Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A kifejezési szám meghatározása

2014.01.03

 A kifejezési szám meghatározása (Keresztnév +születési év)

 

 

   A kifejezési szám arról ad felvilágosítást, hogyan fejezhetik ki magukat a legjobban az érintett személyek, mire terjed ki az érdeklődésük és mely területeken érzik magukat a legjobban. 

A kifejezési szám értékét a születési év és a keresztnév összes betűjéhez tartozó számérték összeadásával és ennek a számok értékre egyszerűsítésével kaphatjuk meg.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

E

R

Z

S

É

B

E

T

 

5

9

8

1

5

2

5

2

=37=10=1

 

 1948=4

4+1=5

 

A kifejezési számok meghatározása

 

A kifejezési számokból az látható, hogyan tudja magát az érintett személy a legjobban kifejezni, mely területen vehető észre tehetsége és adottsága, és hogyan fejleszthetők ezek optimálisan. 

 

1-es kifejezési

 

A legjobban saját eredeti elképzeléseiken keresztül tudják magukat kifejezni, és kerülniük kellene mások utánzását.  A legegyszerűbben ez úgy sikerül nekik, ha mindig van lehetőségük arra, hogy a dolgokat saját maguk szervezzék meg és ők legyenek benne a vezetők is. Ötleteiket át kellene adniuk másoknak is, hogy ők is foglalkozhassanak ezekkel. Számukra az a legjobb, ha ők tartják a kezükben a gyeplőt, és így pozitív módon használhatják ki uralkodói hajlamukat. A tervek, elképzelések és ötletek írásos formába öntése jó önkifejezési lehetőséget kínál számukra.

 

 

2-es kifejezési

 

Az optimális önkifejezési lehetőségeiket a másokkal való közös munkában találják meg, aminél nagyon fontos, hogy rálátásuk legyen a részletekre is. Olyan kedvtelései űzött foglalatosság, ami valaminek a gyűjtésével (pl. bélyegek, pénzérmék, stb.) kapcsolatos, egyike a számos lehetséges tevékenységi területeiknek. Ilyen esetben állandóan azzal foglalkoznak, hogy összehasonlítgassanak, csereberéljenek és a legkülönfélébb emberekkel tárgyaljanak. Zene és tánccsoportban való részvétel segítségével is kifejezhetik magukat. E kifejezési formában az a fontos számukra, hogy legyen egy kis változatosság a tanítás és a tanulás között. 

 

 

3-as kifejezési

 

Számukra valószínűleg a nyelv a legmegfelelőbb önkifejezési forma. A kommunikáció segítségével visszatalálhatnak magukhoz, és különösen a verbalitással, de az írás vagy a színjátszás segítségével is jó önkifejezési lehetőségeket találhatnak az érintett személyek. Ily módon másokat is több megértéshez és belátáshoz segítenek, ez viszont jobb társas kapcsolatokat eredményez. Eközben igazán elemükben érezhetik magukat. Valószínűleg a színház és a zene világában is "otthon" érzik magukat. 

 

 

4-es kifejezési

 

A legjobban valamilyen olyan tevékenység formájában tudják magukat kifejezni, amely összefügg a technikával, a találmányokkal vagy a kutatásokkal. Számukra többek között az is megfelelő tevékenység, ha a legkülönfélébb bonyolult feladatokat kell megoldani, és különösen örvendetesnek találják, ha a kezük segítségével fejezhetik ki magunkat, pl. fával, fémekkel vagy agyaggal dolgozva. A zenével- mindenekelőtt annak technikai oldalával - való foglalkozás is jó kifejezési lehetőséget nyújt számukra. 

 

 

5-ös kifejezési

 

Különösen az alkalmazkodóképességüket kellene fejleszteniük. Optimális módon ki tudják fejezni magukat akkor is, ha a legkülönbözőbb helyzetekkel és a legkülönfélébb emberekkel kell szembesülniük. Ily módon kielégítik a tudásszomjukat is, és fáradság nélkül új ismeretekhez juthatnak. Energiájukat a testükön keresztül kellene kifejezniük, érzéseik és gondolataik kifejezéséhez testbeszédüket és értelmüket is felhasználva. Fontos számukra, hogy megismerjék saját határaikat, és kiterjeszthessék azt más emberekkel és dolgokkal érintkezve. Minden olyan sportág, amely jót tesz a testüknek, jó lehetőség önmaguk aktív kifejezésére is. 

