍZÖNTŐ, IKREK) kulcsszava a kommunikáció. Az önkifejezés igénye, racionalitás, társaságkedvelés, többirányúság jellemző rájuk.

A tűz és a levegő-jegyek közös jellemzője az aktivitás, kiáramlás, önkifejezés.

A víz és föld-jegyek közös tulajdonsága a passzivitás, befogadás, feloldás.

A jegyek másik lehetséges felosztása:

Kardinális, fix, változó.

A kardinális jegyek (KOS, RÁK, MÉRLEG, BAK) a cselekvéshez kapcsolódnak, jellemző rájuk a kezdeményező erő.

A fix jegyek (BIKA, OROSZLÁN, SKORPIÓ, VÍZÖNTŐ) energiáikat gyűjtik és igyekeznek megtartani, elért eredményeiket állandósítani.

A változó jegyek (IKREK, SZŰZ, NYILAS, HALAK) a rugalmasságot, mozgást adják, mintegy közvetítők a kardinális és fix jelek között.

A harmadik felosztás pozitív és negatív jellege szerint szelektál a jegyek között, férfias-nőies, projektív-attraktív minőségekre osztva a csillagjegyeket.

Kardinális (Kos Rák Mérleg Bak)

Kardinális jegyekről (Kos Rák Mérleg Bak) általában elmondható az óriási aktivitás (a saját életterületén) és a kezdeményező készség (szintén saját életterületén).

Minden kardinális jegyre érvényes, hogy a betegségeik hirtelen és erősen jelentkeznek, de gyors lefolyásúak-.

Fix (Bika Oroszlán Skorpió Vízöntő)

A saját területén az állandóságra, biztonságra törekszik. Jellemző rájuk a kitartás, a nyugalomra törekvés, valamint az érzelmi stabilitás. Mindegyik fix jegy nehezen felejt. Hízásra mindegyik hajlamos. Nehezen betegednek, de nehezen is gyógyulnak. A munkaadók álmai.

Labilis (Ikrek Szűz Nyilas Halak)

A nyugtalanság és a változékonyság jellemző rendszerint. Ugyanakkor sokoldalúak, sok mindennel képesek foglalkozni, ha kell, egyszerre. Többet élnek, de két végén égetik a gyertyát. Nem akarnak semmiből kimaradni ezért aztán sok mindenből kimaradnak. Felszínesek és ezzel meg is elégszenek. Könnyű velük kijönni nem makacsok, toleránsak, nem állítanak fel tilalomfát. Állandó a mozgásigényük, jó a nyelv- és kommunikációs készségük.

A pozitív-negatív felosztás

A páros jegyek negatív

A páratlan jegyek pozitív töltésűek.

A pozitív jegyek férfiasak

A negatív jegyek nőiesek.

A pozitív jegy férfire, a negatív jegy nőre utal

Három kettős jegy van:

Ikrek, a Nyilas és a Halak. A kettős jegyekre jellemző, hogy mindig, mindenből kettő kel ezért is kettős jegyek. Kettő szakma, kettő gyermek, kettő házasság, kettő hobbi, kettő másodállás, kettő illegális szerelem. Több dologgal foglalkoznak gyakran egyszerre. Jellemző még rájuk a labilitás. Vágynak ők a stabilitásra, de valahogy nem képesek erre.

ÉVSZAKOK (TAVASZ) CSOPORTOSÍTÁSA

Egy horoszkópot nézve mélyrehatóbb asztrológiai tudás nélkül is nagyon sok alapvető megállapítást tehetünk annak gazdáját illetőleg. Megismerhetjük a természete lapjait, megkaphatjuk jellemzésének "hangulatát". Hangsúlyozom azonban, csak alapok, ezeket mag nagyon sok tényező módosíthatja!

Nézzük, miről is van szó! Elég, ha az állatövi jeleket ismerjük, de azokat sem muszáj nagyon. Pusztán egy kört kell négy részre osztanunk, ami tizenkét szeletre tagolódik, tehát minden negyed három részből áll. A Zodiákus egy-egy jeléből. Ezekben helyezkednek el a bolygók, amelyeknek most a szimbolikus jelentéseik nem fontosak. Azt kell csak megnéznünk, hogy melyik negyedben található a legtöbb. Ezt a négy körcikket, a négy évszakként kell elképzelni. Az első természetesen a tavaszt jelenti. Ide tartoznak sorrendben a Kos, a Bika és az Ikrek. Mit is jelent ez, az egyén, a horoszkóp tulajdonosa szempontjából?

  Tavaszi jelcsoport.

A tavasz óriási energiával rendelkezik (még mindig az emberünkre gondolunk, ezek csak szimbólumok).

TAVASZ: JEGYEK

Ha a tavasz jegyekben KOS, BIKA, IKREK,

Ha több bolygó, fiatalos lendülettel törekszik sikerekre az életben, igyekszik meghódítani a világot.

 A Kos a kezdeményezés, az akarat. Mindent elkövet, hogy biztosítsa magának az életfeltételeket. Leginkább magával van elfoglalva.

A Bika kicsit lassabb, de megfontoltabb is. Az élethez szükséges anyagi dolgok megteremtésében érdekelt, mondhatjuk nyugodtan, ő inkább begyűjt. Így lehet, hogy a tavaszban lévő lendület, teremtőerő mindössze mondjuk egy bevásárlóközpontig tart.

 A negyed soron következő jele az Ikrek. Ő az ismeretekre veti rá magát. Jelszava a "mindent tudni akarok". Ez a tudásvágy nem annyira a mély, alapos ismeretszerzésre, hanem inkább a mennyiségre, a mimnél szerteágazóbb megismerésre irányul. A fentiekből következően megállapíthatjuk, hogy annak az embernek, akinek a bolygói nagyobb része a horoszkópjának

a tavaszi jelcsoportjába esik, alaptermészete a kezdeményezés, a tettrekészség. Azonban a céljait leginkább a saját maga érdekeinek rendeli alá.

A nyári jelcsoport

Ide tartozik:

 Rák, az Oroszlán és a Szűz. Itt is az a lényeg, hogy egy jelentősebb bolygókupac essen ebbe a három jelbe egy horoszkópban, és akkor elmondhatjuk, hogy a nyár sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottan, mint a tavasz. Már nem veti bele magát olyan vehemenciával az életbe, mint az előző bolygócsoport gazdája. A felületes szemlélő akár lagymatagnak, vagy egyenesen lustának is nevezhetné. De nem, ő inkább kényelmes.

NYÁR JEGYEK

 RÁK, OROSZLÁN, SZŰZ:

Ha sok bolygó van:

 Még mindig a világra koncentráltságot mutatják, de már sokkal nyugodtabban, megállapodottan. A szülött nyugodt, kiegyensúlyozott, megállapodott.

A Rák a visszahúzódást.

Oroszlán a méltóságos tempót.

Szűz pedig az aprólékos alaposságot jelenti. Talán a Szűz rész mozdul ebből a hármasból leginkább, de ő is pusztán azért, mert úgy érzi, snassz, ha nem tesz valamit.

Tehát emberünk horoszkópjának alaphangját nem a kapkodás fogja jellemezni. Sokkal inkább a megfontolt viselkedés, kimért magabiztosság (ami persze lehet, hogy csak látszat), a komótos tempó. Talán ő az a bizonyos Pató Pál. Esetleg hagyja magát ringatózni az élet tengerén, vagy rosszabb esetben sodortatni magát az árral. Ne feledjük, ezek csak az alapok!

Az őszi jelcsoport

Melynek tagjai a Mérleg, a Skorpió és a Nyilas. Lássuk hát, hogy képzeletbeli emberünk milyen "alaphangokkal" rendelkezik ezen negyed alapján! Az ősz a betakarítás ideje. A visszavonulás kezdete. Itt már nincs helye sem a szertelen csapongásnak, sem pedig a henyélésnek.