 

 

6-os kifejezési

 

A számukra különösen kedvező kifejezési lehetőségek valamilyen kapcsolatban állnak jellemük gondoskodó oldalával. Igénylik, hogy segíthessenek másokon, tanácsot adhassanak nekik és ehhez meg is teremtik a megfelelő helyzeteket. Merniük kellene vállalni a felelősséget. Szakmájuktól függetlenül a saját területükön valószínűleg specialisták, és az ehhez kapcsolódó tudást nagyon jól át is tudják adni oktatás formájában. Különösen a családi környezet kínál számukra jó lehetőséget a kreativitásuk fejlesztésére. Erősíteniük kellene kapcsolatukat a gyerekekkel és az állatokkal. A szórakoztatás világában valószínűleg nagyon is elemükben érzik magukat

 

 

7-es kifejezési

 

Kifejezési lehetőségeiket a tények vagy javaslatok vizsgálatában és kipróbálásában lelik meg, és olyan helyzeteket kellene keresniük, amelyek arra ösztönzik őket, hogy fejlődjön az objektív ítélőképességük. Erre például különösen alkalmas lenne egy tudományos háttér. Az e számhoz tartozó lehetséges kedvelt időtöltések vagy pályák közé tartozik az olvasás, a mások arckifejezéseinek tanulmányozása, a kézzel végzett munka vagy valami technikai dologgal- pl. zenével, számítógéppel, stb. - való foglalkozás. Figyelembe kellene venni azon igényüket, hogy időről időre szeretnek visszahúzódni.

 

 

8-as kifejezési

 

Nem másoknak kellene megmondani, hogy hogyan fejezzék ki magukat, hanem nekik maguknak Kellene ezt kitalálniuk. A legjobban anyagokkal érintkezve tudják magukat kifejezni, azaz lehetőleg mindent fel kell használniuk, amit csak a Föld nyersanyagként kínál. Erre különösen a gipsz és az agyag alkalmas. Textilekkel is dolgozhatnak, amíg "érezni" tudják, mit is csinálnak éppen. A festészet erre a célra nem kifejezetten alkalmas, hacsak nem az ujjaikkal festenek. A legkülönfélébb dolgokkal való kereskedés is egyik kifejezési formájukként említhető. 

 

 

9-es kifejezési

 

Úgy tudják magukat a legjobban kifejezni, ha figyelmesen tanulmányozzák az őket körülvevő és a saját magukban rejlő szépséget. Meg kellene ismerniük az ok és az okozat közötti összefüggéseket, hogy fejleszthessék azon érzéküket, amellyel a dolgokat a valós értékük szerint ítélhetik meg, és amely kissé gyengíti a kellemetlen tapasztalatok keserű utóízét. Ajánlatos, hogy múzeumokat látogassanak, és élvezzenek minden művészi dolgot, hallgassanak zenét és ismerjék meg a benne rejlő szépséget. Ezáltal megtapasztalhatják, hogy minden "művészet" - az írás, a festészet, a zene, a szeretet, a szép és a csúnya is -, sőt maga az egész élet is lehet művészet, ha erre nyitott valaki. 

 

 

11-es kifejezési

 

Számukra a legjobb kifejezési lehetőség az aktív tevékenység, kiváltképpen a vezetési és szervezési feladatok. Meg kellene próbálniuk e földi lét kellemesebb és könnyebb oldalát is felfedezni és becsülni, és olyan környezetben tartózkodni, amely lehetővé teszi, sőt meg is követeli a gondolatok kifejtését. Kifejezési lehetőségeik a spirituális és a világi területekre esnek. Ahhoz, hogy jobban megértsenek másokat, fejleszteniük kell ösztönös megérző képességüket, és meg kell tanulniuk ennek célszerű használatát. A zene békét és nyugalmat nyújt számukra. 

 

 

22-es kifejezési

 

A legjobb kifejezési lehetőségeiket abban találják, ha valamit teremtő módon folyton "felépítenek" és "lebontanak", mégpedig a saját kezükkel és fejükkel. Ez különböző módon is történhet. Együttműködési és alkalmazkodási képességeiket a legjobban úgy fejleszthetik, ha olyan különböző emberekkel és helyzetekkel találkoznak, akik, illetve amelyek valószínűleg segítenek nekik abban is, hogy jobban meg tudják ítélni a környezetüket és fejleszthessék ösztönös megérzési képességeiket. A zenenyugtató hatással van rájuk.

 

 

33-as kifejezési

 

A legjobb kifejezési lehetőséget a zenével való foglalkozásban, mások szolgálatában és tanításában találhatják meg, aminél mindhárom kifejezési formát egymással is kombinálhatják. Minden esetre alkalmat kell találniuk arra, hogy lehetőleg tevékenyen dolgozzanak. Ebbe a zene, a színjátszás vagy a színház világában végzett tevékenység is beleillik. Különösen jótékony hatású lehet egy könnyed séta a természetben, valamint a gyerekekkel, felnőttekkel és állatokkal való foglalkozás, amely nekik egyébként is nagyon könnyen megy. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.