Az ŐSZ JEGYEK

Ha sok bolygó van:

Mérleg, Skorpió, Nyilas,

Az öregedés időszakának csalódottságát, tükrözik. A szülött kissé melankolikus.

A Mérlegben benne van a vidámság, és a társaság utáni vágy is. A kapcsolatteremtést egy magasabb szintre emeli, mint a tavaszi Ikrek.

A Skorpió visszafogottságra, elmélyülésre tesz hajlamossá. Nem szereti a tétlenséget, vagy a harsányságot.

A Nyilasban lévő lendület leginkább a szellemi témakörök irányába hat. A távoli, a megfoghatatlan, a messzeség megismerésének vágya hajtja. Céljait is ezek alapján választja. Nos, ez az ember már valószínűleg tudja, hogy mit miért tesz. Őt nem csak az anyagi javak megszerzése, és azok élvezete motiválja. Sokkal inkább a világ előremenetelén való munkálkodás. Nem okoz neki gondot a társasága, sőt igényli azt. Miközben magáról szinte sohasem árul el semmit, aközben szívesen foglalkozik a mások ügyeivel, lelkével, gondolataival. A tudást, amit megszerzett, örömmel osztja meg embertársaival. Nem csak a jelenben él, hanem gondol a jövővel is.

TÉLI CSOPORTOSÍTÁS!

A Kostól kezdve ez az utolsó negyede kedvenc körünknek. Itt a Bak, a Vízöntő és a Halak jel látható. Vajon milyen hangulatot áraszt az a horoszkóp, ahol ebben a szakaszban találunk nagyobb mennyiségű bolygót? A tél mindhárom jelben másként mutatkozik meg. Mégis mindegyik a visszahúzódás magas fokú megnyilvánulása. Itt nem elmélyülésről, hanem befelé fordulásról kell beszélnünk. Kapcsolatok, tevékenység szinte minimális. Megérkeztünk a mozdulatlanságba.

TÉLI JEGYEK:

Ha sok bolygó van

BAK, VÍZÖNTŐ, HALAK,

A szülött tapasztalt,visszahúzódó.

Nézzük az elemeket,

 A Bak a puritán magány, az anyag összezsugorodása, megkövesedés, a fagy.

A Vízöntő a saját ideáiban való elmerülést, és az azokból kiszakadás képtelenségét jelenti, a szellemi rugalmatlanságot.

A Halak szinte már nem is e világon van. Lelkében eggyé vált a mindenséggel. Hogyan mozdíthatna itt a Földön bármit is?

Nahát, ez így egy kissé komorra sikeredett. Azonban most sem szabad elfelejteni, hogy csak alaphangokról van szó. Az egész horoszkópot egységében vizsgálva, még minden sokat módosul, és árnyaltabbá válik. Arról nem is beszélve, hogy sok horoszkópban nem is biztos, hogy nagycsoport bolygót találunk egy ilyen körrészben. Ezért az egyén, már eredendően összetettebb személyiség. Na, de nézzük meg, "alap hangulatemberünk" hogyan működik!

Nos, ő is jól tudja, hogy mit miért tesz. Pontosabban, mit miért nem. Leginkább ahhoz a - számomra kissé furcsa, több vallásban is fellelhető tanításhoz tudnám hasonlítani, hogy csak legyél nyugodtan szegény itt a Földön, majd "odaát" meglesz mindened. Mielőtt bárki is megbántódna, sietek leszögezni, hogy nem az elmélettel van gondom, hanem a megvalósításával. De beszéljünk inkább a vizsgált egyénünkről! Nehezen mozdul, vagy tesz valamit. Mindig meg tudja indokolni miért is habozik, érvei jól felépítettek, ám lehet, hogy a kiindulási pont teljesen téves. Határozottnak tűnik kívülről, miközben magában ő sem igazán érti, miért is nincs kedve gyakorlatilag semmihez. Míg a tavaszt a könnyedség, a lendület, a telet az elnehezülés, az egy helyben állás jellemzi

A házak rendszere

Az asztrológiai házak életterületeket (sorsterületeket) jelölnek. Az égitestek mutatják meg, hogy MI nyilvánul meg bennünk és az életünkben, a jegyek mutatják meg, hogy HOGYAN, és a házak fejezik ki, hogy MELYIK TERÜLETEN. Ahol egy égitest található a horoszkópunkban, azon a területen éljük meg leginkább a planéta által képviselt tulajdonságunkat, képességünket.

A római számmal jelölt ún. Sarokházak (ezek a kardinális jegyeknek felelnek meg) bevezetnek egy-egy témát, vagyis NEGYEDET. A sarokházak után mindig egy követő ház és egy hanyatló ház jön.

Általánosságban elmondható, hogy minden egyes házhoz tartozik egy hozzárendelhető állatövi jegy, ami természetében nagy hasonlóságot mutat.

A sarokházak ugyanazokhoz az analógiákhoz tartoznak, mint a kardinális jegyek, vagyis az

Sarokházak

I. ház a Koshoz,

IV. ház a Rákhoz,

VII. ház a Mérleghez,

X. ház pedig a Bakhoz.

 A követő házak a szilárd jegyek analógiáit hordozzák,

Követő házak

2. ház a Bikáét,

5. ház az Oroszlánét,

8. ház a Skorpióét,

11. ház pedig a Vízöntőét.

 A hanyatló házak pedig a labilis/változó jegyekhez köthetők,

Hanyatló házak

3. ház az Ikrekhez

6. ház a Szűzhöz,

9. ház a Nyilashoz,

12. ház a Halakhoz.

Az életenergiát jelképező I. sarokház vezeti be a TEST/ EGO NEGYEDÉT. Utána az anyagi energia következik a 2. házban, majd a negyedet a 3. ház, vagyis az intellektuális energia zár be (hanyatló ház).

A IV. ház is sarokház, amely bevezeti a LÉLEK NEGYEDÉT. Míg a IV. ház az érzelmi energiáról árulkodik, addig a követő 5. ház az életörömről és kreativitásról, a hanyatló 6. ház pedig a hétköznapi, gyakorlati energiáról.

VII. ház a SZELLEM NEGYEDÉNEK a kapuja.

Erre a területre sorolunk mindent, ami "kívülről jön be" az életünkbe (akkor is, ha valaminek a feltűnő hiányáról van szó), és így sorsként, üzenetként éljük meg. Ilyen a párkapcsolat, a tranzakció (VII. ház), az utána következő elmélyülés és sorsszerű átalakulás (8. ház), majd az új célok megjelenése (9. ház).

Utoljára következik a TÖRVÉNY NEGYEDE.

A magasabb törvényszerűségeknek vagyunk alárendelve. A X. számú sarokházban önmagunkat kell csiszolnunk a társadalom szabályai szerint, a 11-essel jelölt követő házban a közösségi törvényekkel kell kezdenünk valamit, és végül az utolsó hanyatló házban (12.) vissza kell vonulnunk az egónkkal, és áldozatot kell vállalnunk.

Nem mindig egyértelmű, hogy melyik bolygó melyik házba tartozik, mert minden háznak van egy hatósugara, mintha képlékeny lenne a határa. A sarokházak, vagyis azok, amelyek a tengelyeknél kezdődnek, öt fokkal hatnak vissza az előző házba - azaz ha egy bolygó a 12. ház utolsó öt fokának valamelyikén áll, akkor már az I. házba soroljuk. Ha nem sarokházakról van szó, ez a hatósugár 3°. vagyis az 5. ház előtt 2 fokkal álló bolygó már az 5. házba csúszik át. A házakat többféleképpen is lehet csoportosítani. Az ábrán bal kéz felé első térfél a „keleti félteke". Minden, ami ezen az oldalon van, az ÉN-ből, a belső világból indul ki. Akinek itt van a legtöbb égitestek, saját magában találja meg az energiák forrását, és maga indítja el az eseményeket. A maga erejéből sok mindent megoldó, de egyben saját szerepét túl is hangsúlyozó ember, akinek tartania kell (kéne) a hátát minden döntéséért.

A jobb oldali térfél a "nyugati félteke", amiben a TE, a külvilág a hangsúlyosabb. Az itt elhelyezkedő égitestek akkor léphetnek működésbe, ha a külvilág is rásegít. Akinek itt van a legtöbb planétája, elsősorban kívülről kapja az energiát, és gyakran külső segítség nélkül moccanni sem tud. Másokhoz könnyen alkalmazkodik, ám segítségre szorul. Ha a vízszintes tengellyel osztjuk ketté ábrát, a fenti terület a kifelé irányuló energiák és a külvilágba ható (extrovertált) tevékenység tere. Az alsó térfél a befelé irányuló energiákat, a befelé fordulást (introvertáltságot) képviseli.

Tizenkét ház témája alapvetően megegyezik a tizenkét állatövi jegy témájával. Minden egyes házhoz hozzárendelhető valamelyik állatövi jegy - a hasonló jellemzői alapján.

A szereplő figurák a lelkivilágunkban, azon belül is énünk középpontjában élnek, amit könyveinkben egy Várral jelképezünk. "A Vár különféle részei és helyiségei szimbolizálják az életterületeket (tengelyek, házak), méghozzá a következőképpen:

Életterületek.

Család, karrier, szerelem, személyiség - Sarkalatos pontok a horoszkópodban
Az aszcendens, a deszcendens, az MC és az IC jelentősége.

Aszcendens- deszcendens: az önmegvalósítás tengelye
Aszcendens: 
Az aszcendens a horoszkóp legszemélyesebb pontja, mert itt lépünk be a földi életünk ritmusába és körforgásába, és itt kezdődik az ember fejlődése a kozmikus törvények alapján. Nagyon fontos, s talán mondhatjuk, hogy leglényegesebb sarkalatos pont, hiszen a személyiségről informál.Az aszcendens a személyiség, az ego, az arculat, az, akik mi magunk vagyunk, vagy legalábbis lenni szeretnénk, összes jó, és rossz tulajdonságunkkal együtt. A Nap helye és helyzete mellett a horoszkóp második legfontosabb pontja, az emberi élet kezdőpontja. Azt jelöli, hogy a születés percében az adott földrajzi helyen a horizont az ekliptikán jelzett állatövi jegy melyik fokát metszi. Ez a metszéspont az aszcendens fokszáma az adott állatövi jegyben a volt látható. Ezért fontos a születés órára, percre pontos ideje. Felkelő jegynek is nevezik.

Az aszcendens jelének hatásai minden aspektusukkal együtt erősen 12 és 18 éves kor-között nyilvánulnak meg, 18 esztendős kor után kezd a napjegy, vagyis a Napban álló jel hatása erősödni életünkben.
Az aszcendens körül elhelyezkedő bolygók nagyon fontosak! Egyrészt a születés körüli eseményekre, gyermekkori élményekre, gyakran betegségekre utalnak, az életet veszélyeztető állapotokra, másrészt a személyiségben erős, kifelé is megnyilvánuló hatásokat hoznak. A Jupiter az aszcendensen pl. egy nagyvonalú természetet, a Mars egy csípős, kritikus, akár agresszív természetet, a Hold pedig pl. labilitást, vagy bizonytalanságot hoz.

A horoszkópban az aszcendens évente 13 fokot halad előre.

Tehát egy hónapban valamivel több, mint 1 fokot tesz meg. Két év és négy hónap alatt az aszcendens 30 fokot halad előre: ez a távolság felel meg egy állatövi jegynek, vagy háznak. Az aszcendens minden hetedik évben a horoszkóp egyik „sarokpontjára” mutat: az aszcendens (az I.ház csúcsára), az IC-re (az IV.ház csúcsára), a deszcendensre (az I.ház csúcsára), az IC-re (a IV, ház csúcsára), a deszcendensre (a VII, ház csúcsára) és az MC-re (a X.ház csúcsára)
 
28-évesen az aszcendens visszatér arra a pontra, ahol születésünkkor állt. Ez a fizikai megszületés után egy második, lelki „megszületésnek” fogható fel. Ezzel az aszcendens befejezte első körét a horoszkópórában. Az első kör a személyiség testi erejének és lehetőségének a kiteljesedésére és kipróbálásra szolgál. A második körben következik be a lelkileg tudatosodott személyiség fejlődése és helytállása bonyolultabb, és ezzel együtt összetettebben átlátható és nem mindig barátságos élethelyzetekben. Ez valóban így van, mert 29-évesen a férjemet veszítettem el.

Deszcendens
Az aszcendenssel éppen szemben helyezkedik el a deszcendens vonala. Ahogy az aszcendens az Én, úgy a deszcendens a Te vonala, és a hozzájuk kapcsolódó Illetve a VII. ház, vagyis a sarokházak – melyeket egyébként eltérően a többitől, erejüket az Én illetve a Te világát fejezi ki.

A deszcendens (Deszcendes) nagyon fontos lehet abban a kérdésben, mi az, amit tudatosan mutatunk a külvilág felé. Mik a felvállalt szerepeink, társadalmi funkcióink. Ide kapcsolódik a társ, a felvállalt elsősorban a törvényes társ a férj és feleség kérdésköre, de ide kapcsolható a társadalomban elfoglalt pozíció, ha hangunk van, médiában, politikában, vallási életben, ha tanítók, előadók, úgymond híres emberek vagyunk.

Ezek minősége, hogy milyen téren kerülünk a közönség elé, már árnyaltabban jelenik meg más házakkal való kapcsolatokból, más csillagállásokból következtethetünk rá, itt inkább csak főbb csapásirányok látszanak. A deszcendens, mint az aszcendenssel szemben álló pedig, jelzi még, az életet veszélyeztető helyzeteket, baleseteket, illetve az ellenségeket is, akiket elsősorban nyilvános tevékenységeink során szerzünk. Az, hogy valaki házas életet él-e, vagy örökre pártában marad, agglegény marad, hogy könnyen nősül, válik-e vagy házastársával zsörtölődő-e ezekről szintén innen értesülhetünk. A deszcendens a horizont nyugati pontja, az aszcendenssel éppen szemben található.
42-évesen Aszcendens eléri a Deszcendenst, a Te pontját. Az ember élete delén eljut a már említett válságponthoz. A Uránusz 42-év leteltével szemben áll a születéskor elfoglalt helyével, és ez fél Uránusz- kör ugyancsak válságokra, találkozásokra és szakításokra, hirtelen feltörő szabadságvágyra, és az addig megszokott életkörülményekből és viselkedésmintákból való kitörésre utal.

Az MC és az IC: a szociális önmegvalósítás tengelye

Médium Coli
A horoszkóp másik főtengelye (az „én-te tengely” mellett) az égboltnak azon a pontján megy keresztül, amely a születési időpontjában a legmagasabban állt. Ez az „ég teteje”, az MC médium coleli).
Nagyon jelentős pont a karrier az előmenetel szempontjából, de ennél sokkal messzebbre mutat. Pusztán az, hogy milyen csillagjegybe, illetve milyen elemű csillagjegybe esik, már tudható, hogy az egyén az élete során milyen életritmust, milyen életformát alakít ki, és az adott csillagjegy tulajdonságai lesznek fontosak számára.

Az MC vonala mutatja a karriert, lehetőségeinket, az egész hozzá kapcsolódó ház pedig (X. ház), hogy céljainkban, terveinkben és álmainkban kik, és milyen mélységben segítenek, vagy hátráltatnak. Értesülhetünk arról, ha valaki vezető lesz, akár állami, vallási, vagy akár csak egy cég vezetője, arról, ha egy Nő pl. a családanyaság végett lemond karrierjéről, arról, hogy férfiak vagy nők segítenek inkább utunkon, arról, ha hátráltatnak bennünket, vagy ha éppenséggel több vasat tartunk a tűzben, és szakmánkban elaprózzuk magunkat.
 Az is megtudható, hogy felfutó sikerek után visszaesünk-e vagy megtartjuk pozíciónkat. Az MC vonalára ráálló bolygók nagyon erős hatások. Minőségüktől függ, hogy pozitív, vagy negatív behatást gyakorolnak életünkre, de minthogy ez a pont szemben áll a család vonalával, ezért a családi életet mindig labilissá, kicsit izgalmassá teszik. Az MC az édesapa vonala is, így a családi életen belül erről is informál a Nap (és olykor Jupiter, Szaturnusz) elhelyezkedésével egyetemben.
49-évesen a horoszkópóra másodszorra éri el a X-es ház csúcsát. Amikor először ért el erre a pontra, a személyiség feladata a külvilágba, a környezetébe és a szakmába való belépés volt, amelynek gyakran a kíváncsiság vagy a túlélés szükségszerűsége volt a mozgatórugók: a második alkalommal a személyiség arra törekszik, hogy megszilárdítsa helyzetét, vagy komoly harcok árán jelentős sikereket érjen el.

Immun Coeli
Immun Coeli (IC) pontja „az ég alja” Az aszcendens-deszcendens tengely
vizszintesen szeli át a horoszkópot, az MC-IC tengely pedig függőlegesen. Az alsó pont, az IC, a IV. házhoz kapcsolódó sarkalatos pont, és elsősorban családról, gyermekkorunkról, az ezzel kapcsolatos örömökről és terhekről informál, gyökereinkről, melyek nélkül – mint azt már tudjuk – nem bonthatunk szárnyakat.

A család vonala jelképezi életünkben az édesanyát, és viszonyát velünk és a családdal, ezt árnyalja a képletben a Hold helyzete. Az IC körüli bolygók mutatják a gyermekkori traumákat, komoly problémákat, kiskorú baleseteket, öröklött, hozott betegségeket, illetve a költözéseket, lakóhelyváltásokat.

A negyedik ház informál arról is, hogy szeretünk-e otthon tartózkodni, mennyire van szükségünk egy intim szférára, szeretnénk-e otthon dolgozni, és könnyen, rugalmasan tudjuk-e járnia a világot.
35-évesen horoszkóp óramutatója a legmélyebb pont a V-ház csúcsán áll, és annak a szükségességére mutat rá, hogy anyagi és lelki értelemben is biztos alapot kell magunknak teremtenünk, erős gyökereket kell eresztenünk, és felkel fedeznünk lelkünk mélységeit. Felelősséget vállalunk a családunkért (vagy éppen elutasítjuk ezt a felelősséget), és már most tudatosan megkezdjük idős korunk biztonságának megteremtését. Én ebben az életkorban (35-éven) veszítettem el az Édesanyámat. 35-éves koromtól a „sors” rákényszerített arra, hogy megteremtsem az anyagi biztonságom a családom és Önmagam számra.
A horoszkópkör e négy sarkalatos pontja határozza meg személyiségünk 80%-át.

A szerelmi életünk, társválasztásunk, családi helyzetünk és a lehetőségeink tárházát. Már pusztán az, hogy milyen jegybe esnek ezek a pontok, nagyon sokat segíthetnek, így nem kell profi asztrológusnak lennünk, hogy egy kis utánajárással az adott jegyekről való olvasással és a horoszkópkör megtekintésével aprócska információkhoz jussunk személyiségünk rejtett lényegéről. Ha igazán pontos elemzést szeretnénk, akkor persze érdemes a legjobb szakemberek egyikéhez fordulnunk.
A sarkalatos pontok azért is lényegesek, mert már a gyermekek képletében is sokat elárulnak lehetőségeikről. Míg ott, még a társról, vagy karrierről nem beszélhetünk, addig is, tájékoztat arról, hogy a gyermek mennyire nyitott a külvilágra, képes-e részt venni csoportos tevékenységekben, kíván-e mondjuk sportolni, tiniként valahol szerepelni, fellépni, mik a lehetőségei a tanulásban, és mi az, ami érdekli. Milyen tanulmányi sikereket tudhat be magának, aminek egyenes következménye lesz a szakmai elismertség, vagy éppen megvetettség, illetve arról is értesülhetünk, hogy a tini gyermekünk milyen korán kezdi a társas életet. Vagyis ezek a fő pontok már a gyermek képletéből is sok-sok részletet elárulnak.

                                          NEGATÍV VAGY POZITÍV JEGYBEN SZÜLETTÉL

Néha még Önmagad sem érted, miért nem tudsz egy picit csendesebb lenni? A horoszkópodban lévő bolygók nagyban befolyásolják személyiséged!

Elsőként nézzük a pozitív jegyeteket! 

Pozitív jegyek:

a(Kardinális)

c(változó)

e(Szilárd)

g(Kardinális)

 i(Változó)

 k(Szilárd)

Pozitív elemek:

Tűz és levegő

Kulcsszavak:

Férfias, Jang, aktív, kifelé forduló önkifejező, domináns

Pozitív személyiség

A pozitív személyiség közvetlen, társasági lény, erős egyéniséggel, amely spontán és energetikusan fejezi ki önmagát. A külvilág felé fordul, gyakran kezdeményez, és könnyen változik.

Hangsúly a pozitív jegyeken

Ha hat vagy több bolygó áll pozitív jegyekben, akkor az illető dominánsabb és önkifejezésében erősebb lesz, a A jegytől függetlenül

Hatása más bolygókra

A dinamikus bolygók, mint az E és az H, a pozitív energiát a könnyebb kifejezésre használják fel. A semleges bolygók tevékenyebbek lesznek, a kommunikáció közvetlenebb. A nyugodt bolygóknak energiát adhat egy pozitív jegy, a jegy természetétől függően. A dinamikus, pozitív bolygók túlsúlya vonzza az agressziót és a káoszt, vagy olyan helyzetet hozhat létre, amelyikben az illető legyőzhetetlennek érzi magát, vagy zsarnokká válik.

Negatív jegyek:

b, (Szilárd)

d(Kardinális)

f(Változó)

h(Szilárd),

j(Kardinális)

l-(Változó)

Negatív elemek:

Föld és Víz

Kulcsszavak:

Nőiesség, Jin, befogadás, tükrözés, elnyomottság, alázatosság, befelé fordulás

Negatív személyiség

A negatív jegyek alapvetően befelé fordulók, szolgálatkészek, beletörődők. A megőrzés lévén az a céljuk, hogy a másoktól jövő érzéseket és ingereket befogadják, valamint visszatükrözzék.

Hangsúly a negatív jegyeken

Ha 6-vagy több bolygó található negatív jegyekben, befelé forduló és elnyomott személyiséggel állunk szemben, így a pozitív Nap megfontoltabb és befelé fordulóbb lesz, mint amilyen amúgy lenne.

Hatása a bolygókra

A negatív jegyek lelassítják a bolygókat. A dinamikus bolygók nehezebben jutnak kifejezésre, és másokra való kivetüléssel tapasztalják meg önmagukat. Ha a B-vagy a D negatív jegybe kerül, az érzésekre és érzelmekre helyeződik a hangsúly. Ha építő hatást fejt ki, nagyobb önismerethez vezethet. Ha tudat alatt tapasztaljuk meg, akkor gondolkodás nélkül cselekszünk, az érzelmeinknek megfelelően. A negatív bolygók túlsúlya önmagát erőtlennek érző személyiséget jelez.

„Születési képletünk azon lehetőségeink vázát adja meg, amelyeket meg kell élnünk, és amelyeket remélhetőleg tudatosságunk szintje fénnyel áraszt el."

Köszönöm,hogy elolvasta

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.